TELGRAF 3 | TÜRKÖNE NASIL TAHLİYE OLDU? TTB'NİN YENİ BAŞKANI FİNCANCI SABIKALI ÇIKT!