Kamu İhale Kurumu'ndan 32 milyonluk ihaleye ret!

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü’nün açık ihale usulü ile gerçekleştirdiği ihale mevzuata aykırı bulundu. Kamu İhale Kurulu (KİK) 18 isteklinin teklifinin çeşitli gerekçelerle değerlendirmeye alınmadığı vurguladı.

Kamu İhale Kurumu'ndan 32 milyonluk ihaleye ret!

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü’nün haziran ayında açık ihale usulü ile gerçekleştirdiği 32 milyonluk “Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Şube Şefliği Tesis Binaları Yapım İşi” ihalesine 59 şirket başvurdu. İhalenin Oden Yapı’ya verilmesi üzerine Alte Grup Yapı, ihalenin “Saydam, rekabet ve eşit muamele ilkelerine” uygun yapılmadığı gerekçesiyle KİK’e itirazda bulundu. 

Cumhuriyet’in haberine göre dosyayı değerlendiren KİK, Alte Grup Yapı’nın itirazını yerinde bularak oybirliğiyle ihalenin iptaline karar verdi. İptal kararında ihaleye 59 isteklinin katıldığı ancak 18 isteklinin teklifinin çeşitli gerekçelerle değerlendirmeye alınmadığı belirtildi. 

İhale dökümanında yer verilen düzenlemelerdeki farklılıkların istekliler nezdinde de tereddüde yol açtığı belirtilen kararda, “İhale dokümanındaki çelişkili hususların, mevcut durumda rekabet ve eşit muamele ilkeleri açısından mevzuata aykırılık oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır” denildi. Kararın devamında şu ifadelere yer verildi: “Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.” 

Oden Yapı’nın kurucusu Mehmet Ünal Dedeoğlu bazı AKP’li isimlerle yemek yemesiyle gündeme gelmişti.