MEB’den ‘güvenli internet’ ve ‘siber zorbalık’ klavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı, teknolojinin doğru kullanımı için ailelere yönelik 'güvenli internet kullanımı' ve 'siber zorbalık' klavuzlarını hazırladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Kılavuzların içeriğinde anne babalara bu süreçte ne yapmaları, nasıl davranmaları ve ne gibi önlemler almaları gerektiği konusunda kısa ve uygulanabilir öneriler sunduk' dedi.

MEB’den ‘güvenli internet’ ve ‘siber zorbalık’ klavuzu

MEB’den yapılan açıklamada, teknolojinin doğru kullanımının daha da büyük önem kazandığı bu dönemde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘güvenli internet kullanımı’ ve ‘siber zorbalık’ klavuzlarının çocuklarına rehberlik etmek isteyen ebeveynlere destek olacağı belirtildi.

SİBER ZORBALIĞA KARŞI ÖNERİLER

‘Güvenli internet kılavuzu’nda, çocukların gelişimleri ve çağın gereklerine uyumları için onların internete erişimlerini yasaklamanın etkili bir yöntem olmadığı kaydedilirken, bunun yerine teknolojiyi etkili, verimli, uygun ve sorumlu bir şekilde kullanmaları konusunda yol gösterici olunması gerektiği anlatıldı. Kılavuzda, ailelere “Bilgi sahibi olun, ilgili olun, ortak kullanım alanları oluşturun, güvenlik tedbirleri alın, bilinçli hareket edin, çocuğunuzun ekranı siz olun” şeklinde öneriler sunuldu. ‘Siber zorbalık kılavuzu’nda ise siber zorbalığa maruz kalınması ve siber zorbalık yapılması durumlarında aileler tarafından izlenebilecek doğru yöntemlere yer verildi. Siber zorbalığa maruz kalmanın ayırt edici bir belirtisinin olmadığı ifade edilirken, ailelere çocuklarındaki davranış değişimlerini takip etmeleri önerildi, ayrıca en iyi çevrim içi güvenlik stratejisinin çocuklarla konuşmak olduğunun altı çizildi.

BAKAN SELÇUK: AİLELERİN SORULARINA YANIT NİTELİĞİNDE

Bakan Ziya Selçuk, küresel salgın sürecinde öğrencilere akademik destek sağlamanın yanı sıra onların ve ebeveynlerinin psikolojik sağlamlığının korunmasına da önem verdiklerini ifade ederek, “Fiziksel mesafelerin olduğu bu dönemde biz de teknoloji sayesinde öğrenci, öğretmen ve velilerle iletişimimizi hiç kesmeden yoğun bir şekilde sürdürebildik.

Hemen hemen her buluşmamızda ailelerden ‘teknolojinin doğru kullanımı’ konusunda sorular geldi. Tüm sorulara yanıt verebilmek, çocuklarımıza rehberlik etmeleri için anne babalara destek olabilmek için uzmanlarımız önemli bir hazırlık yaptı ve sonuçta bu bilgiler iki kılavuzda toplandı. ‘Güvenli internet kullanımı’ ve ‘siber zorbalık’ kılavuzlarının içeriğinde anne babalara bu süreçte ne yapmaları, nasıl davranmaları ve ne gibi önlemler almaları gerektiği konusunda kısa ve uygulanabilir öneriler sunduk.

Anlatılanları kare kodlar aracılığıyla ulaşılabilecek videolarla da destekledik. Kılavuzlardaki kare kodları tarayan velilerimiz sorularına uzmanlarca verilmiş yanıtları bulabilecekler. Bizler her zaman olduğu gibi okul ve aile iş birliğini geliştirmeye ve tüm imkânlarımızla çocuklarımız ve velilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.