Resmi Gazete’de yayımlandı! Zorunlu oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler, aynı zamanda e-Defter uygulamasına da geçmek zorunda olacak.

Resmi Gazete’de yayımlandı! Zorunlu oldu

Elektronik-Defter (e-defter) ve belge kullanma zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri içeren tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete‘nin 19 Ekim tarihli sayısında yer alan elektronik defter genel tebliğine göre, e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler, aynı zamanda e-Defter uygulamasına da geçmek zorunda olacak. Tebliğ, bağımsız denetime tabi olan ticaret şirketleri de e-Defter tutma zorunluluğu kapsamına alıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yer alan açıklamalara göre, tüm tarafların tek kaynaktan bilgilenmelerinin temin edilmesi ve elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amacıyla hazırlanan vergi usul kanunu genel tebliğiyle, zorunlu olarak e-Belge ve e-Defter uygulamaları çerçevesine girecek mükellef gruplarının kapsamı genişletildi.

5 MİLYON LİRAYA DÜŞÜRÜLDÜ

Tebliğe göre, çeşitli meslek mensupları ve iş dalları için e-Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu, e-Gider Pusulası, e-Dekont, e-Döviz Alım-Satım Belgesi, e-Sigorta Poliçesi ve e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi oluşturuldu. e-Belge ve e-Defter zorunluluğu için öngörülen ciro limitleri ise 10 milyon liradan 5 milyon liraya düşürüldü.

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler, aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olacak ve mücbir sebepler haricinde tüm faturalarını elektronik ortamda düzenleyecek. e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmamakla birlikte, vergiler dahil toplam tutarı vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5,000 lirayı, vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda ise 30.000 lirayı aşması halinde faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığının ücretsiz olarak mükelleflere açtığı portal aracılığıyla düzenlenecek.

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU

Serbest meslek erbapları 2020 yılı haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenleyecek. Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticaretini yapan tüccar ve komisyoncular 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olacak.