Sayıştay raporlarından çıktı… 195 öğretim görevlisine adrese teslim kadro

Sayıştay Başkanlığı’nın hazırladığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi denetim raporunda adrese teslim öğretim üyesi ilanlarına dikkat çekildi. CHP konuyu meclis gündemine taşıdı.  

Sayıştay raporlarından çıktı… 195 öğretim görevlisine adrese teslim kadro

Sayıştay Başkanlığı ‘İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) 2019 Yılı Denetim Raporu’nu hazırladı. Rapordaki bulgularda “Objektif ve denetlenebilirlik ilkelerine riayet edilmemiş, ilanların büyük çoğunluğunda spesifik ve belli bir kişiyi çağrıştıran şartlar istenmiştir. Bunun sonucunda da, alım yapılacak toplam 195 kadronun tamamı için sadece birer kişi başvuru yapabilmiş ve aynı kişiler kadrolara alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Sayıştay ayrıca, şube müdürlüğü kadrolarına, şube müdüründen daha üst görev niteliğinde bulunan kadrolardan sınavsız atama yapılmasıyla ilgili, eşitlik, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde atama yapılması şartları dikkate alınmaksızın atamalar gerçekleştirildiği bulgusuna yer verdi.

CHP MECLİS’E TAŞIDI

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Mahir Polat konuyu TBMM taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren CHP’li Polat, üniversitelerin düşünce ve bilim üreten eğitim kurumları olmaktan çıktığını, AKP iktidarıyla üniversite kadrolarının siyasallaşarak partizanlık, eş, dost ve akraba ilişkileri gözetilerek adrese teslim kadrolarla doldurulduğunu belirtti.

GENÇLERİN GELECEKLERİNİ ÇALIYORLAR!

AKP iktidarının üniversiteler özelinde bir kadro çalışması yaptığını belirten Polat, “Üniversiteler, gerçekleri arayan, düşünce ve bilim üreten, yayan, en üst düzeyde araştırma ve eğitimin yapıldığı kurumlar iken, AKP iktidarı döneminde üniversitelerin kadroları siyasallaşarak partizanlık, eş, dost ve akraba ilişkileri gözetilerek adrese teslim kadro açılarak dolduruluyor. İKÇÜ’deki kadro ilanı ve yerleştirmeler bunun örnekleri. 195 kadronun tamamı için sadece birer kişinin başvuru yapıp kadro alması Sayıştay’ında dikkatini çekmiş. Yıllarca okuyarak akademi hayali kuran gençlerin geleceğini ve hayallerini çalıyorlar. Bilimsel çalışmalar ve üretimde liyakatsiz kadrolar ülkemize ne gibi katkı sağlayabilir? İşte adrese teslim kadrolar mezun olup kurumların başına getirilecek. Bu zihniyet değişmedikçe üniversiteler bilim ve eğitim yuvası değil, arka bahçe olarak kalacaktır” diye konuştu.

İKÇÜ SKANDALLARLA GÜNDEMDE

Sayıştay’ın açıkladığı verilerin sürekli gündem olduğunu belirten Polat, “Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dişçilik Hizmetleri bölümünde iki öğretim görevlisi kadrosu bulunurken, bunlara rektör yardımcılarının kızları atanmıştı. Yine Katip Çelebi Üniversitesi’nde ders veren bir akademisyen eşinin, sınavda 90 puan alarak birinci olan adaydan 35 puan az almasına rağmen kadroya alınmıştı. Olaylardan ve bulgulardan da anlaşılacağı gibi İKÇÜ skandallarla hep gündemde. Bilim ve eğitim yuvası değil, iktidarın arka bahçesi olarak siyasi kadrolar yetiştiriliyor. Olayların bu kadar aleni bir şekilde yapılmasına rağmen herhangi bir soruşturma yok. Sayıştay Raporu’nun hazırlanmasından sonra da üniversitece yayımlanan ‘Öğretim Görevlisi Alım İlanları’ yine eşitlik ve liyakat ilkelerinin gözetilmediğini, Anayasaya ve Kanunlara aykırı davranışta ısrar edildiğini gösteriyor” dedi.

SAYIŞTAY: SPESİFİK VE BELLİ BİR KİŞİYİ ÇAĞRIŞTIRAN ŞARTLAR İSTENMİŞTİR

-Sayıştay Başkanlığı’nın Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) 2019 Yılı Denetim Raporu’nda ilan kadroları ile ilgili “örneklerde de görüleceği üzere, alımı yapılacak öğretim üyeliği kadroları için ek kriterler getirilirken, 2547 sayılı Kanun’un 23 ve 26'ncı maddelerinde ifade edilen objektif ve denetlenebilirlik ilkelerine riayet edilmemiş, ilanların büyük çoğunluğunda spesifik ve belli bir kişiyi çağrıştıran şartlar istenmiştir. Bunun sonucunda da, alım yapılacak toplam 195 kadronun tamamı için sadece birer kişi başvuru yapabilmiş ve aynı kişiler kadrolara alınmıştır” ifadeleri yer aldı. Bulguları örneklerle açıkladı;

-Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü Rekreasyon Anabilim Dalı doçentlik kadrosu için, Doktorasını Klasik Arkeolojide yapmış olmak, doçentliğini Müzik Bilim alanında almış olmak, Antik Müzik, Rekreasyon, Müzikle Tedavi ve Ritim konularında bilimsel çalışmaları olmak.

- Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili Anabilim Dalı Profesör kadrosu için, doçentlik unvanını Türk Dili alanında almış olmak. Eski Uygurca ve Çağatay Türkçesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Tarihi Anabilim Dalı Profesör kadrosu için, doçentliğini Makro İktisat alanından almış olmak, Tasarruf Açığı ve ArGe Harcamaları, Denge Döviz Kurundan Sapma ve Türkiye'de Para Talebi İstikrarının Yapısal Kırılmalar Altında İncelenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

- İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için, ilgili ana bilim dalında doktora yapmış ve Mesnevî'de Allah Kâinat ve İnsan konusunda çalışmış olmak.

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ATAMALARINDA DA SIKINTI VAR!

Raporda ayrıca, “Şube Müdürlüğü Kadrolarına, Şube Müdüründen Daha Üst Görev Niteliğinde Bulunan Kadrolardan Sınavsız Atama Yapılması” bulgusuna da yer verildi. Tespitte, “Eşitlik, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde atama yapılması gereken şube müdürlüğü kadrolarına, bu ilkeler gözetilmeksizin ve mevzuatında belirlenen şartlar dikkate alınmaksızın atamalar gerçekleştirildiği tespit edilmiştir” vurgusu yapıldı.