'İklim krizi var' dediler, parti kurdular…

Yeşiller Partisi, bugün (21 Eylül 2020) İçişleri Bakanlığı'na belgelerini teslim ederek kuruldu. Emine Özkan ve Koray Doğan Urbarlı’nın eş sözcülüğü yaptığı partinin kuruluş gerekçelerinden biri de iklim krizi.

'İklim krizi var' dediler, parti kurdular…

Yeşiller Partisi, bugün (21 Eylül 2020) İçişleri Bakanlığı'na belgelerini teslim ederek kuruldu. Partinin kurulma gerekçeleri arasında iklim krizi ve küresel sağlık krizi de yer alıyor.

Yeşiller Partisi'nin Eş Sözcüsü Emine Özkan partinin kuruluş gerekçesini şöyle açıkladı.

“Bugün küresel çapta üç büyük krizle karşı karşıyayız: En başta iklim krizi, ikinci olarak küresel bir sağlık krizi ve üçüncü olarak toplumsal, iktisadi kültürel eşitsizlik ve hukuksuzluklara dayalı bir demokrasi ve adalet krizi. Bu krizlerle baş etmek için ortaya konacak etkili politikalar yeşil düşüncelere dayanıyor. Avrupa başta olmak üzere dünyada yükselen yeşil siyaset bunun en somut göstergesi. Türkiye’de de uzun yıllardır var olan yeşil hareket, toplumun bugünkü ihtiyaçlarını görerek Yeşiller Partisi’ni kurdu.”

Yeşiller Partisi’nin çözüm önerileri arasında  “Erkek egemen zihniyetin değişmesi, eşit yurttaşlık temelinde kadın, erkek, LGBTQİ+ tüm bireylerin özgürleşmesi için yapısal ve ilişkisel değişiklikleri her alanda sürekli kılmak için yola çıkıyoruz." İfadeleri de yer alıyor.