238 yıllık geri çekilmeyi durduran emir: Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır

22 gün süren çatışmaların ardından zaferle sonuçlanan savaş, Atatürk'ün verdiği ve tarihe mal olan 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır' emriyle de tarihe yazıldı.

238 yıllık geri çekilmeyi durduran emir: Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır

Yoğun çatışmaların yaşandığı, Türk ordusunun çelikten bir kale halinde düşmanın karşısına çıktığı Sakarya Meydan Muharebesi, tarihin önemli savaşları arasında yer alıyor. 22 gün süren çatışmaların ardından zaferle sonuçlanan savaş, Atatürk'ün verdiği ve tarihe mal olan "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır" emriyle de tarihin önemli meydan muharebeleri arasında yer aldı.

Dr. Naim Babüroğlu, 22 gün 22 gece süren Sakarya destanını şöyle anlattı:

“100 yıl önce, 23 Ağustos 1921 Salı günü…

Sakarya Meydan Muharebesi’nin başladığı gün…

Milli Mücadele’nin İstiklal Savaşı evresi, 15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılar tarafından işgaliyle başlar ve 24 Temmuz 1923’te Lozan Barış Andlaşması’yla son bulur.

Sakarya Meydan Muharebesi, İstiklal Savaşı’nda kader tayin edici bir kilometre taşıdır. Sınırsız bir işgal hırsı ve hayaliyle yola çıkan Yunan Küçük Asya Ordusu, Sakarya’da ağır bir yenilgiye uğratılır.

Sakarya Meydan Muharebesi, 22 gün 22 gece sürer. Savaş̧ tarihinin en uzun ve en kanlı meydan muharebesi...

22 günde, yaklaşık 15 bin asker şehit düştü. Toplam zayiat, 40 bin civarında. Günde 700 kahraman, vatanı yeşertmek için kanını verdi... Mustafa Kemal Paşa’nın deyimiyle, “Büyük Kanlı Savaş̧”...

Sakarya Meydan Muharebesi, Türk tarihi açısından önemli bir kilometre taşıdır. İstiklal Savaşı’nın da bir dönüm noktasıdır...

Osmanlı Devleti’nde 1683 yılında, Viyana ile başlayan Türk toprak kaybı ve çekilmesi 238 yıl sürer... Bu çekilme, 1921’de Sakarya Meydan Muharebesi’yle durdurulur. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından...

Mustafa Kemal Paşa, o ünlü emrini burada verir. “Savunma hattı yoktur. Savunma alanı vardır. O alan bütün vatandır. Yurdun her karış̧ toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana bırakılamaz...”

Bu emir, savaş̧ tarihinde, o döneme kadar uygulanmayan yeni bir savunma anlayışıdır.

Ve bu emri, 40 yasında bir komutan verir. 238 yıllık çekilmeyi durduran komutan... Savaş tarihine, adını altın harflerle yazdıran Başkomutan Mustafa Kemal Paşa...