Yeni Akit yazarı KADEM'i hedef aldı: Kötü niyetli...

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, İstanbul Sözleşmesi'ne desteğini 16 maddelik açıklamayla net olarak ortaya koyan Kadın ve Demokrasi Derneği’ni (KADEM) 'kötü niyetli' olmakla itham etti. Karahasanoğlu, "Kötü niyetli biz miyiz? Hinoğlu hin batılıların hazırladığı bir sözleşmeye, dindar kardeşlerine göstermediği hüsn-ü zannı gösteren KADEM mi?" ifadelerini kullandı.

Yeni Akit yazarı KADEM'i hedef aldı: Kötü niyetli...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın başkan yardımcılığını yaptığı KADEM, 16 maddelik açıklamayla İstanbul Sözleşmesi’ne desteğini net olarak ortaya koymuştu. Sözleşmeye iktidara yakın çevreden tepki gösterenler arasında yer alan Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında KADEM’i hedef aldı. Karahasanoğlu, KADEM'in açıklamasının 'kötü niyetli' olduğunu savundu.

Karahasanoğlu’nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

Konu “kadınlar” olduğu için, AK Parti’ye yakın sivil toplum kuruluşu olan KADEM’in, İstanbul Sözleşmesi hakkındaki görüşlerine bir bakalım.. 

Daha dün yaptılar bu açıklamayı..

Kendileri sormuş; “İstanbul Sözleşmesi nedir?” demiş ve cevabını vermişler: 

“İstanbul Sözleşmesi, kadınlara yönelik her tür şiddete karşı hukuki çerçevede detaylı bir koruma sağlayan ilk uluslararası belgedir.

Özel olarak kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti hedef alan ilk Avrupa Sözleşmesi olma niteliğini taşıyan Sözleşme...” 

Dakika bir, gol bir..

Niçin kadınlar ve kız çocukları ile sınırlı, şiddeti önlemek? 

Yetişkin erkekler için, “Fiziki güçleri yerinde. Kendilerini korusun” denilebilir.

Ama 2 yaşındaki, 3 yaşındaki, 5 yaşındaki erkek çocuklar, niçin bu sözleşmeden yararlanamıyor?

Niçin o yaştaki erkek çocuklara yönelik aile içi şiddeti önleme noktasında bu sözleşme bir düzenleme getirmiyor? Veya getiriyorsa, siz niçin sadece kadınları ifade ediyorsunuz?

Burdan hareketle, sizce, bu sözleşmeyi kurgulayan Batılıların kafasında, bir hinoğlu hinlik olma ihtimali, zayıf mı?

KADEM’in tanımı sürüyor:

“Sözleşme, örneğin aile içi şiddet, ısrarlı takip, cinsel taciz ve psikolojik şiddet gibi, kadına yönelik farklı şiddet türlerinin suç olarak kabul edilmesini ve bunlara karşı yasal yaptırımlar getirilmesini gerekli kılmaktadır.”

Hiç lafı eğip bükmeden, açıkça soruyorum:

Sözleşme öncesinde, bu ülkede aile içi şiddet serbest miydi?

Israrlı takip, cinsel taciz serbest miydi? Somut verilere dayalı psikolojik şiddet serbest miydi?

İnsanlık, 2011 yılında, ağacın kovuğundan mı çıktı ki, o güne kadar zaten suç olan fiillerin, İstanbul Sözleşmesi ile sanki yeni suç olmuş gibi göstermeye kalkıyorsunuz?

Diyecekler ki, “Ne olur, fazla mal göz çıkartmaz!”

Peki..

Geçiyoruz İstanbul Sözleşmesi’nin amacı hakkındaki KADEM’in cevabına:

“Kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak.”

Bu bağlamda, KADEM kadına şiddeti önleme noktasında, evden uzaklaştırma kararı ile ilgili olarak şu tespiti yapıyor:

“Her yasa bir şekilde suistimal edilebileceği gibi bu düzenlemenin de suistimal edilme durumu bir kişinin evden uzaklaştırılmasıyla sonuçlanır. Bu bir mağduriyet olmakla birlikte diğer tarafta eğer her ihbar ciddiye alınmazsa oluşabilecek yaralanma ve can kaybının yaşatacağı mağduriyet ilkiyle kıyaslanamayacak derecede kritiktir.”

İşte bu mantıkta, bir sakatlık var..

Evden uzaklaştırma, şiddeti hiçbir örnekte engellemez.. Tam aksine tahrik eder..

Somut örnek: Adam, eşini gidip öldürüyor. Bir insanı öldürüp, ömür boyu hapse girecek olan insan, “Evden uzaklaştırma kararını ihlalin karşılığı birkaç günlük hapis cezası”nı mı düşünecek?

Düşünmüyor zaten..

Onun için de, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun ile birlikte şiddet arttı, azalmadı. Ama hâlâ kör kör parmağım gözüne, bu yanlışta ısrar ediliyor..

KADEM, “İstanbul Sözleşmesi ile önlenmesini arzu ettiği suçları” şöyle sıralıyor:

“Zorunlu kürtaj, kadın sünneti, cinsel taciz ve ırza geçme, ısrarlı takip, cinsel taciz, aile içi şiddet, zorla evlendirme, zorla kısırlaştırma.”

İşte burada bir uzlaşı mümkün..

Bu suçların mevcut kanunlardaki cezalarını artıralım.. Gerçekten amaç, bu suçları önlemek ise. Bunla sınırlı ise.. Bu suçları önleyecek düzenlemeyi yapalım.. Ama İstanbul Sözleşmesi’ni de kaldıralım..

Böylece, İstanbul Sözleşmesi’ndeki hinoğlu hinliklerden de kurtulmuş olalım..

Bu konuda KADEM de bir izahat yapmış:

Der ki KADEM bu konuda kendisine yöneltilen soruları özetleyerek: “İstanbul Sözleşmesinde LGBT gibi yönelimlere kapı aralayan maddeler var mı?”

KADEM sormuş ve cevabını da şöyle vermiş:

“Hayır. Sözleşme, üçüncü bir tür oluşturmaya ya da LGBT eğilimlerini hukuk normu olarak belirlemeye veya teşvik etmeye yönelik herhangi bir hüküm taşımamaktadır. Aynı cinsiyetten olan çiftlerin yasal olarak tanınması da dâhil olmak üzere cinsel yönelimle ilgili olarak ortaya yeni standartlar koymamaktadır. Bu sözleşmenin eşcinsel yönelimlerin meşrulaşmasına sebep olduğunu iddia etmek ise en hafif tabirle kötü niyetliliktir.” 

Bunu söyledikten sonra, bakın kendi söylediklerini nasıl tekzip ediyorlar:

“Cinsel yönelim kavramı sadece Sözleşme’nin 4. maddesinde geçmektedir.”

Bitti arkadaşlar..

Dağılabilirsiniz..

Kötü niyetli biz miyiz?

Hinoğlu hin batılıların hazırladığı bir sözleşmeye, dindar kardeşlerine göstermediği hüsn-ü zannı gösteren KADEM mi?

KADEM'den 'İstanbul Sözleşmesi' eleştirilerine 16 maddeyle yanıt