O üniversite 27 akrabayı nasıl açıkladı?

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, kadrosunda bulunan 27 akrabayla ilgili "Tüm çalışanların sadece yüzde 1,6'sı akraba" dedi. 

O üniversite 27 akrabayı nasıl açıkladı?

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’ne ilişkin 2019 yılındaki Sayıştay raporunda, üniversite kadrosundaki 27 kişi arasında akrabalık bağı olduğu bilgisi yer almıştı.

CHP Milletvekili Mahir Polat da TBMM'ye söz konusu raporla ilgili soru önergesi vermişti.

Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, soru önergesine şu cevabı gönderdi:

"Şube müdürlüğünden daha üst görev niteliğinde bulunan kadrolardan 16'sının şube müdürlüğü kadrolarına sınavsız olarak atamasının yapıldığı; rektör, rektör yardımcısı, dekan ve öğretim görevlileri arasından tespit edilebilen 27 kişinin birbiri arasında akrabalık bağı bulunduğu görülmüştür."

Yanıt çok sayıda basın kuruluşunda "Akraba üniversitesi" başlıklarıyla haber oldu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, TBMM'ye verilen bir soru önergesine üniversite tarafından verilen yanıtın bazı medya organlarında farklı yaklaşımlarla haberleştirildiği savunuldu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin 2010 yılında kurulduğu, 1075 akademik ve 579 idari personel olmak üzere toplam 1654 çalışanın bulunduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm çalışanların sadece yüzde 1,6'sında akrabalık bağının tespit edilmiş olmasını nepotizm (akrabacılık, akraba kayırmacılığı) bağlamında değerlendirmek, en basit tabirle kötü niyetli bir yaklaşımın tezahürüdür. Akrabalık bağı tespit edilen kişilerin önemli bir kısmı, 2010 yılında üniversitenin kuruluşu aşamasında görev almış, gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesinde ve bölümlerin açılmasında emek vermiş akademik ve idari çalışanlardır. Ayrıca geçen 11 yıl içinde üniversitede göreve başladıktan sonra aile ilişkisi kurmuş olan personel de bu sayı kapsamındadır."

'TÜRKİYE'DE 8'İNCİYİZ'

Üniversitenin 2020 URAP verilerine göre devlet üniversiteleri içerisinde öğretim elemanı başına düşen yayın sıralamasında Türkiye’de 8’inci, 2000 yılından sonra kurulmuş 95 üniversite içerisinde 4’üncü, 2010 sonrası kurulanlar arasında ise her değerlendirmede ilk 3’te yer aldığına işaret edilen açıklamada, bu başarının da atama ve yükseltmenin liyakat bağlamında yapıldığının en açık göstergeleri olduğu vurgulandı. 

Açıklamada, "Sonuç olarak, üniversitemizde akademik ve idari personel alımları yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde liyakat esasına göre yapılmış olup hukuka, ahlaki kurallara ve etik ilkelere aykırı bir durum söz konusu değildir. " ifadelerine yer verildi. 

Diğer üniversitelerden ve kamu kurumlarından deneyimli yönetici nakillerinin mevzuatın izin verdiği çerçevede yapıldığı da belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı medya organlarında yer alan ve 'adrese teslim kadro' ilanına çıkıldığını ileri süren haberler, Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde 'bulgu' olarak yazılmış, ilgili konuya yetkili kurum ve kurullar nezdinde yanıt verilmiştir. Üniversitemiz 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gereksinimler bağlamında kadro süreçlerini yürütmektedir. İlgili atamalar da diğer üniversitelerde olduğu gibi ihtiyaçlar doğrultusunda planlanmış, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik ile üniversitemiz Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri çerçevesinde yapılmıştır."