AKP’nin meslek örgütlerini bölme planına tepki: Hedeflenen değişiklikler anayasaya aykırı

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bölünme hedefine meslek örgütlerinden tepkiler geldi. Veryansın TV’ye konuşan Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, AKP’nin hedeflediği değişikliklerin anayasaya aykırı olduğunu vurguladı.

AKP’nin meslek örgütlerini bölme planına tepki: Hedeflenen değişiklikler anayasaya aykırı

VERYANSIN TV  

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına "çoklu baro" benzeri adım geliyor. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Çoklu baroda yapıldığı gibi aynı çalışmayı TTB ve diğer meslek örgütlerinde de yapmak durumundayız. Süratla Cumhur ittifakı olarak bu adımı atmamız lazım. Meclis derhal harekete geçmeli" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamasına meslek örgütlerinden tepkiler geldi. 

Veryansın TV’ye konuşan Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez “Baro düzenlemesinde olduğu gibi meslek örgütlerini bölmeye yönelik bir düzenleme. “ ifadelerini kullandı.  Suiçmez AKP’nin çalışmasının Anayasanın 135. maddesine de aykırı olduğunu vurguladı. 

Suiçmez’in açıklamaları şöyle: 

TMMOB dışında Barolar, Tabipler Birliği gibi diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin yönetimlerinin nasıl oluşacağı kendi yasalarında açık biçimde düzenlenmiştir.

Her üyemiz, seçim süreçlerinde yer alarak Birlik ve Oda politikalarının ve yönetim kurullarının belirlenmesinde özgürce söz sahibi olmaktadır.

Bugün Covid-19 salgını ile yaşanan ekonomi, sağlık, yönetim, gıda, istihdam ve pek alandaki kriz ortamında iktidarın asıl gündemi değiştirerek dayattığı son yasa değişikliği başlıca üç alanda düzenleme getirecektir. Bu öngörü, geçmişteki sonradan çekilen taslaklardaki ısrarlı ortak düzenlemelere dayanmaktadır.

Birinci değişiklikle; üye çoğunluğunun özgür iradesine dayalı mevcut seçim sistemi değiştirilerek, yargı gözetiminde yapılan demokratik seçimlerle yönetime gelemeyenlerin Odalarımızda yönetime taşınması istenmektedir. Önerilen “nisbi temsil sistemi”yle yönetim kurulları karar alamaz, işleyemez hale getirilmek istenmektedir.

Bunun en uç noktası demokratik seçimlerle oluşan yönetim kurullarına “kayyum” atamasına kadar gidebilecektir.

İkinci değişiklikle; özerk yerinden yönetim kuruluşu yerine “otoriter idari ve mali denetim” yoluyla yönetici ve çalışanlarımızın devlet memuru gibi cezalandırmaya kadar varacak kadar Odalarımız dış denetim/kamu vesayeti ile baskı altına alınmaya, mali olarak zayıflatılmaya ve işlevsizleştirilmeye çalışılmaktadır.

Üçüncü değişiklik ise; Odalarımıza kayıtlı meslek mensuplarının toplumsal yaşamın her alanına yönelik projeleri üzerindeki “kamusal mesleki denetim” uygulamasının tamamen kaldırarak, kuralsızlığın egemen kılınması ve Odalar ile üyelerinin ilişkilerini kesmeye yöneliktir.

Yapılmak istenen değişiklikler öncelikle Anayasanın 135. maddesine aykırıdır.  

Bu değişiklikler, toplumsal yaşamın her alanıyla doğrudan bağlantılı mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetlerini bir bütün olarak piyasa güdümüne sokarak değersizleştirme, kuralsızlaştırma ve tasfiyeye yöneliktir.

Çağdaş, ilerici ve toplumcu değerleri savunan TMMOB ve bağlı Odaları geçmişte olduğu gibi bugün de bu yanlıştan vazgeçilmesi için kararlı mücadelesini sürdürecektir."