FETÖ Sözlüğü yazıldı! AKP ‘Timaş’, CHP ‘Doğan’, MHP ‘Oğuz’

Hürriyet yazarı Nedim Şener, FETÖ’nün, örgüt içi iletişimde şifreli olarak kullandığı ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in vaaz adı altında yaptığı konuşmalarında geçen kelimelerin anlamının çözülerek Emniyet tarafından 'FETÖ/PDY Sözlüğü' adı altında kitaplaştırıldığını yazdı.

FETÖ Sözlüğü yazıldı! AKP ‘Timaş’, CHP ‘Doğan’, MHP ‘Oğuz’

Nedim Şener, Hürriyet’teki köşesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi, İstihbarat Dairesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi ve Siber Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından kitaplaştırılan 328 sayfalık “FETÖ/PDY Sözlüğü”nü yazdı. Sözlüğün en önemli kaynağının itirafçı ifadeleri olduğuna dikkat çeken Şener, uzmanların FETÖ’nün örgütsel faaliyetlerinde kullandığı terimlerin yanında örgüt üyelerine gizli taktik ve eylem talimatlarının verildiği 1094 kelimenin anlamını çözdüğünü kaydetti.

“FETÖ/PDY Sözlüğü”nde, FETÖ’nün Türkiye’yi 5’e böldüğü coğrafi yapılanma haritalarının yanı sıra, Öğrenci Yapılanması, Emniyet ve TSK Mahrem Yapılanması şemaları da yer alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘Önsöz’ü, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın ‘Takdim’ yazıları ile başlayan kitapta, FETÖ elebaşının örgüt üyelerinden anlamını ezberlemelerini istediği 300 kelime ve anlamları da verildi” diyen Şener’in FETÖ Sözlüğü’nden aktardığı bazı kelimeler şöyle:

A-B-C KADRO ATAMA Örgütün mahrem olmayan yapılanmalarından mahrem yapılanmalara örgüt mensubu görevlendirilmesi.

A KATI Örgütün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanması.

ABİ/AĞABEY FETÖ içerisinde hayati önem taşıyan erkek örgüt mensubu.

ABİLİ TAKİP Mahrem hizmetler olarak adlandırılan TSK, Emniyet, Yargı, MİT, Mülkiye ve bazı özel kurumlara (TİB, ÖSYM, TÜBİTAK vb kritik birimler) yerleştirilme sürecinde olan örgüt mensuplarından, irtibatı zayıflayan ya da bağı kopanların tekrar örgüte kazandırılması veya bağlılığının güçlendirilmesi maksadıyla uygulanan yöntemlerden biri.

ADANMIŞ RUH Örgüte adanmış kimse. Örgütte sadakatinden şüphe edilmeyen kimseler için kullanılıyor.

ABLA Örgüt içerisinde hayati önem taşıyan kadın örgüt mensubu. Abi veya imam tabirinin kadın yapılanmalarındaki karşılığı olarak kullanılmakta.

ADİL Örgüt mensuplarından Adalet Bakanlığı’na sızdırılmış infaz koruma memurları (gardiyanlar).

AİDAT-I MESTURE Örtülü ödenek.

AKABE Örgütün başka görüşlerden, ideolojilerden eleman devşirmesi.

ÂLİ HEYET Örgütün istişare ve karar alma mekanizmasındaki en yüksek kurul.

ÂLİM ZAT Örgüt elebaşı Gülen’e verilen kod isimlerden.

AMERİKA ÖŞRÜ Bizzat Türkiye’de bulunan örgüt mensupları tarafından toplanan himmet gelirleri ve örgütün diğer finansal kaynaklarından örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e ayrılan pay.

ATM (ARAMA VE TARAMA MESULÜ) Örgütün mahrem ya da mahrem olmayan diğer yapılanmalarında faaliyet yürüten, bilişim alanında kabiliyetli ve uzman örgüt mensupları.

ARIZA MESULÜ Herhangi bir sebepten ötürü örgütten uzaklaşan, örgüt ile irtibatı zayıflayan veya tamamen kopan, ayrılan örgüt mensubunun tekrar örgütle irtibatını sağlamakla görevli örgüt üyesi.

AZIK Fetullah Gülen tarafından günlük, haftalık, aylık veya değişik zaman aralıklarını kapsayacak şekilde hazırlanan ideolojik eğitim modülleri. Bu modüllerde okunacak kitaplar, kitap bölümleri ya da diğer okunacak yayınlar, dualar ve namazlar gibi konular hakkında detaylı düzenlemeler bulunuyor.

BAHÇE Örgüt içerisinde özellikle lise 1. ve 2. sınıflarda eğitim gören öğrenciler arasından seçilmiş ve vasıflı olduğu değerlendirilen, örgüt açısından gelecek vaat ettiği düşünülen lise 3. ile 4. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin özel olarak hazırlandığı, kimsenin bilmediği öğrenci evleri. Bu evler örgüt içerisinde Abi evi, Işık Evi vb şekillerde de ifade edilmektedir.

BAHÇIVAN/BAHÇEVAN Örgüte her türlü örgüt mensubunu yetiştirmek üzere örgüt tarafından görevlendirilen şahıslar için bizzat örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından kullanılan bir tabir.

BAŞYÜCELER Örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in “en iyi gönül eri” tanımına girenler. Örgütün en üst düzey yönetim organı.

BALLI ŞEKER Örgüt mensubunun rüyasında örgüt elebaşı veya peygamberlerle alakalı rüya görmesi.

BAŞHEKİM Örgüt tarafından MİT müsteşarına/başkanına verilen isim.

BELEDİYE/ZABITA (K) Örgütün öğrenci yapılanmasında faaliyet gösteren örgüt mensubu.

BEYAZ RENK Örgütte TSK mahrem yapılanmasında Deniz Kuvvetleri personeli olan örgüt mensupları “Beyaz” olarak da adlandırılıyor.

BOL ŞEKER Örgüt içinde “Çok iyi haber” demek.

BÜYÜK KÖY Örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmalarındaki örgüt mensubu subay personeli.

C KATI Örgütün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanması ile ilgili bir kavram.

ÇİÇEK Örgüt mensuplarının dinleme cihazına (böcek) verdikleri isim.

DİNOZOR EVİ Örgütün hâkim/savcı hazırlık evleri yapılanmasında kullanılan bir tabir.

FEDA GRUBU Örgütün 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından oluşturmaya çalıştığı yeni yapılanmanın bir parçası. Bu yapılanma, en altta Feda grubu olmak üzere, Kaçak, Serdengeçti, İbn-i Erkam ve en üstte Yüceler gruplarından oluşmakta.

GASSAL Kelime anlamı olarak ölü yıkayıcı anlamına gelmektedir. Örgüt içinde, sorumlulara koşulsuz itaat edilmesi konusu işlenirken “Gassalın elindeki meyyit gibi olunması” örneği veriliyor.

RENKLİ-RENKSİZ AYRIMI

GENEL MÜDÜR

1) Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanmasında örgütsel hiyerarşik kademelerden birisi.

2) TSK mahrem yapılanmasında örgütsel hiyerarşik kademelerden birisi. “Temsilci” ile aynı anlama geliyor.

3) Örgütün coğrafi bölge yapılanmasının yönetim ve finans yapılanması kısmında faaliyet gösteren örgüt mensupları.

GÖMLEK 1990 yılı ve sonrasında, ayrıca 28 Şubat sürecinde örgüt içi tedbirden dolayı örgütün topladığı kurban derilerine verilen isim.

GRİ DOSYA Örgütün TSK mahrem yapılanmasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen fişlemelerde kullanılan bir arşivleme sistemi.

HAKKI Hukuk alanında faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarının evlilikleri ile ilgilenen Ege Bölgesi’ndeki erkek izdivaç sorumlusu örgüt mensubu.

KUTSAL HOCA PAYI FETÖ içerisinde toplanan himmet vb paraların il imamları aracılığıyla örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e gönderilmek üzere ayrılan kısmına verilen isim.

MABEDE GİDEN YOLLARIN KAPATILDIĞI ZAMAN DİLİMİ Fetullah Gülen’in Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü dönemlerini kastetmek için kullandığı tabirlerden biri.

MUTFAK Örgüt içerisinde her ünitenin yaptığı istişare toplantılarında yeni fikirlerin, stratejik kararların çıktığı bölüme ‘mutfak’ bölümü deniliyor.

NOTÇU/NOTÇULUK Örgütün hâkim/savcı hazırlık evleri yapılanmasında faaliyet gösteren örgüt mensupları.

PIRLANTA Örgüt elebaşının yazdığı kitaplara verilen isim.

RENKLENDİRME/RENKLENME Herhangi bir FETÖ mensubunun, örgüt talimatı ile bilgi/belge sızdırmak veya deşifre olmamak amacıyla, “diğer oluşumların içine sızma” faaliyetine örgüt dilinde “renklendirme” adı veriliyor. Bu oluşumlar arasında…

– Mevcut hükümet karşıtı gruplar,

– Mevcut hükümet yanlısı gruplar,

– Çeşitli siyasi partilerin ideolojisini benimsemiş gruplar, tüm muhalif parti grupları,

– Diğer dini cemaatler,

– Farklı dini gruplar, farklı dini mezhep grupları (Aleviler),

– FETÖ’nün yapısına zıt bir yaşam tarzı yaşayan, böyle bir görüşe sahip olan gruplar, ulusalcı, Atatürkçü düşünceye sahip gruplar,

– Diğer terör örgütleri (PKK, DHKP-C) bulunuyor.

RENKSİZLİK Örgüt tarafından hiçbir oluşuma dahil olmayan, hiçbir oluşuma sızdırılmamış, bağlantısız gibi görünen örgüt mensuplarına verilen isim.

SİNCANİLER Ankara’nın Sincan ilçesindeki Sincan ceza infaz kurumlarında tutuklu veya hükümlü olarak bulunan örgüt mensuplarına verilen isim.

SIR KÂTİBİ Kendisine gizli yazılar yazdırılan, örgüt elebaşının gözü-kulağı olan örgüt mensubu.

ŞARJ EVLERİ Terminolojide “safe house/safe heaven-güvenli ev” ve “örgüt evi” olarak adlandırılan kavramların FETÖ’deki karşılıklarından biri şarj evleridir. Şarj evi, daha sık kullanılan ışık evi tabiri ile aynı anlama gelmektedir ve örgütün en temel hücre yapısıdır.

ŞEFKAT TOKADI İsteksizlik gösteren veya örgütsel vazifesini geri plana atıp dünya işleri ile uğraşan örgüt mensubunun tehdit edilmesi/korkutulması.

TOPRAK TSK mahrem yapılanmasında Kara Kuvvetleri’ne verilen kod.

TIRNAK Örgütün izdivaç yapılanmasında sorumlu örgüt mensuplarının kullandığı SD karta verilen isim.

ÜMİTÇİ/ÜMİT MESULÜ Herhangi bir sebepten ötürü örgütten uzaklaşan, örgüt ile irtibatı zayıflayan veya tamamen kopan, ayrılan örgüt mensubunun tekrar örgütle irtibatını sağlamakla görevli örgüt mensubudur. Ümit mesulü, TSK ve Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanmasında kullanılan bir tabirdir.

ZİLLET TOKADI Örgütün bakış açısına göre örgüt içerisinde bulunan bir kişinin örgütten ayrılması halinde dinden çıktığına inanılmaktadır. Bu inanca göre örgütten ayrılan kişi, zillet tokadını yemiş ve her şeyini kaybetmiştir.

AKP ‘TİMAŞ’ CHP ‘DOĞAN’ MHP ‘OĞUZ’

– SÖZLÜĞÜN “Siyaset Yapılanması” maddesinde FETÖ’nün 2012’den itibaren siyasi parti teşkilatları üzerinde yaptığı çalışma anlatıldı. Örgüt siyasi partilere sızarak, bu partilerde örgüt lehine faaliyet gösteren örgüt mensuplarını “Yayın” olarak kodladı. Yayın faaliyetleri kapsamında, CHP için “Doğan”, AKP için “Timaş”, MHP için “Oğuz” kodlarını kullandılar. “Siyaset Yapılanması” maddesinde örgütün amacı şöyle anlatıldı:

SİYASETE SIZMAK

“Siyaset yapılanmasının temel amacı, siyasete müdahale ederek siyasi sonuçlar elde etmek ve bu sonuçları örgütün menfaatleri lehine kullanmaktır. Siyasete müdahaleler, örgüt mensuplarını milletvekili, mahalli idarelerde meclis veya encümen üyesi seçtirerek parti teşkilatlarına ‘sızmak’, seçilmiş olan siyasi parti temsilcileriyle örgütün amaçları doğrultusunda temas kurmak, onları örgüte kazandırmak, hükümet ve siyasi parti politikaları üzerinde etkili olmak ve politikaları yönlendirmek, karar süreçleri üzerinde söz sahibi olmak, örgüte muhalefet eden siyasi kişi veya kurumları itibarsızlaştırmak, aleyhte yayın yaparak yıpratmak, yıldırmak, baskı kurmak, korkutarak sindirmek, tehdit etmek, iş göremez hale getirmek…”

İŞE YARAMAYAN FETÖ’CÜYE ‘VC’ KODU

– FETÖ’cüler örgüt kurallarına uymayan ancak kurallara uyması istenen kişilere verdiği kod VC yani “vasıfsız cemaat”. Kitapta VC şöyle anlatılıyor:

ONLARA AYRI EV

“FETÖ mensubu olup kız arkadaşı olan, sigara içen, örgütün talimatlarına uymayan vb şekilde örgüt yapısına ters alışkanlıkları olan şahıslara ‘vasıfsız cemaat’ (VC) denilmektedir. Bu şahıslar örgüt evlerinde kalan ve disipline edilmesi istenen şahıslardır. ‘Vasıfsız cemaat’ olarak tabir edilen örgüt mensuplarına, manevi baskı yapılarak birtakım alışkanlıklarından uzaklaştırılması hedeflenmektedir. Bu şahısların diğer örgüt mensupları ile aynı evde kalmamasına dikkat edilmekte, sadece ‘vasıfsız cemaat’ denilen örgüt mensuplarının aynı evde kalması sağlanmaktadır.”

‘EZBER’ KELİMELERİ

– EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sözlüğün ikinci bölümünde, FETÖ elebaşının 1993 yılında örgüt içi eğitim içinde kullandığı Kevser Kitabı’ndan alıntı yapılan kelimelere ve anlamlarına yer verildi. Kevser kitabı, 1993 yılında sınırlı sayıda basılan, yalnızca örgüte mensup öğrencilere dağıtılan ve Fetullah Gülen’in birkaç kitabıyla çeşitli bölümlerden oluşan, aynı zamanda örgüt tarafından güvenlik tedbirleri çerçevesinde geri toplatılan derleme bir kitap olarak biliniyor. Bu kitap bir örgüt mensubunun nasıl davranması gerektiğini, zaman tanzimini nasıl ayarlaması gerektiğini, inanması gereken örgüt değerlerini, örgüt elebaşının kullandığı dili anlamak için ezberlemesi gereken kelimeleri anlatan el kitabı. Kitapta, FETÖ elebaşının ezberlenmesini istediği 300 kelime anlamlarıyla yer alıyor.