Whatsapp yazışmaları işten çıkarma sebebi olabilir mi?

Maaş ya da yöneticileriyle ilgili özel konuları Whatsapp'ta konuşan ve bunları 3. kişilerle paylaşan çalışanlar için işten çıkarma sebebi olabilir. Ancak Yargıtay, tek başına bu yazışmalarla işten atılamayacağı görüşünde.

Whatsapp yazışmaları işten çıkarma sebebi olabilir mi?

İşyerinde yöneticilerle çalışanlar ya da çalışanların kendi arasındaki WhatsApp yazışmaları çok kritik hale geldi. WhatsApp’daki yazışmalar hakkında Yargıtay’ın verdiği bir karar, çalışanların dikkat etmesi gereken hususlara işaret ediyor. İşverenler kadar çalışanlar da kendi aralarında WhatsApp grubu kurarak işleri, işverenleri veya müşterileri hakkında bilgi paylaşabiliyor. Bu gruplardaki yazışmaların çalışanlar tarafından üçüncü kişilerle paylaşılmaması önemli. Çünkü bu durum şirket hakkındaki bilgilerin ortaya serilmesi anlamına gelerek, çalışanı zor duruma sokar.

Akşam gazetesi yazarı Okan Güral Bülbül'ün köşesine taşıdığı uyarının ayrıntıları şöyle:

"Örneğin WhatsApp grubunda çalışanların ücretleriyle ilgili bilgilerin konuşulduğu bir mesajı, başka bir arkadaşıyla paylaşan çalışan, işverene ait gizli bir bilgiyi paylaşmış olur ve bu durumun ortaya çıkması halinde işinden olabilir. Çalışanların WhatsApp kullanırken dikkat etmesi gereken bir diğer nokta da, kullanım sıklığı. Gün içerisinde elinde sürekli telefonla dolaşan çalışan, bu durum iş akışını bozar hale gelmişse de işinden olabilir. Yani işveren, sürekli WhatsApp’ta mesajlaşan ya da sosyal medya kullanımı işini yapmasına engel olmaya başlayan bir çalışanı bu nedenle işten çıkarabilir.

YARGITAY KARARI

Yakın zamanda Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin verdiği bir karar, WhatsApp yazışmalarının teknik olarak kişisel veri olduğunu açıkça ortaya koydu. Karara konu olayda Yargıtay, sistemin kendi içinde korunan üçüncü kişilere kapalı bir yapı olduğu tespitinde bulundu. Bu çok kritik. WhatsApp yazışmaları kişisel veriler olduğu için, işverenin gruplardaki yazışmaları bahane ederek işten çıkarma yapabilmesi için buradaki yazışmalara nasıl eriştiğini ortaya koyması gerek.

'İŞYERİNİN GİZLİ BİLGİLERİ'

Çalışanların WhatsApp gruplarında işyerinin gizli olarak değerlendirilebilecek bilgileri hakkında mesajlaşmamaları, işverenin performans puanı, ikramiye tutarı gibi diğer çalışanların bilmemesi gereken detayları bu gruplarda paylaşmamaları, yöneticileri hakkında hakaret, aşağılama olarak yorumlanabilecek mesajlar atmamaları önemli.

ANCAK...

Yargıtay kararına konu olayda işveren yalnızca WhatsApp yazışmalarını bahane göstererek işçiyi işten çıkarmıştır. Yargıtay da WhatsApp konuşmaları gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde olduğundan, salt nasıl temin edildiği anlaşılamayan bu yazışmalara dayanılarak işverenin işçiyi işten çıkaramayacağına karar vermiştir. Dolayısıyla da işçiye kıdem-ihbar tazminatlarının ödenmesi gerektiğine hükmetmiştir. Çalışanlar WhatsApp yazışmalarının bir şekilde ortaya çıkabileceği ihtimalini düşünerek gruplarda buna göre yazışmalılar. Yargıtay, yazışmaların ne şekilde elde edildiği ortaya konulabilseydi, yazışmaların içeriği üzerinden değerlendirme yapabilirdi. Bu nedenle gruptaki bir kişinin yazışmaları işverenle paylaşması ya da bu yazışmaların tanık beyanına dönüşmesi halinde çalışanlar işlerinden bile olabilir."