Kıdem tazminatınızı bir günde kaybedebilirsiniz

Meclis'te komisyonda kabul edilen ve önümüzdeki günlerde genel kurul gündemine gelmesi beklenen "istihdam paketi" adı altındaki kanun teklifi Mesai Saati kanalında masaya yatırıldı.

Kıdem tazminatınızı bir günde kaybedebilirsiniz
Kıdem tazminatınızı bir günde kaybedebilirsiniz

Önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'na getirilmesi beklenen yeni istihdam paketi tartışma yarattı. Sendikalar, yasa taslağında yer alan esnek, güvencesiz ve kuralsız çalışma riskini ortaya çıkaracak maddelere karşı çıkıyor. Yasa taslağının ayrıntıları, sendika uzmanı Tarık Tekgözli ile gazeteci Deniz Bilici'nin hazırlayıp sunduğu YouTube Kanalı Mesai Saati'nin 45 Saat adlı programında anlatıldı. Yasa taslağında çalışanları bekleyen dört tehlike olduğuna işaret eden Deniz Bilici şunları söyledi:

'KAÇAK İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNE TEŞVİK'

“Maddelerden biri özellikle 25 yaş altı ve 49 yaş üstü emekçileri ilgilendiriyor. Bu yaş grubundaki emekçilerin koşulsuz olarak belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılabilmesinin önündeki engeller kaldırılıyor. Sözleşme sona erdiğinde bu işçiler ne kıdem tazminatı ne ihbar tazminatı alabilecek, ne de işe iade davası açabilecek. İş güvenceleri olmayacak. Taslakta yer alan diğer bir madde ise işçilerin normal çalışmadan kısmi çalışmaya zorlanması ve buna bağlı olarak kıdem tazminatlarında yarı yarıya hak kaybı yaşamalarına ilişkin bir düzenleme var. Yine 25 yaş altı gençlerin emeklilik haklarına darbe vuracak bir madde var. Kaçak işçi çalıştıran işverenlere teşvik var ama kaçak çalıştırılan işçinin yasal haklarını alabilmesinin engellenmesi söz konusu. Bu yasa taslağı ile kuralsız ve düzensiz bir çalışma sisteminin dayatıldığını söyleyebiliriz.”

'TÜRK EMEKÇİSİNİ UCUZ İŞGÜCÜ YAPACAK'

Tarık Tekgözli de işverenlerin uzun süredir işgücü piyasasındaki katılıkların giderilmesini istediğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“İşverenlerin bahsettiği katılık, işten çıkarmanın kendilerine biçtiği fatura, yani mali yük. Mevzuata aykırı şekilde iş sözleşmesini feshettiklerinde kıdem tazminatı ödemek zorunda kalıyorlardı. Bu da kendilerine bir mali yük getiriyordu, bundan kurtulmak istiyorlardı, çeşitli toplantılarda ve hazırladıkları raporlarda buna yönelik talepleri vardı işverenlerin. İşte bu düzenleme o katılığı gidermenin bir adımı olacak. Şunu da hatırlatmak isterim. Esnek çalışmanın yaygınlaştırılması Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye dayattığı bir çalışma biçimiydi. Ulusal İstihdam Stratejisi'nde yer alan maddeler, şimdi bu taslak ile karşımıza geldi. Türk emekçisini ucuz işgücü yapacak, onun emeğini hem küresel sermayeye hem de ulusal sermayeye peşkeş çektirecek bir düzenleme ile karşı karşıyayız.”

Tamamı için videoyu tıklayın...