Öğretmen ve öğrencilerde korona çıkarsa ne olacak?

Sağlık Bakanlığı yüz yüze eğitimin kapsamının genişletilmesi doğrultusunda öğretmenler, öğrenciler, veliler ve personel için alınacak tedbirlere yönelik yeni yazı yayımladı. "Öğrenci ve öğretmenlerde korona çıkması durumunda yapılacaklar " kısmı ise tartışmalara neden oldu...

Öğretmen ve öğrencilerde korona çıkarsa ne olacak?

Veryansın TV

Tüm dünyada ortaya çıkan koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye'de de uzaktan eğitime geçilmişti. Kademeli olarak yüzyüze eğitime başlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi günü tüm ilkokullar ile köy okullarında başlayacağını duyurmuştu.

Bugün yapılan basın toplantısında Bakan Selçuk 5 sınıfta (1,2,3,8,12) da yüzyüze eğitimin başlayacağını açıkladı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı okullarda salgınla mücadelede alınacak tedbirlere yönelik Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni yayınladı.

Hijyen tedbirleri ve mesafe vurgularının yapıldığı yazıda öğretmen ve öğrencilerin Kovid-19 olması durumunda yapılması gerekenler kısmı ise eleştirilere neden oldu. Kovid-19 çıkan öğretmen ve öğrencilerin okula maske takarak devam etmesini öngören kısımlar ise şu şekilde:

Bir sınıfta öğrencilerden herhangi birine KOVID-19 pozitif tanısı konulması durumunda;

Öğretmenin ve öğrencilerin kurallara uygun şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması hâlinde,

» Öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder. » Öğretmen(ler) temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla eğitim vermeye devam eder.

Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın öğrencileri, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanmalıdır. Semptom veya yüksek ateşi tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci/öğretmen okula devam eder; aksi durumda ise vaka olarak kabul edilir.

Öğrencinin pozitif vaka çıkması durumunda;

» Aynı sınıfta 2. kez vaka çıktığı için sınıf öğrencilerinin tamamı yakın temaslı olarak kabul edilir.

» Öğretmenin pozitif vaka çıkması durumunda;

» Eğer öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa,

» İlk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilir.

» Okulda tüm öğretmenler temaslı kabul edilir ve maske takmak koşuluyla okula devam eder.

» Öğretmenlerin okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. okul tarafından 14 gün boyunca günlük iki kez semptom sorgulaması ve ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen öğretmen sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

Eğer öğretmenin okul dışında riskli bir teması var ise,

» Diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilir, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen kişiler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

Öğretmen(ler)in kuralına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske taktığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda;

 » Sınıfta yer alan tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir.

 » Öğretmen(ler) temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder. Öğretmenlerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen kişiler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

Öğretmen(ler)in ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda;

» Sınıfta yer alan tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir.

» Vaka çıkan sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir. 2. Sınıfta ders veren öğretmende KOVİD-19 pozitif vaka saptanması durumunda; A. Öğretmenin ve öğrencilerin sürekli şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması hâlinde,

 » Öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.

» Öğretmen(ler) temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder.

» Öğretmenler ve öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.

 » Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilenler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

Öğretmen(ler)in kuralına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske taktığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda;

» Öğrenciler temaslı kabul edilir, kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.

 » Öğretmen(ler) temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder.

» Öğretmenler ve öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.

» Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir,

Öğretmen(ler)in ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda;

» Öğretmenin eğitim verdiği tüm sınıflar yakın temaslı kabul edilir.

» Tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.

Okullarda alınması gereken hijyen ve mesafe tedbirlerinden ise öne çıkanlar:

Okullarda Alınması Gereken Genel Önlemler

 »KOVİD-19’dan sorumlu olarak, eğitim kurumları iş sağlığı ve güvenliği kurulları ve kurullardan sorumlu müdür yardımcısı görevlendirilmelidir. KOVİD-19 ile ilgili olarak gerekli hallerde il/ilçe sağlık müdürlüğü ile iletişime geçmelidir.

» Eğitim faaliyetine başlamadan önce okul binasının genel temizliği su ve deterjanla yapılmalıdır.

» Okullarda temassız ateş ölçer, tek kullanımlık veya yıkanabilir bez maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az %70 alkol içeren kolonya bulundurulmalıdır. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilmelidir. Okulun girişinde ve içinde uygun yerlere maske kullanımını açıklayan posterler yerleştirilmelidir.

 » Okullarda mümkünse tüm kapalı alanlar ve okulda aktif olarak bulunan kişiler göz önüne alınarak 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmelidir.

 » Mümkünse sınıflarda en fazla 15 kişinin olması sağlanmalıdır.

» Sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin vb. toplu kullanım alanları bulunması durumunda yeterli sosyal mesafenin korunması amacıyla kişiler arası en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmelidir.

VELİLER BİLGİLENDİRİLMELİ

KOVİD-19 kapsamında alınacak önlemler okulun varsa web sayfasında yayımlanmalı; okul açılmadan önce veliler e-okul, e-posta, SMS vb. iletişim kanalları ile bilgilendirilmelidir.

» Okulların açılmasıyla velilere özel olarak hazırlanmış bir bilgi notu ekte yer alan “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” (Ek.1) şeklinde ve iki nüsha halinde velilere imzalatılmalı ve bir nüshası kendilerine verilmelidir.

 » KOVİD-19 kapsamında alınacak önlemleri açıklayan bu bilgi notunda,

» Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayetlerinden herhangi biri olan öğrenciler hakkında okula bilgi verilmesi ve bu öğrencilerin okula gönderilmemesi istenmeli ve doktor muayenesi önerilmelidir.

» Aile içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi KOVİD-19 belirtileri olan ya da KOVİD-19 tanısı alan, temaslısı olan kişi bulunması durumunda okula ivedilikle bilgi verilmesi ve öğrencilerin okula gönderilmemesi belirtilmelidir.

OKULA BIRAKILMA VE ALINMA DA VELİLER VE PERSONEL MASKE TAKMALI

» Öğrencilerin okula bırakılması ve okuldan alınması sırasında personel ve veliler sosyal mesafe kurallarına uymalı ve maske takmalıdır.

» Mümkünse öğrenciyi her gün aynı velinin bırakması ve alması sağlanmalıdır. Mümkünse büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanlar öğrencileri bırakıp almamalıdır.

» Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler veliler tarafından okul dışında teslim alınıp bırakılmalıdır.

OKUL GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINA EL ANTİSEPTİĞİ

» Okulun giriş ve çıkışlarına öğrencilerin el hijyenini sağlayabilmeleri için el antiseptiği konulmalıdır.

» Okulda bulunan öğretmen, öğrenci (2 yaş üzeri) ve diğer çalışanlar maske takmalı ve maskesi olmayanlar için bina girişinde maske bulundurulmalıdır. Okulda bulunan kişilerin tümü ağzı ve burnu kontrol edilmelidir. Yutma riski nedeniyle küçük öğrenciler el antiseptiği kullanırken mutlaka denetlenmelidir.

» Öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar el hijyenini öğrenmeli ve uygulamalıdır. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalıdır. Eller gözle görülür derecede kirli değilse, sabun ve su hazır bulunmuyorsa, alkol bazlı el antiseptiği kullanılabilir.

 » Anasınıfındaki öğrencilere el yıkama sırasında yardım edilmeli, yardım edildikten sonra tekrar eller yıkanmalıdır. » Lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan posterler yerleştirilmelidir. » Çalışanların kullandığı kişisel koruyucu ekipmanlar evsel atığa atılmalıdır. Okullarda KOVİD-19 şüpheli kişi bulunduğunda bu kişilere ait atıklar çift poşetlenerek evsel atıklara atılır.

» Sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonu sık sık yapılmalıdır.

» Okullara salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmemelidir.

» Okullarda sınıf ve odalar pencereleri açılarak düzenli bir şekilde sık sık havalandırılmalıdır. Havalandırmada doğal havalandırma tercih edilmelidir. Klima olması durumunda ise Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “KOVİD-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uyulmalıdır.

ETKİNLİKLER AÇIK ALANDA YAPILMALI

 » KOVİD-19 bulaşma riskini artıracağından salgın döneminde zorunlu olmayan toplu etkinlikler yapılmamalıdır. Yapılması gerekli görülen etkinliklerin açık alanda yapılması tercih edilmelidir. Etkinliklerde maske takılmalı, sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır.

 » Okullarda öğretmen, yönetici, personel toplantıları gibi idari toplantılar temastan kaçınmak amacıyla mümkün olduğunca telekonferans yöntemiyle yapılmalıdır. Bunun sağlanamadığı durumlarda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kurum İçi Düşük Katılımlı Toplantılarda Alınması Gereken Önlemler”e uyulmalıdır.

DEVAMSIZLIKLAR BİLDİRİLMELİ

» Hem öğrenciler hem de personel arasındaki okula devamsızlıklar takip edilmeli, devamsızlıklardaki artışlar İl/ilçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı merkezlerine bildirilmelidir. » Öğrenci ve personelin salgın döneminde ruh sağlığı / psikososyal destek ihtiyaçları için okullarda bulunan PDR (Psikolojik Danışma Rehberlik) kapatacak şekilde maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmelidir. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.

» Okullarda öğrencilerin maskeyi ağzı ve burnu kapayacak şekilde uygun takılmasını kontrol edecek öğretmenler görevlendirilmelidir.

» Sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışa yakın alanlara el antiseptikleri yerleştirilmelidir. El antiseptiğinin bulunduğu alanlar öğretmenler tarafından Birimleri Sağlık Bakanlığının bu konudaki önerileri doğrultusunda hareket etmelidir.

Okullarda Öğrenciler, Öğretmenler ve Diğer Çalışanlara Yönelik Alınması Gereken Önlemler

» Öğretmenler ve diğer çalışanların KOVİD-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalıdır.

» Okulun ilk haftasındaki başlangıç derslerinde öğrencilere KOVİD-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hakkında bilgi verilmelidir.

» Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan / gelişen, KOVİD-19 tanısı alan veya temaslısı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanlar tıbbi maske takılarak, KOVİD-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

» Okulda iken semptomu başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile iletişime geçilmeli ve hasta öğrenci ayrı bir yerde izole edilmelidir. Hasta öğrencilerin yakın temaslısı öğrenci ve personel evlerine gönderilmelidir. İl/ilçe sağlık müdürlüğüne bildirilmelidir.

» Hasta öğrenci veya personel gönderildikten sonra oda/alan/sınıf havalandırılmalı, yüzeyler temizlenip dezenfekte edilmelidir.

» Öğrenciler (2 yaş üzeri), öğretmenler ve diğer çalışanların tümü ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.

YÜZ KORUYUCU TAKILMALI

» Öğrenciler ile 1 metreden yakın temas olasılığı olan öğretmen ve diğer çalışanların tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanması sağlanmalıdır. Yüz koruyucu %70’lik alkol ile silinerek tekrar kullanılabilir.

 » Öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanların el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

» Eldiven kullanımı el temizliği yerine geçmez. Yapılan iş, eldiven kullanımını gerektirmiyorsa, KOVİD-19’dan korunmak amacıyla eldiven kullanılmamalıdır.

» Öğretmen ve çalışanlar dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir.

Eğitim Alanları ve Sürecinde Alınması Gereken Önlemler

» Dersler sırasında öğretmen ile öğrenciler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde oturma düzeni oluşturulmalı ve maske takılmalıdır.

OTURMA DÜZENİ ÇAPRAZ OLMALI

» Sınıflarda oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmamalı, çapraz oturma olmalıdır.

» Temaslı takibi için sınıflarda aynı öğrencinin aynı yerde oturması sağlanmalıdır.

» Dersler mümkün olan en az kişi sayısı ile yapılmalı, birkaç sınıfın bir araya gelmesi ile ortak yapılan derslerde oturma düzeni sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde olmalıdır.

» Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesle yapılan aktiviteler yapılmamalıdır.

ÖĞRENCİLER ARASI MALZEME ALIŞVERİŞİ YAPILMAMALI

» Kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri kişiye özel olmalı, öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmamalıdır.

 » Öğrenciler mümkünse aynı sınıflarda ders görmeli, sınıf değişikliği yapılmamalıdır. Değişiklik zorunlu ise sınıfların her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

» Öğrencilerin günlük grup etkinliklerinde öncelikli olarak aynı grup ile etkinliğin yapılması sağlanmalıdır. Sanat, müzik, beden eğitimi gibi derslerde mümkünse grupların birbirine karışması önlenmelidir.

TENEFÜSLER SIRAYLA OLACAK

» Öğrencilerin toplu halde bir arada bulunmalarını önlemek amacıyla mümkünse ders araları (teneffüsler) sınıflar sıraya konularak düzenlenmelidir.

» Okullarda toplu olarak kullanılan yerlerin (koridorlar, kantin, spor salonu vb.) mümkünse daha az sayıda kişiyle ve dönüşümlü olarak kullanılmasına dikkat edilmelidir.

» KOVİD-19 vakası olması durumunda o sınıf/oda boşaltılmalı, 24 saat süreyle havalandırılmalı ve boş tutulması sağlanmalıdır. Bunun sonrasında temizliği yapılmalıdır.

 » KOVİD-19 vakasının, oda temizliğini yapacak kişi tıbbi maske, forma ya da tek kullanımlık önlük, yüz koruyucu ve eldiven kullanmalıdır; temizlik görevlisi ellerini yıkadıktan sonra eldiven giymeli ve temizliği eldivenli ellerle yapmalıdır.