AFAD açıkladı... İşte İzmir depreminin ön değerlendirme raporu

(AFAD), İzmir depreminin ön değerlendirme raporunu açıkladı. " Ana şoktan, 01.11.2020 12:04'e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1.2 ile 5.1 arasında değişen 883 artçı deprem kaydedilmiştir." denilen raporda, "Depremin belirgin süresi ise ilk hesaplamalara göre 15.68 sn olarak belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

AFAD açıkladı... İşte İzmir depreminin ön değerlendirme raporu

AFAD, İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6'lık depreme ilişkin ön değerlendirme raporunu resmi sitesinden yayımladı.

Raporda, depreme ait genel bilgiler, bölgenin geçmiş dönem deprem aktivitesi, ölçülen ivme değerleri, bölgenin deprem tehlikesi, depremin şiddeti gibi bilgiler yer aldı.

Raporda "30.10.2020 günü, Türkiye saati ile 14:51'de merkez üssü Ege Denizi, 17.26 km Seferihisar (Izmir)olan Mw 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.Yerin 16.54 km derininde meydana gelenbu depremin en yakın yerleşim birimi olan Izmir ilinin Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey Payamliköyüne uzaklığı 23.38 km'dir" açıklamasında bulunuldu.

DEPREME AİT GENEL BİLGİLER

"Ana şoktan, 01.11.2020 12:04'e kadar geçen zamanda,büyüklükleri 1.2 ile 5.1 arasında değişen 883 artçı deprem kaydedilmiştir. Depremin belirgin süresi ise ilk hesaplamalara göre 15.68 sn olarak belirlenmiştir."

"Deprem Sisam Adasını kuzeyden sınırlayan yaklaşık 30 km uzunlukta BKB-DGD gidişli Sisam Fayı üzerinde meydana gelmiştir. Artçı deprem dağılımı ve odak mekanizması çözümü bu bulguyu desteklemektedir."

BÖLGENİN GEÇMİŞ DÖNEM DEPREM AKTİVİTESİ

"Bölgede 1900 yılından günümüze kadar en büyüğü 6.8 olmak üzere 695 adet M>=4.0 depremmeydana gelmiştir.Ayrıca bahsi geçen bölgeye ait, 1900 yılı öncesi için, 332 adet tarihsel dönemdepremi kaydı mevcuttur."

ÖLÇÜLEN İVME DEĞERLERİ

"129 adet ivmeölçer ile yapılan öndeğerlendirme sonuçlarına göre en büyük ivme 0905 kodluivmeölçer istasyonunun Kuzey-Güney bileşeninde 180,16 gal olarak ölçülmüştür. Depremin merkezüssüne en yakın 5 ivmeölçer istasyonun ölçtüğü ivme değerleri Şekil 3.1' de, istasyonlara ait bilgilerise Tablo 3.1' de verilmiştir. Tüm sayısal ham ivme verilerine https://tadas.afad.gov.tr internetadresinden ulaşılabilir."

BÖLGENİN DEPREM TEHLİKESİ

"Türkiye Deprem Tehlike Haritasına göre bölgenin tehlikesi Şekil 4.1’ de gösterilmiştir. En büyükivmenin ölçüldüğü 0905 Kuşadası (Aydın) ivmeölçer istasyonunun bulunduğu noktanın PGA 475değeri 0.436 g’dirAyrıca Türkiye Deprem Tehlike Haritası interaktif web uygulamasına https://tdth.afad.gov.tr internetadresinden e-devlet aracılığı ile ulaşılabilmektedir. "

DEPREMİN ŞİDDETİ

"Deprem Ön Hasar Tahmin Sistemi (AFAD-RED) kullanılarak üretilen şiddet haritasına göredepremin merkez üssüne en yakın, Türkiye sınırları içerisindeki, yerleşim yerinde depremin şiddetiMMI VII olarak hesaplanmıştır (Şekil 5.1). Sismik şiddet ve ön hasar kestirimleri, ampirik bağıntılarkullanılarak otomatik olarak hesaplanmıştır ve saha gözlemlerine dayanmamaktadır."

"Bu raporda verilen bilgiler depremin meydana gelmesini takiben 6 saatlik sürede üretilen verilerkullanılarak derlenmiştir. Deprem bölgesinde varsa hasarlı yapıların kullanılmaması önem arzetmektedir.Bölgenin sismik aktivitesi, Avrupa’ nın 2. büyük deprem gözlem istasyon ağına sahip T.C. İÇİŞLERİBAKANLIĞI AFAD tarafından 7/24 izlenmektedir."