Bakanlık mülakatın mülakatını istedi

Hazine ve Maliye Bakanlığı KPSS, yazılı ve sözlü sınavla işe giren personele, uzmanlık için ayrıca mülakat yapılmasını istedi.

Bakanlık mülakatın mülakatını istedi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda KPSS, yazılı ve sözlü sınavla işe giren personele, uzmanlık için ayrıca mülakat yapılmak istendi. Üstelik buna ilişkin detaylar da yönetmelik olarak değil, “usul ve esaslar” şeklinde düzenlendi. Resmi Gazete’de yayımlanması gerekirken yayımlanmadı. Danıştay, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurum içinden defterdarlık uzmanı ve gelir uzmanlığı alımı için “usul ve esasları” belirledi. Başarılı olabilmek için 75 puan ve mülakat şartı getirildi.

Ancak bu usul ve esaslar, Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Büro Emekçileri Sendikası (BES), düzenlemenin kendilerine tebliğ edilmediğine, Resmi Gazete’de yayımlanmadığına dikkat çekerek Danıştay’da dava açtı.

Sendika, kurumda uzun yıllar görev yapan, işe başlarken hem KPSS hem kurum yazılı sınavı hem de sözlü sınavlardan geçerek ataması yapılan personelin, ayrıca objektif olmayan sözlü sınava katılma koşulunun aranmasının hukuka aykırı olduğuna dikkat çekti. 

‘YÖNETMELİKLE UYUMLU DEĞİL’

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Danıştay 2. Dairesi kararında, bakanlığın belirlediği “usul ve esaslarda” yazılı ve sözlü sınav puanı, sınav kurulunun oluşumu gibi mevcut yönetmeliklerle uyumlu olmayan hükümlere de yer verildiğini belirtti.

Bu düzenlemelerin yönetmelikle gerçekleştirilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanması gerektiğini kaydeden Danıştay, şu değerlendirmeyi yaptı: 

“Davalı idare bünyesinde görev yapan personelin defterdarlık uzmanı veya gelir uzmanı olarak atanmasına dair genel hükümleri içeren hususların, belirtilen yasal gerekler yerine getirilmeksizin, usul ve esaslar şeklinde adsız düzenleyici işlemle düzenlenmesinde ve bu düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmamasında hukuka uyarlık görülmemiştir.”

Danıştay, telafisi güç zararlar ortaya çıkacağına işaret ederek, sözlü sınav ile en az 75 puan şartının yürütmesini durdurdu. Karar oy birliğiyle alındı.