Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi Mart ayında yüzde 5.9 düşüşle, Şubat ayındaki 97.5'den, 91.8 düzeyine geriledi.

Ekonomik güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Buna göre;

– reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Mart ayında yüzde 7.6 azalarak 98.6 değerini,

– hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6.0 azalarak 92.5 değerini,

– perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1.2 azalarak 101.7 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi Mart ayında yüzde 1.7 artarak 58.2 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3.7 artarak 77.2 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir.

Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanıyor, güven endekslerine doğrudan uygulanmıyor.

Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılmaktadır.

Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Ekonomik güven endeksi Mart ayında yüzde 5.9 düşüşle, Şubat ayındaki 97.5’den, 91.8 düzeyine geriledi.