Patron ölen işçinin ailesinden tazminat istemiş!

Tekirdağ’da tamirat için çıktığı fabrikanın çatısında elektrik akımına kapılarak ölen işçiyle ilgili davada bilirkişi raporu hazırlandı. “Maddi, manevi zarara uğradığı” gerekçesiyle işçinin ailesinden 150 bin TL tazminat isteyen şirket “asli kusurlu” bulundu. Rapora göre “38 yaşında aklıselim” olan işçi de “tedbirsizce ve dikkatsizce davranarak kazaya sebebiyet verdiği için” yüzde 40 kusurlu görüldü. İşçi yakınları karara itiraz edecek.

Patron ölen işçinin ailesinden tazminat istemiş!

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde ‘Boyko Tekstil’ adlı fabrikada çalışan 38 yaşındaki elektrik teknisyeni Cengiz Fedakar, güvenlik kamerası tamiri için çıktığı fabrikanın çatısında elektrik akımına kapılarak 15 Eylül 2018 tarihinde iş cinayetinde öldü. Cengiz Fedakar’ın ölümünün ardından şirket “maddi ve manevi zarara uğradığı” gerekçesiyle Fedakar’ın mirasçılarına yaklaşık 150 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre Fedakar’ın ölümüne ilişkin fabrika müdürü hakkında ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçlamasıyla Çorlu 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada dosyaya bilirkişi raporu eklendi. İşverenin, işçilerin güvenliğini sağlayacak yeterli tedbirleri almadığı ifade edilen raporda işveren olarak nitelenen fabrika müdürü Kenan Günan’ın asli kusurlu, ölen Fedakar’ın ise tali kusurlu olduğu belirtildi.

‘İŞVERENİN İŞÇİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK YETERLİ TEDBİRLERİ ALMADIĞI TESPİT EDİLDİ’

İşveren vekili olarak yalnızca fabrika müdürünün yargılandığı davaya sunulan bilirkişi raporunda, işverenin, iş güvenliği gereği işyerinde bulundurulması ve işçilere kullandırılması gereken Kişisel Koruyucu Donanımı (iş ayakkabısı, eldiven, gözlük vb.) işyerinde bulundurduğuna dair dava dosyasında herhangi bir bilgi veya bir tutanağa rastlanmadığı belirtildi.

İş cinayetinin meydana geldiği tarihte fabrikada çalışan Bülent Aslantaş'ın ifade tutanağında Cengiz Fedakar'ın kaza sonrasında ayağında kauçuk tabanlı iş ayakkabısı, eldiven ve gözlük olduğu beyanı hatırlatılan raporda, “Buna göre işverenin Kişisel Koruyucu Donanımı (iş ayakkabısı, eldiven, gözlük vb.) çalışanlarına kullandırdığı dava dosyasının tetkikinden anlaşılmaktadır. Ancak işverenin işçilerin güvenliğini sağlayacak yeterli tedbirleri almadığı, işçilerin çalışma ortamının güvenli olmadığı ve bu yönde gerekli denetimlerin yapılmadığı, yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı, kaza mahallindeki çalışma koşulların güvenliksiz olduğu hususları tespit edilmiştir” denildi.

‘TEDBİRLER ALINSAYDI BU KAZA ÖNLENEBİLECEKTİ’

Fedakar’ın ölümünü ‘iş kazası’ olarak niteleyen bilirkişi raporunda, kazanın önlenmesine ilişkin ise, “İşveren tarafından işçilerin güvenliğini sağlayacak yeterli tedbirler alınsaydı, maktulün çalışma ortamı güvenli olsaydı ve bu yönde gerekli denetimler yapılsaydı, fabrika çatısında yeterli güvenlik önlemleri alınsaydı bu kaza önlenebilecekti” denildi ve kazanın oluşumunda işverenin kusuru şu şekilde ifade edildi:
“İşveren, işçilerin güvenliğini sağlayacak yeterli tedbirleri almadığından, maktulün çalışma ortamında yeterli güvenlik önlemlerini almadığından, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışılıp çalışılmadığının denetlenmediğinden, kazalıya güvenli çalışma ortamı sağlanmadığından; kazanın oluşumunda işverenin kusuru bulunmaktadır.”

Bilirkişi raporunda iş cinayetinde ölen Cengiz Fedakar’ın “sorumluluğuna” ilişkin ise, “Maktul olay tarihi itibariyle 38 yaşında aklıselim bir insandır. Kendisine iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verildiği, maktulün aklıselim bir çalışan olmasına rağmen tamamen tedbirsizce ve dikkatsizce davranarak, kazaya sebebiyet verdiğinden dolayı kusurludur” ifadelerine yer verildi.

Yapılan inceleme sonucunda başka kusurlu bulunmadığı belirtilen bilirkişi raporunda, “İşveren Kenan Günan kazanın oluşumunda yüzde 60 oranında ‘Asli Derecede’ kusurlu, maktul Cengiz Fedakar ise yüzde 40 oranında ‘TALİ Derecede’ kusurlu olduğu” ifade edildi.

FEDAKAR’IN VEKİLLERİ BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ETTİ

İş cinayetinde ölen Fedakar’ın tali kusurlu bulunmasının ardından Fedakar’ın vekilleri rapora, “Kazanın meydana gelmesinde tam kusur davalı işverenlere ve temsilcileri olan sanığa aitken kazalı işçiye kusur atfedilebilmesi mümkün değildir” gerekçesiyle itiraz etti. Bilirkişi raporuna yapılan itiraz Çorlu 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde 9 Şubat 2021 tarihinde görülecek 4’üncü duruşmada mahkeme heyeti tarafından değerlendirilecek.

ŞİRKETİN AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASI İLE FEDAKAR AİLESİNİN AÇTIĞI DAVA BİRLEŞTİRİLDİ

Fedakar’ın ölümünün ardından ‘Boyko Tekstil’ adlı şirket “maddi ve manevi zarara uğradığı” gerekçesiyle fabrika çatısında ölen Cengiz Fedakar’ın mirasçılarına tazminat davası açmış, Fedakar’ın iki çocuğu ve eşinden 137 bin 952 TL maddi, 10 bin TL de manevi olmak üzere yaklaşık 150 bin TL’lik tazminat talep etmişti.

Ölen işçiden tazminat isteyen şirket, Fedakar’ın birim amirinin bilgisi ve talimatı dışında kamerayı tamir etmek için çatıya çıktığını iddia etmiş, çıkan yangın nedeniyle fabrikanın üretime iki gün ara verdiğini tazminat dilekçesinde belirtmişti. Şirketin iddiaları arasında, “halk arasında merdiven altı tabir edilen bir şirket” muamelesi gördükleri ve ara verme neticesinde müşterilerinin siparişlerini geciktirerek prestij kabına uğradıkları da yer almıştı.

Fedakar ailesinin açtığı tazminat davasıyla, ‘Boyko Tekstil’ adlı şirketin açtığı dava Çorlu 1’inci İş Mahkemesi’nce birleştirildi.