'İmam hatip müfredatı bütün okullarda uygulansın'

Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı yayınlarıyla bilinen, en son Anıtkabir'e "Anırkabir" dediği için büyük tepki çeken Yeni Akit'in yazarı, imam hatip müfredatının tüm okullarda uygulanma çağrısı yaptı.

'İmam hatip müfredatı bütün okullarda uygulansın'

Yeni Akit yazarı Abdullah Yıldız, Milli Eğitim sistemini kökünden değiştirecek bir çağrıda bulundu.

Atatürk karşıtlığıyla ünlü gazetenin yazarı, "İmam Hatiplerdeki mevcut eğitim müfredatını ve programını bazı pratik düzenlemelerle bütün ortaokullarımıza ve liselerimize âcilen taşıyalım" çağrısı yaptı.

Yıldız'ın yazısının satır başları şöyle:

"11.08.2020 tarihli Yeni Akit’teki köşe yazımı şu cümlelerle bitirmiştim:

“Kısa ve kestirme bir çözüm: Gelin, İmam-Hatip müfredatını bütün okullarımızda uygulayalım. Azgınlaşan sapkınlıklar karşısında çağın Yusuf’larını yetiştirmenin başka yolu kalmadı. Biline!”

Geçen hafta Prof. Dr. Teoman Duralı üstadın Haber 7’de birkaç yıl önce yayımlanan bir röportajına rastladım. Üstat orada “İmam hatiplerin müfredatının genelleştirilip tüm okullara uygulanması gerektiğini” vurguluyordu...

Bu harika tetabuk, konuyu daha temelden ele alıp gündeme taşımama vesile oldu.

Müslümanlıkla yoğrulan yurdumuzda hem kendimize yabancılaşmayı hem de zihinsel, kültürel ve sosyolojik olarak parçalanmayı önlemek için kadîm İslâmî değerlerimizi merkeze alan (D. Mehmet Doğan ağabeyin ifadesiyle) bir maarif reformuna acilen ihtiyaç var. Sadece öğretimi esas alan değil, kökleri İslâm’da olan ta’lîm ve terbiyeyi, irfan ve hikmeti eğitim sisteminin temeline oturtan bir maarif inkılabı zaruridir. Zira -Duralı üstadın da altını çizdiği gibi- millet olarak iç bütünlüğümüzü sağlayacak yegâne harç Müslümanlık, bireyler olarak iç disiplinimizi sağlayacak yegâne değerler sistemi ise İslâm Dini’ninta kendisidir.

Öyleyse gelin, İmam Hatiplerdeki mevcut eğitim müfredatını ve programını bazı pratik düzenlemelerle bütün ortaokullarımıza ve liselerimize âcilen taşıyalım. Pırıl pırıl genç zihinleri “seküler” sapmaların kirletmesine daha fazla izin vermeyelim; inkâr ve ifsat odaklarının insafına terk etmeyelim."