Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2019 dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verisini duyurdu. Buna göre, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1.5 daraldı.

Büyüme rakamları açıklandı

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, üretim yöntemiyle GSYH tahmini, 2019 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 15 artarak 1 trilyon 24 milyar 226 milyon liraya yükseldi.

GSYH’yı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 3.4 arttı, sanayi sektörü yüzde 2.7 ve inşaat sektörü yüzde 12.7 azaldı.

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri  yüzde 0.3 azaldı.

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1.5 daraldı.

Yılın ikinci çeyreğinde, 2018 yılının ikinci çeyreğine göre değişimler söyle sıralandı:

– Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, yüzde 1.4 azalırken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, yüzde 1.2 arttı.

– Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, yüzde 1.1 azaldı.

– Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3.3 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 22.8 azaldı.

– Mal ve hizmet ihracatı, yüzde 8.1 artarken, ithalatı ise yüzde 16.9 azaldı.

– İşgücü ödemeleri yüzde 21.1, net işletme artığı/karma gelir yüzde 9.9 arttı.

– İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 35.6’dan yüzde 37.1’e yükseldi. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 47.2’den yüzde 44.6’ya düştü.