Yargıyı 2020’de yeni uygulamalar bekliyor

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına göre, Bölge Adliye Mahkemelerindeki davalar için hedef süreler belirlenecek, Adli Tıp Kurumunda da hedef süre uygulaması başlatılacak. İhtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda yeni mahkemeler kurulacak. Alternatif çözüm yollarından uzlaştırmanın kapsamı genişletilecek, tüketici uyuşmazlıklarında da arabulucuya başvuru dava şartı haline getirilecek.

Yargıyı 2020’de yeni uygulamalar bekliyor
Adalet Bakanlığı, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında yeni uygulamaları hayata geçirecek.

Resmi Gazetede yayımlanan programda, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ilk yargı paketinin yasalaştığı hatırlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmaların anlatıldığı programda, eylül ayı itibarıyla hakim ve savcı sayısının 20 bin 693 olduğu belirtildi.

Adalet personeli sayısının 70 bin 658’e yükseldiğinin aktarıldığı programda, cezaevlerinde 66 bin 541 kişinin görev aldığı bildirildi.

Programda, 2018 yılında 106 bin 496 olan avukat sayısının yüzde 9,6 artarak 116 bin 779’a yükseldiği kaydedildi.

Adli yardım ödeneğinin 2019 yılında 94,4 milyon olduğuna işaret edilen programda, alternatif çözüm yollarından uzlaştırma kapsamında da çok sayıda uyuşmazlığın anlaşmaya sonuçlandırıldığına değinildi.

Programda, 2019 Eylül ayı itibarıyla adli yargıda 6 bin 764, idari yargıda ise 210 mahkemenin bulunduğu, 15 ilde Bölge Adliye Mahkemesinin faaliyet gösterdiğine işaret edildi.

CEZAEVİ SAYISI

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin kapasitesinde iyileştirme yapıldığı bildirilen programda, 10 ceza infaz kurumunun kapatıldığı, 9 bin 280 kapasiteli 13 cezaevinin açıldığı vurgulandı. Programda, 220 bin 230 kişi kapasiteli toplam 355 cezaevinin bulunduğuna dikkati çekildi.

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında 2020’de hukukun üstünlüğü, hukuk devletinin gerekleri doğrultusunda yargılamanın hızlı, adil ve etkin şekilde işlemesi, öngörülebilir olması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve adalet sistemine duyulan güvenin artırılmasının amaçlandığına değinildi.

Adalet hizmetlerinde 2020’de Adalet Bakanlığının gerçekleştireceği çalışmalara  yer verilen programa göre, insan hakları alanında yol haritası niteliğinde olan İnsan Hakları Eylem Planı güncellenecek, yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanacak.

GÖREV AYRIMI BELİRLENECEK

Adli ve idari yargıda yargılamanın etkinliği artırılacak, vatandaşların adalet hizmetlerinden memnuniyetinin artırılması sağlanacak. Bu kapsamda asliye hukuk ve sulh hukuk mahkemeleri arasındaki görev ayrımı yeniden belirlenecek.

Küçük miktarlı talep ve davaların birleştirilmiş ve hızlı yargılama usulüyle çözümlenmesi için çalışma yapılacak, basit ve yazılı yargılama usulünde ön inceleme aşamasına ilişkin yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.

Tüketici mahkemelerinin görev alanı yeniden belirlenecek, kolektif menfaatlerin daha iyi korunabilmesi için topluluk davasına yönelik düzenleme yapılacak.

ADLİ TIP KURUMUNA DA HEDEF SÜRE GELİYOR

Yargıda hedef süre uygulamasının kapsamı genişletilecek, Bölge Adliye Mahkemeleri için yargıda hedef süreler belirlenecek, adli tıp kurumunda da hedef süre uygulaması başlatılacak.

Adli ve idari yargıda faaliyet raporlarının kapsamı genişletilecek, hakim ve savcı yardımcılığı kadrolarının oluşturulması için mevzuat değişikliği önerisi hazırlanacak.

Adalet Bakanlığı ayrıca bilirkişilik sisteminin etkinliğinin artırılmasına yönelik adımlar atacak, bilirkişilerin uzmanlık alanına göre belirli bir sürede bakabilecekleri dosya sayısı tespit edilecek.

Adalete erişimi kolaylaştıracak, savunma hakkını güçlendirecek çalışmalar yapılacak, adli ve idari yargıda görevsizlik ve yetkisizlik kararlarından dolayı yargılamaların uzamasının önüne geçecek bir model oluşturulacak.

İHTİSAS MAHKEMELERİ KURULACAK

İhtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda yeni mahkemeler kurulacak.

Alternatif çözüm yollarından uzlaştırmanın kapsamı genişletilecek, tüketici uyuşmazlıklarında da arabulucuya başvuru dava şartı haline getirilecek.

İcra ve iflas sistemi borçlu ile alacaklı arasındaki hassas denge gözetilerek yeniden yapılandırılacak. Bu kapsamda da icra ve harç masraflarının azaltılmasına ilişkin çalışma yapılacak, borçluya, haczedilen malını satma hakkı tanınması yönünde mevzuat değişikliği önerisi hazırlanacak.