İhracat buradan patlayacak: II. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi

Türkiye'nin 'Coğrafi İşaret' potansiyeli harekete geçiriliyor. 440 Tescilli ürün ilk defa aynı yerde buluşuyor. Milli mücadelenin karargâhı Ankara ihracat seferberliğinin de karargâhı oluyor. Ankara tüccarı ihracata başlıyor.

İhracat buradan patlayacak: II. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi

Anadolu’dan dünyaya ihracat seferberliği için büyük organizayon başlıyor.

440 Tescilli ürün ilk defa aynı yerde buluşuyor. Milli mücadelenin karargâhı Ankara İhracat seferberliğinin de karargâhı oluyor.

Ankara tüccarı ihracata başlıyor.

ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİ

II. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi yarın başlıyor.

Türkiye’de coğrafi işaretler konusundaki en prestijli, en değerli ve en kapsamlı organizasyon olan “II. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi”, 19-20-21 Eylül 2019 tarihlerinde, Ankara Ticaret Odası Congresium International Convention & Exhibiton Center’da düzenlenecektir.

Zirve’nin bu yılki teması “Anadolu’dan Dünyaya’’ olarak belirlenmiştir.

Zirve’nin temel amacı Türkiye coğrafyasına ait ürünlerin bir markaya dönüşmesine katkı sağlayarak ülkemizin coğrafi işaretli ürün potansiyelini harekete geçirmek ve bu yolla büyüyen uluslararası ticaretten yararlanmasına ve kırsal kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamaktır.

ZİRVENİN HEDEFLERİ

-Coğrafi işaretlerin ekonomik, sosyal ve kültürel getirileri konusunda farkındalık yaratmak

-Dünya ile uyum için bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak

-Üreticiler/satıcılar ile yerel, ulusal ve uluslararası alıcıları bir araya getirerek ülkemizin coğrafi işaretlerinin uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak ve yerel ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik işbirliği platformları oluşturmak

-Gelecek dönemlerde gerçekleştirilecek uluslararası organizasyonlar için altyapı oluşturmak

Uluslararası Coğrafi İşaretler Zirvesi, sadece bir “Konferans Programı” veya bir “Fuar” değildir. Zirve’nin, Türkiye’de tarım veya el sanatları ürünlerine yönelik gerçekleştirilen organizasyonlardan en önemli farkı bir yandan coğrafi işaretlerin tanıtımı ve ticarileşmesine zemin hazırlarken, diğer taraftan coğrafi işaretler alanında önemli bir öğrenme platformu olmasıdır.

Benzer organizasyonlardan farklı olarak Konferans Programı, Eğitim Kampları, Coğrafi İşaretler Fuarı, B2B toplantıları (ikili iş görüşmeleri) ve daha birçok etkinliği bir arada bünyesinde barındıran Zirve, katılımcılara coğrafi işaretler alanında daha fazla bilgi ve deneyim edinme, son gelişmeleri anlama, network ve ticari ilişkiler geliştirme gibi çok yönü avantajlar sağlamaktadır.

KİMLER KATILACAK?

Zirve’de Coğrafi İşaretler ve Yöresel Ürünler ile ilgili üreticiler, paydaşlar, Türk ve yabancı perakende ve HORECA sektörü temsilcileri ile uluslararası organizasyonlar stant açacaktır.

-Ticaret ve Sanayi Oda ve Borsaları temsilcileri
-Üreticiler ve üretici birlikleri temsilcileri
-Patent ve marka vekilleri
-Kooperatif temsilcileri
-HORECA sektör temsilcileri
-Uluslararası kuruluşlar
COĞRAFİ İŞARET NEDİR?

Evrensel tanımlamaya göre Coğrafi İşaretler “Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri yönünden kökeninin bulunduğu yöre, alan, bölge ya da ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir”.

Belirli bir yöreyle özdeşleşmiş bu eşsiz ürünleri belirleyen temel nitelikler, tipik ve kaliteli ürünler olmaları ve belli bir bilinirliğe ve üne sahip bulunmalarıdır.

Bir fikri mülkiyet hakkı ve resmi bir kalite işareti olan “Coğrafi İşaret” ürüne pazarlama gücü katmaktadır, Coğrafi İşaret tescil ile koruma altına alınan “Çorum leblebisi”, “Isparta halısı”, “Afyon kaymağı” gibi ibareler belirli bir kalitenin işareti haline gelmektedir.

Coğrafi işaret esasında tam anlamıyla “Sizin oraların nesi meşhur?” sorusunun yanıtıdır.

Coğrafi işaretler, belirgin bir ürünün kaynağını göstermesi bakımından yöresel nitelikte olup yerel çekicilikleri bünyesinde barındırmakta ve geleneksel değerleri ilgi odağı haline getirmektedir. Kültür mirası olarak da değerlendirilen coğrafi işarete sahip ürünler, bu yönüyle yöresel ürünleri turistik bir değere dönüştürme potansiyeli de taşımaktadır. Günümüzün alternatif turizm arayışları çerçevesinde değişen turizm talebine cevap verebilecek yöresel ürünlerin turistlere sunulmasını ve bu ürünlerin koruma altına alınmasını sağlamaktadır.

“YENİDEN DOĞUŞ”

Coğrafi işaretler altında ürünlerin tanıtımı ve korunması, bugün sadece yüksek ekonomik kazanç elde edilmesine, kaliteli üretimin teşvik edilmesine ve karın adil dağıtılmasına katkı sağlamıyor.

Coğrafi işaretler, kendi topraklarının ürünlerini bir markaya dönüştürmelerine katkı sağlayarak kırsal topluluklar için kültürel ve ticari anlamda “yeniden doğuş” anlamına geliyor.

Küresel pazardaki rekabet giderek şiddetleniyor. Gelişmekte olan ülkelerin günümüz ham ve düşük katma değerli ürünlerden oluşan sınırlı ürün ve ihracat çeşitliliği karşısında, satışlardan daha yüksek getiri elde edebilmesi için “kaliteli markalar” geliştirmeleri gerekiyor.

Bu ülkelerin çevresel varlıklarından gelen yiyecekler, tarım ya da el sanatları ürünlerinin doğal kalitesi, gelişmekte olan ülkelerin yerel topluluklar aracılığıyla “sürdürülebilir kalkınma hedefleri”ne ulaşması ve büyüyen uluslararası ticaretten yararlanmasında büyük vaatlerde bulunuyor.

Coğrafi işaretler, ülkelerin yeniden doğuşu için eşsiz bir fırsat sunuyor: dünya genelinde rekabet edebilecek mükemmeliyete sahip yerel ürünlerde ustalaşabilen küçük ve yerli üreticilerin geleneksel bilgisi, geleceğin kazananı olacak