CHP kanun teklifi verdi: Zabit katiplerine hakimlik-savcılık yolu açılsın

CHP grup başkanvekili Özgür Özel 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi.

CHP kanun teklifi verdi: Zabit katiplerine hakimlik-savcılık yolu açılsın

Söz konusu teklifte ‘Yazı işleri müdürleri ve zabıt kâtiplerinin, yapılacak sınavlarda başarılı olmaları durumunda, almakta oldukları kadro aylıklarının karşılığı sınıf ve derecedeki idari yargı hakim ve savcılıklarına atanması, bir defaya mahsus olmak üzere bu meslekleri yapan kişilere yaş şartı aranmaksızın, hukuk mesleklerine giriş sınavı ve idari yargı ön sınavına girme hakkı tanınması, adalet komisyonlarına, komisyonun görev alanına ilişkin faaliyette bulunan yetkili sendikanın bir temsilcisinin katılabilmesi amaçlanmaktadır’ denildi.

TEKLİFİN GEREKÇELERİ:

‘Adalet hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için hakim ve savcı dışında görev yapan ve yargi sisteminin asli unsurlarından olan Yazı Müdürü ve Zabit Katiplerinin bilgi birikim ve deneyiminden yararlanarak bu personelin kariyer planlaması ile kurumsal aidiyet, moral ve motivasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır. ‘

‘Bir defaya mahsus olmak üzere Yazı İşleri Müdürü ve Zabit Katibi olanlara yaş şartına bağlı olmaksızın Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavi veya Idari Yargi Ön Sınavına giriş hakkı getirilmektedir.’

‘Adalet komisyonlarında, adalet çalışanlarının temsilcilerinin de bulunması ile daha katilimcı bir yönetim anlayışı ile etkin ve verimli bir hizmet yönetiminin sağlanması amaçlanmıştır. ‘ olarak belirtildi.