İçkisini evde yapanlara kötü haber

Alkollü içki fiyatlarına gelen fahiş zamlar, tüketicileri kendi içkisini evde yapmaya yönlendirmişti. Etil alkol ve metanolün internetten satışına yasak geldi.

İçkisini evde yapanlara kötü haber

Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında içkiden alınan verginin en yüksek olduğu ülkeler arasında. Hatta Türkiye yapımı içkiler Türkiye'de daha pahalıya satılıyor. Vatandaşlar, içki fiyatlarının fahiş şekilde vergilendirilmesinin ardından evde içki yapımına rağbet gösteriyor. Etil alkol satışları ise patlamış durumda.

Hak böyleyken 1 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'nin 31261 sayısında etil alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretine ilişkin usül ve esas hakkında değişiklik yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı gerçekleştirilemeyecek. Bakanlık, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler piyasasının güvenliğinin tesisi için izin, izleme ve takip tedbirleri alacak ya da aldıracak.

Öte yandan etil alkol ve metanolün internetten satışı yapılamayacak. Etil alkol üretim tesisini devredecek veya devralacak gerçek veya tüzel kişilerin vadesi geçmiş vergi borcu bulunması halinde devir işlemine izin verilmeyecek.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre de evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı, yayım tarihinden itibaren 60 gün süreyle yapılabilecek.