Uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçu

Uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçu ve bu suçun cezası ile ilgili merak ettiğiniz her şey ve çok daha fazlasını Veryansın'da sizler için anlattık.

Uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçu

UYUŞTURUCU KULLANMA VE BULUNDURMA SUÇU

Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçu Türk Ceza Kanununda ''Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar'' bölümünde yer alıyor.


Türk Ceza Kanunun 191. maddesinde yer alan ifadeye göre,  Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor.


UYUŞTURUCU KULLANMA SUÇU 


Uyuşturucu kullanma suçu nedeniyle başlatılan yargı sürecinde şüpheli hakkında Ceza Muhakemeleri kanununda bahsedilen Kamu Davası'nın açılmasındaki takdir yetkisi ile bu maddede yer alan;


⦁ Şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkûm olmamış bulunması,
⦁ Yapılan soruşturmanın, kamu davası açılmasının ertelenmesi halinde şüphelinin suç işlemekten çekineceği kanaatini vermesi,
⦁ Kamu davası açılmasının ertelenmesinin, şüpheli ve toplum açısından kamu davası açılmasından daha yararlı olması
maddeleri aranmadan beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar veriliyor ve Cumhuriyet savcısı şüpheliyi erteleme süreci içerisinde kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarıyor. 


Şüpheli bu süre içerisinde tekrar uyuşturucu madde, esrar vb. türevleri kullanırsa,satın alırsa ya da bulundurursa ayrı bir soruşturma açılmadan ihlal nedeni sayılarak hakkında kamu davası açılıyor ve bu durumda erteleme kararına son verilerek süreç devam ediyor. 


UYUŞTURUCU KULLANMA VE BULUNDURMA CEZASI 

Oluşabilecek Suçlar

Cezalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etmek

 

 

20-30  Yıl Hapis

 ve

ikibin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

 

***Verilecek  adli para cezası;

(Gün X Mahkemece Belirlenen Günlük Tutar)

şeklinde hesaplanır.

 

Kanunlar doğrultusunda bu miktar kişinin sosyal ve ekonomik durumu göz önünde bulundurularak en az 20 TL, en fazla 100 TL’den hesaplanarak adli para cezasına çevirilir.

 

 

 

 

 

 

 

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişiye

 

 

 

10 yıldan az olmamak üzere hapis

ve

bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır

***Verilecek  adli para cezası;

(Gün X Mahkemece Belirlenen Günlük Tutar)

şeklinde hesaplanır.

 

Kanunlar doğrultusunda bu miktar kişinin sosyal ve ekonomik durumu göz önünde bulundurularak en az 20 TL, en fazla 100 TL’den hesaplanarak adli para cezasına çevirilir.

 

 

 

Uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye

 

 

En az 15 yıl ceza verilir.

 

 Yukarıda bahsedilen fiillerin;

·       okul,

·       yurt,

·       hastane,

·       kışla veya ibadethane

gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi

 

 

 

 

 

Ceza yarı oranında arttılır.

 

Üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte

işlenmesi hâlinde

 

 

 

 

Ceza yarı oranında arttılır.

 

Suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi

 

 

Ceza bir kat arttırılır.

 

Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi

 

 

En  az 8 Yıl Hapis Cezası

ve

bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

***Verilecek  adli para cezası;

(Gün X Mahkemece Belirlenen Günlük Tutar)

şeklinde hesaplanır.

 

Kanunlar doğrultusunda bu miktar kişinin sosyal ve ekonomik durumu göz önünde bulundurularak en az 20 TL, en fazla 100 TL’den hesaplanarak adli para cezasına çevirilir.

 

 

 

Belirtilen suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde,

 

 

 

Ceza yarı oranında arttılır.

 

 

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi

 

 

 

 

2-5 Yıl Hapis Cezası

 

 

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde

 

 

Ceza verilmez.

 

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa

 

 

Ceza verilmez.

 

Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında

 

 

Verilecek ceza yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.

 

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse

 

 

Ceza verilmez.

UYUŞTURUCU BULUNDURMA SUÇUNUN KAPSAMI 

Uyuşturucu bulundurma suçunun maddi unsuru
⦁  eroin,
⦁  kokain, 
⦁ morfin,
⦁ sentetik kannabinoid yani esrar ve türevleri  ya da  bazmorfinin kişisel kullanım amacı ile bulundurulmasıdır. 


Kişinin bu maddeleri üzerinde, evinde, ofisinde, arabasında hatta tuttuğu otel odasında bahçesinde kısacası herhangi bir yerde bulundurmasının suça ve cezaya bir etkisi bulunmamaktadır. 


Ceza üzerinde etkisi bulunmayan durumlardan bir diğeri ise uyuşturucuyu satın almak ya da ücretsiz kabul ettirmenin farkı olmadığıdır.

UYUŞTURUCU KULLANMA YA DA BULUNDURMA CEZASINDA DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRECİ İŞLER Mİ ? 

Son zamanlarda yapılmış olan düzenlemeler ile uyuşturucu kullanma ya da bulundurma cezasında denetimli serbestlik bir prosedür haline getirilmiştir. Daha öncede bahsettiğimiz erteleme süreci doğrultusunda yüklenen yükümlülüklere uyulduğu takdirde doğal bir süreç olarak denetimli serbestlik süreci işleyecektir. Bu süre zarfının sonunda failin tutum ve davranışları ele alınarak kovuşturulmaya yer olmadığı kararı verilebilir. 

İLK KEZ UYUŞTURUCUDAN YAKALANDIM, NASIL BİR CEZA ALIRIM? 

Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda yer alan Kamu Davası'nın açılmasındaki takdir yetkisinden bahsetmiştik. Uyuşturucu suçundan yakalanan kişi hakkında
⦁  Şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkûm olmamış bulunması, maddesi aranmaksızın doğrudan erteleme süreci başlar.

Aslında bu durum ele alındığında kişinin daha önceki sicilindense bundan sonraki tutum ve davranışları değerlendirmeye alınır. Erteleme sürecinde yükümlülüklerini yerine getiren fail hakkında kovuşturma açılmasına gerek  kalmayabilir. 

Kişinin, erteleme süresi zarfında;

⦁ Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranması,
⦁ Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almaması, kabul etmemesi veya bulundurmaması,
⦁ Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması, gerekmektedir. 


ÜZERİMDE KAÇ GRAM ESRAR İLE YAKALANIRSAM SATICI OLARAK YARGILANIRIM?

Kişisel kullanım için kabul edilebilecek miktar, kişinin fiziksel ve ruhsal yapısı ile uyuşturucu veya uyarıcı maddenin niteliğine, cinsine ve kalitesine göre değişiklik göstermekle birlikte, Adli Tıp Kurumunun mütalaalarında esrar kullananların her defasında 1-1,5 gram olmak üzere günde üç kez esrar tüketebildikleri bildirilmektedir.


Buna göre yıllık kullanım miktarının üzerinde uyuşturucu madde bulunduran sanığın, uyuşturucu maddeyi kullanma amacı dışında bulundurduğu kabul edilmektedir.

Yargıtay'ın 2012'de verdiği bir kararda;

'' Sanıkların uyuşturucu madde (esrar) kullandıklarını ancak uyuşturucu madde ticareti yapmadıklarını savunmaları üzerine  sanıklar C. ve U. ‘un kanlarında THC (esrar) maddesinin bulunması, ele geçen net 1,2 gram esrarın kişisel kullanım sınırları içinde kalması, sanıkların ev ve üstlerinde yapılan aramada başka bir uyuşturucuuyarıcı maddenin ele geçirilememiş olması, uyuşturucu maddenin kolayca erişilebilecek biçimde toplam 2 adet sigara paketi içinde bulundurulması ve başka bir delil elde edilememesi ile birlikte değerlendirildiğinde, sanıkların uyuşturucu madde ticareti suçunu işledikleri şüphe boyutunda kalmaktadır.'' değerlendirilmesinde bulunulmuştur. 

UYUŞTURUCU İLE İLGİLİ DAVALARDA HANGİ MAHKEMELER YETKİLİDİR?

Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirildiği yer belliyse

Yer Mahkemesi

Suçun işlendiği yer belli değilse

Yerleşim Yeri Mahkemesi

Şüpheli veya sanığın Türkiye’de yerleşim yeri yoksa

Türkiye’de en son adresinin bulunduğu Yer Mahkemesi

İhraç suçunda

Suçun işlendiği sınır kapısının bulunduğu karşı ülke

Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda

Ağır Ceza Mahkemesi