Allah'a yardım edelim...

Nazif Ay yazdı...

Allah'a yardım edelim...
Allah'a yardım edelim...

Hani, kadir-i mutlak olan Allah var ya…

Hani tek güç ve irade sahibi Allah var ya…

Hani “Ol” deyince olduruveren Allah var ya…

Hani Faalün lima yurid, dilediğini sınırsızlık içinde yaratan Allah var ya…

Hani yaptığı işlerde, karar kıldığı fiillerde kimseye hesap vermeyen Allah var ya.

Hani sürpriz ve zorlayıcı manzarayla karşılaşmayan Allah var ya…

Hani, geçmiş ile geleceği ve onun ötesindeki tüm alternatifli yaratma projelerini bilen, istediğini seçip kendi düzenini oluşturan Allah var ya…

İşte o Allah, açık açık bizden yardım istiyor…

Dikkat dikkat…

Ciddi ciddi…

Dolambaçsız ifadelerle…

Allah bizden yardım bekliyor…

Lütfen, Allah’ın yardımımıza ihtiyacı var!…

Hem de kompleks yapmaksızın bu yardımı istiyor…

Siz kimsiniz ki bana yardım edeceksiniz ey zavallılar, diye bizi küçümsemeksizin desteğimizi arzuluyor…

Ve acilen istiyor…

Ve her zaman bekliyor…

Bakınız Kur’an’da, Muhammed suresi, 7. Ayette: "Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da sizin ayaklarınızı kaydırmaz” ifadesi var.

İnanmayan bu sureyi açar, bakar.

Öyle, ayak oyunları ve dil cambazlığı ile bu net ibareye ekleme veya çıkartma yapmaksızın Allah’ın sözünün aynen böyle olduğuna tanıklık eder.

Başka bir ayette, Bakara suresi, 245. ayette ise Allah, bizden yine açık açık borç istediğini ilan ediyorr.

Demek ki Allah…

Hem de o güçlü kuvvetli Allah…

İstediğini yapan Allah…

Kimseye muhtaç olmayan Allah…

Bizim yardımımıza ve borç verme tercihimize başvuruyor.

Fakat biz ne yapıyoruz…

Açmış ellerimizi, fizik kurallarına uymadan, doğaya ve kendimize yatırımı doğru yapmadan, gereken önlemleri almadan, yani tevekkül etmeden, Allah’ı yağmur yağmaya davet ediyoruz ya da onu buna zorlama komikliğine soyunuyoruz!

Bazen de kuraklığın nedenini CHP’li belediyelerin bereketsizliğine bağlama akılsızlığına bağlayan Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu ve onun zihniyet eşi güruh gibi din, bilim ve felsefe ahlakında esfeli safiline yuvarlanıyoruz!

Doğrusu, maddi boyutlu evrendeki işleyişe katkı sunmadan, canlı cansız tüm varlıklara saygı duymadan ve ağaç katliamlarına eşkıya zihniyetiyle cevaz vererek, özetle Allah’a yardım etmeden edilen bütün dua şekillerine ibadet veya kulluk denilmez, denilse denilse mümin kılığında tiyatro çevirmeye kalkan soytarılık denilir.

Alo alo…

Önce Allah’a yardım edelim.

Sonra ondan yağmur ya da güneş bekleyelim.