İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye genelinde işsizlik oranı, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 0.2 puanlık azalış ile yüzde 12.8 düzeyinde gerçekleşti. 

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 0.1 puanlık azalış ile yüzde 14.9 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyon 585 bin kişi azalarak 25 milyon 614 bin kişi, istihdam oranı ise 4.9 puanlık azalış ile yüzde 41.1 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 491 bin, sanayi sektöründe 209 bin, inşaat sektöründe 361 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 524 bin kişi azaldı.

İstihdam edilenlerin yüzde 17.5’i tarım, yüzde 20.9’u sanayi, yüzde 4.9’u inşaat, yüzde 56.7’si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücü 2020 yılı Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 milyon 13 bin kişi azalarak 29 milyon 388 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 5.7 puanlık azalış ile yüzde 47.2’ye geriledi.

Nisan 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 5.5 puan azalarak yüzde 28.7’ye geriledi.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 5.8 puan azalarak yüzde 17.3’e geriledi.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.2 puan azalışla yüzde 13.1’e, tarım dışı işsizlik oranı da 0.1 puan azalışla yüzde 15.0’e indi.

Bu yaş grubunda istihdam oranı 5.1 puan azalışla yüzde 45.5’e, işgücüne katılma oranı ise 6.0 puan azalışla yüzde 52.4’e geriledi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1.2 puan artışla yüzde 24.4’e çıkarken, istihdam oranı 7.0 puan azalarak yüzde 26.1’e geriledi.

Aynı dönemde genç nüfusta işgücüne katılma oranı 8.6 puan azalışla yüzde 34.5’e düştü. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 5.7 puan artışla yüzde 29.1’e yükseldi.