Beklenen İstanbul depreminin öncüsü mü?

Prof. Dr. Süha Özden, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin, Marmara Denizi'nde beklenen büyük depremin öncüsü olmadığı söyle

Beklenen İstanbul depreminin öncüsü mü?

Çanakkale  Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden, İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin, Marmara Denizi’nde beklenen büyük depremin öncüsü olmadığı söyledi. Özden, Kuzey Anadolu fayı ile ilgili herkesin İstanbul’u konuştuğunu; ancak fayın güneyindeki Anadolu blokunda hasarın daha fazla olacağını kaydetti.

ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden, Silivri açıklarındaki 4.6 büyüklüğündeki depremin, Kuzey Anadolu fayının Tekirdağ segmenti ve Kumburgaz segmenti arasında yer alan Orta Marmara çukurluğunun kuzeyinde meydana geldiğini söyledi. Prof. Dr. Özden, “Marmara Denizi’nin içinden geçen Kuzey Anadolu fayı önemli bir sismik boşluktur. Bunu yer bilimleri camiası, 1999 depremlerinden sonra ifade etmektedir. Marmara Denizi içindeki bu sismik boşluğun muhtemelen olabilecek belli büyüklükteki depremlerle dolması gerekiyor. Bu bir gerçektir; ama bugün olan deprem, bu gerçeğin ortaya çıkacağı anlamını taşımayabilir. Dolayısıyla bugünkü deprem bağımsız, münferit olarak gelişen bir deprem olarak karşımıza çıkıyor. Tabi büyük bir enerji açığa çıkacak ise beklenen o Marmara depremi veya depremleri oluşacaksa bunlar, 7’ye yakın veya 7’den büyük depremler olmalıdır. Ama bunlar için bu depremin bir öncü deprem olduğunu söylememiz mümkün değildir. Tabi ki sürenin kısaldığını hepimiz biliyoruz. Yer bilimleri camiası olarak bu anlamda burada bir veya birkaç belli büyüklükte depremlerin olması gerektiğini biliyoruz” dedi.

‘FAYIN GÜNEYİNE BAKILMALI’

Söz konusu fayla ilgili İstanbul’un konuşulduğunu; ancak fayın güneyine bakılmasının önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özden, şunları söyledi:

“Aşağı yukarı 200- 250 yılda bir 7 büyüklüğünde depremler olur, prensibinden hareketle önceki tarihsel kayıtları da üst üste koyduğumuz zaman içinde bulunduğumuz periyotta olabilecek her zaman büyük depremi bilimsel olarak bekliyoruz. Kuzey Anadolu fayında Anadolu bloku, kuzeydeki Avrasya’ya göre büyük depremde daha çok hareket edecektir. Belki bir depremde 5 metrelik, 10 metrelik yer değiştirme oluşturacaktır, 2 blok birbirine göre sağa ve sola hareket edecek şekilde. Dolayısıyla hareket eden blok olan Anadolu blokunda doğal olarak hasarın daha fazla olması gerekir. Biz hep aslında bu fayla ilgili İstanbul’u konuşuyoruz; ama doğrusu biraz da fayın güneyine bakmak lazım. Olası bir depremin, fayın güneyinde daha çok hissedileceği düşünüyorum, bilimsel bir bakışla. Dolayısıyla fayın güneyinde de Bursa, Balıkesir, Çanakkale var. Kuzey Anadolu fayı üzerinde, olası bir depremin etkisini biz daha kuzeyine göre fazla görürüz, diye düşünüyorum. İstanbul için de baktığınız zaman İstanbul’un asıl eski yerleşim birimlerine baktığınız zaman paleozoik yaşlı, sağlam temel kayalar üzerine kurulu. Ama İstanbul genişledikçe zemini daha zayıf olan alanlarda da yerleşime açıldı. Tabi kötü bir zeminde iyi bir yapınız varsa yine korkmanıza gerek yok.”