OECD’den çarpıcı rapor… Sağlık harcamasında kaçıncıyız?

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2019 yılı sağlık raporuna göre, üye ülkeler içinde milli gelirden sağlık harcamalarına giden pay açısından Türkiye son sırada geliyor.

OECD’den çarpıcı rapor… Sağlık harcamasında kaçıncıyız?

Milli gelirden sağlık harcamalarına giden pay açısından OECD ortalaması yüzde 8.8 seviyesinde. OECD raporuna göre, Türkiye’de Gayri Safi Yurt İçi Milli Hasıla’nın (GSYİMH) yalnızca yüzde 4.2’si sağlık hizmetlerine harcanıyor.

Bu klasmanda, Meksika ve Letonya yüzde 6.2 ile Türkiye’yi izliyor. OECD’de sağlık harcamalarına en fazla kaynak ayıran ülke yüzde 16.9 ile ABD. Bu ülkeyi, yüzde 12.2 ile İsviçre, yüzde 11.2 ile Fransa izliyor.

AVRUPA’NIN EN KÖTÜSÜYÜZ

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Avrupa’da sağlık harcamalarına gayri safi yurtiçi hasıladan (GSYİH) ortalama yüzde 9.9 pay ayırılıyor. Bu noktada da Türkiye yine kendine en son sırada yer bulabildi.

Avrupa Birliği’nde (AB) sağlık harcamalarına gayri safi yurtiçi hasıladan en fazla pay ayıran ülke yüzde 11.5 ile Fransa olurrken, bu ülkeyi Almanya (yüzde 11.1), İsveç (yüzde 11) ve Norveç (yüzde 10.5) takip etti.

AB ülkeleri içinde sağlığa en az pay ayıran yüzde 5 ile Romanya. Lüksemburg ise sıralamada yüzde 5.5 ile Romanya’nın ardından sondan ikinci durumda.