Feyzioğlu, ‘PKK ve FETÖ’ye yarar’ diye uyarmıştı… Buna rağmen Erdoğan talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti kurmaylarına çoklu baroya imkân tanıyan bir sistem üzerinde yoğunlaşılması talimatı verdiği iddia edildi. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu 'istisnasız her baromuz buna karşı' demiş, 'alternatif baro' uygulamasının terör örgütlerine yaracağı konusunda uyarmıştı.

Feyzioğlu, ‘PKK ve FETÖ’ye yarar’ diye uyarmıştı… Buna rağmen Erdoğan talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “çok acele adım atın” talimatı verdiği baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirecek kanun taslağıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Hazırlanan planda “çoklu baro” ya da “alternatif baro”nun önünün açılıp açılmayacağı merak konusuydu.

Bu konuda Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nun “istisnasız her baromuzun çoklu baro sistemine ve baroya kayıt zorunluluğunun kaldırılmasına karşı olduğu yönündedir” uyarısında bulunmuş, “Bir ilde birden çok baro kurulmasının terör örgütlerine ve onları kullanan emperyal güçlere fayda sağlar” demişti.

Alternatif baro”nun terör örgütlerinin de hayali olduğunu belirten Feyzioğlu, “Bir ilde birden çok baro kurulsun dendiğinde, DHKP-C sempatizanları kendi barolarını, FETÖ sempatizanları kendi barolarını PKK sempatizanları kendi barolarını kurma faaliyetine girerler” ifadelerini kullanmıştı.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Avukatlık Kanunu Taslağı’nda çoklu baroya imkân tanıyan bir sistem üzerinde yoğunlaşılması talimatı verdi.

Selvi’nin yazısının satır başları şöyle:

“Barolarla ilgili düzenleme ilginç bir hal aldı. Salı günü AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a alternatif baro ve tekli baro sistemleriyle ilgili bir sunum yapıldı. Biliyorsunuz baroların seçim sistemi ve temsil oranlarını değiştiren bir düzenleme yapılıyordu. Tek baro korunacak ancak nispi seçim sistemi getirilecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta gece yarısı çoklu baro sistemi üzerinde de çalışılsın talimatını verince pazartesi günü AK Parti’nin hukukçu kurmayları toplandı. Salı günü de MYK’da her iki alternatifle ilgili bir sunum yapıldı. Erdoğan, çoklu baroya imkân tanıyan bir sistem üzerinde yoğunlaşılması talimatı verdi. Örneğin bin üyeyi bulanın alternatif baro açması gibi 4 alternatif üzerinde duruluyor.”

SENDİKA TİPİ BARO

Haber Türk Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya da, AKP yönetimindeki baro ve TMMOB gibi meslek örgütlerine yönelik yeni tasarısına ilişkin tartışmalara yer verdi.

Sarıkaya’nın yazısının satır başları şöyle:

“Nasıl ki işçi sendikaları arasında Türk-İş, DİSK, Hak-İş gibi örgütsel yapılar var, avukatlar için de benzer çoklu yapı oluşturulabilir… Belirli bir avukat sayısına ulaşan baro kurabilsin; kim nasıl kurarsa kursun, bundan çekinmenin, endişe etmenin bir önemi yok…”

Toplantıda bu konuda çalışmanın yeniden gözden geçirilmesi, üzerinde enikonu yeniden düşünülmesi için yeni bir çalışma yapılması kararlaştırılmış.

KAMU NİTELİĞİNDE MESLEK ÖRGÜTÜ

AK Parti yönetiminde dile getirilen sendika benzeri baro sisteminin birçok açıdan sorun yaratması muhtemel.

Bunların başında da “adli müzaheret” diye de bilinen adli yardım ve avukatlara ilişkin disiplin konusu geliyor.

Diğer konular bir kenara konulsa bile, bir davaya talep yardım için atanacak avukat bu durumda hangi barodan olacak.

Veya bir disiplin kovuşturmasında avukatın soruşturmasını hangi baro yapacak.

Daha ilerisi Anayasa’nın son olarak 1995’te üzerinde değişiklik yapılan 135’inci maddesi baroları kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak tanımlıyor ve şu hükmü taşıyor:

“Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir.”

GÖREVDEN ALMA YÖNTEMİ

Meslek grupları faaliyetleri dışına çıkılırsa ne yapılacağı da Anayasa’nın aynı hükmünde sanki bir kanun maddesi gibi tarif ediliyor:

“Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevine, kanunun belirlediği merciin veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir.”

Milli güvenliğe ilişkin acil bir durum söz konusuysa “kanunla yetkilendirilen kurum tarafından faaliyeti ve yönetiminin men edilebileceğinin” altı çiziliyor.

Nitekim Türkiye maddenin bu son hükmünün uygulamasıyla yakın geçmişte İstanbul Barosu’nda karşılaştı.

O nedenle AK Parti içinde çoklu baro sistemine karşı duran sayısı da epey fazla.

Onun için nispi temsil sistemine, yani milletvekili seçimine benzer şekilde oyların sıralı bölümüyle yönetimde temsil olanağının yakalandığı sistemin daha faydalı olacağını belirten sayısı da oldukça fazla…”