Yasa değişti! İzin zorunlu, gece çalışmaları yasak…

Yeni yasal düzenlemeye göre artık hamile kadınlara ücretli izin zorunlu ve 7,5 saatten fazla ve gece çalıştırılmaları yasa dışı kabul edildi.

Yasa değişti! İzin zorunlu, gece çalışmaları yasak…

Yıllar öncesinden herkesin anımsadığı bir reklamın sloganı. Ancak çalışma hayatımızda söylemesi kadar yapılması kolay olmayan bu cümleyi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeniden hatırlatmakta ve uygulatmakta kararlı.

GazeteVatan’dan Mert Nayır’ın haberine göre kariyer yapmak isteyen sigortalı annelerin süregelen sıkıntılarına, 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği yasasıyla birlikte 2013 yılında yürürlüğe giren “Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelikle” önemli düzenlemeler getirilmişti. Yapılan düzenlemelerle sigortalı annelerimizi ve geleceğin annelerini bakın neler bekliyor:

ÇALIŞMA SÜRELERİ

Çalışan anneler, gebe kalmaları ve emzirmeye başlamaları halinde işverenliği bilgilendirecektir. Gebe veya emziren kadınlar günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamayacaklar. Gebe çalışanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin verilmesi zorunludur.

SİGORTALI ANNELERE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşveren, gebe veya emziren kadının sağlığı ve güvenliği için tehlikeli sayılan kimyasal, fiziksel, biyolojik etkenlerin ve çalışma süreçlerinin çalışanlar üzerindeki etkilerini değerlendirerek sonucuna göre gerekli önlemleri alacaktır.
Sağlık raporu ile gerekli görüldüğü takdirde gebe çalışan, sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılacaktır. İş pozisyonunun değiştirilmesi halinde personelin ücretinde kesinti yapılmayacaktır.

Görev veya bölüm değişikliği mümkün değil ise, çalışanın sağlık ve güvenliğinin korunması için, isteği halinde çalışanın yasal hakları saklı kalmak kaydıyla ücretsiz izinli sayılması sağlanacaktır. Bu süre, yıllık ücretli izin hesabında dikkate alınmayacaktır.

GECE ÇALIŞMA YASAĞI

Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanmayacaklardır.Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasaklanmıştır.

EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARI KURULMASI

Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 arası kadın çalışan sayısı olan işyerleri, çalışanların çocuklarını emzirmeleri için, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta gerekli şartları taşıyan bir emzirme odasının kurulması zorunlu hale gelmiştir.

Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150’den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın gerekli şartları taşıyan kreş kurulması zorunludur.

Emzirme odası ve kreş şartlarının oluşturulmasında aranan personel sayısına, erkek çalışanlar arasından çocuğunun annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş olanlar da dâhil edilir. Kurulacak bu kreşlerin, işyerine 250 metreden daha uzak olması halinde, işveren taşıt imkanı sağlamakla yükümlü hale gelmiştir.

İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilirler. En azından çalışma şartları tamam. Çalışan ücretlerine çocuk zamları, aile yardımı teşvikleri ve süt parası düzenlemesi, bir de beklenen doğum borçlanma hakkı da gelirse 3 çocuk neden olmasın?