Özel tiyatrolara yeni teşvikler geliyor

Özel tiyatroların gelişimine katkı sağlamak amacıyla getirilen teşvikler ile özel tiyatroların hizmet kalitelerinin yükseltilmesi ve kurumsallaşmasına önemli katkılar sunulacak.

Özel tiyatrolara yeni teşvikler geliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, belgelendirilme sürecine yönelik ilke ve esasların belirlenerek asgari niteliklerin tespit edildiği değişikliklerle hem yatırım hem de işletme aşamasında salonu olan özel tiyatrolara sigorta primi işveren payı ve gelir vergisi stopaj indirimi, doğal gaz ve elektrik enerjisi tüketim bedeli üzerinden indirim ile bulunduğu yörenin en düşük tarifesinden su tüketim bedeli ödemeyi içeren destekler tanındı.

Salonu olan özel tiyatroların gelişimine katkı sağlanmasının hedeflendiği teşvikler ile özel tiyatroların hizmet kalitelerinin yükseltilmesi ve kurumsallaşmasına önemli katkılar sunulması amaçlanıyor.

Kültür Yatırımı ve Girişi Belgesi başvurularına ilişkin detaylar, “https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44776/tesvik-faaliyetleri.html” adresinden öğrenilebilecek.