MEB’den okullara ‘tarikat etkinliği’ ayarı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Hizbullah ve Nakşibendi tarikatı gibi yapıların etkinliklerinin okullarda kontrolsüzce düzenlenmesinin ardından harekete geçti. 

MEB’den okullara ‘tarikat etkinliği’ ayarı

Bakanlık, etkinlik izinlerinin tek elde toplanması için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine “Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi” göndererek yeni talimatları iletti. Bakanlığın gerekçesi etkinliklerin “düzenli ve belli bir disiplin içerisinde” gerçekleştirilmesi olarak açıklandı.

Bakan Ziya Selçuk’un ‘olur’unun ardından gönderilen resmi yazıda, yönerge ve genel gerekçesi yer aldı. Gerekçede, “Daha düzenli ve belli bir disiplin içerisinde ve elektronik ortamda yürütülebilmesi hedeflenerek Bakanlığımıza bağlı her tür ve derecedeki eğitim kurumlarında kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlar tarafından yapılacak sosyal etkinlik izinlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla; Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde ilgili birimlerden alınan görüş ve öneriler değerlendirilerek Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi hazırlanmıştır” denildi.

YENİ KOMİSYON KURULACAK

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre, ülke çapında yapılacak etkinlikler için MEB yeni bir komisyon oluşturma kararı aldı. Bu kapsamda Ortaöğretim Genel Müdürü’nün veya görevlendireceği daire başkanının başkanlığında oluşturulacak komisyon, gelen etkinlik taleplerini değerlendirecek. Komisyon, etkinliğin ilgili birimlerinden daire başkanı seviyesindeki temsilcilerden 4 asıl ve 4 yedek üyeden oluşacak. Ayda iki kez toplanması planlanan komisyonun sekretaryalığını da Ortaöğretim Genel Müdürlüğü yürütecek. Yapılan başvurulardan uygun görülenler “e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü”ne işlenecek. Bakanlık etkinlikler için diğer resmî kurum ve kuruluşların da görüşünü alıp etkinlik düzenleyenlerin bilgilerini soruşturabilecek.

‘PEDAGOJİK ESASLARA UYGUNLUK’ GÖZETİLECEK

Yönergeye göre, “ticari amaç güdülmeyen ve katılımcılardan ücret talep edilmeyen sosyal etkinliklere izin verilebilecek. Etkinlik izinleri en fazla bir eğitim öğretim yılını kapsayacak. Etkinlik başvuruları otuz gün içerisinde değerlendirilip sonuçlandırılacak. Resmi kurum ve kuruluşlardan görüş istenilmesi durumunda bu süre 15 gün daha uzatılabilecek. İzin başvurularında “öğrencilerin ve kursiyerlerin gelişim seviyeleri, ilgi, istek, ihtiyaç ve yetenekleri ile pedagojik esaslara uygunluk” gözetilecek. Etkinliklerde; kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana çıkaran ifade ve ögelere yer verilemeyecek. MEB, etkinlik izinleri için başvuranların fotoğraflı öz geçmişleri ve adlî sicil belgeleri ile diploma, sertifika ve yapılacak etkinliğin gerektirdiği diğer evrakları da isteyecek. Ayrıca başvurularda etkinliğin bütçesi, bütçe kaynakları ile ayrıntılı faaliyet planı ve takvimi yer alacak. Başvuru yapan kurum veya kuruluşun sponsoru varsa, sponsorluk anlaşmasının aslı veya noterden onaylı örneği de sosyal etkinlik izin başvurusunda yer alacak.