İslami Gâvurizm

Nazif Ay yazdı...

İslami Gâvurizm

Her şeyi dine, özel olarak da İslam’a bağlama, tüm ilgi alanlarında dinden referans verme hastalığına kapılanların kabulleriyle karşı karşıyayız. 

Öyle bir dincilik takıntısına/ obsesyonuna düştük ki, bir türlü bu girdabın çılgınca akımından toplumca çıkamıyoruz.

İnsanların; din kurallarına zorlanması, dine göre tanımlanması, dinin öğretileriyle güdülenmesi, dinin tartışılmasını yasak saydığı şartlarla şartlandırılması, güya din misyonuna hizmet ettiklerini sanan din adamlarınca beynimizin, kulak zarımızın ve estetik anlayışlarımızın din sembolleri ile adeta bombardımana tutulması ve irademizin, seçimlerimizin önemsizleştirilerek ruhlara sokuşturulmaya çalışılması İslamcı şeytani grupları harekete geçirdi.

Dini bir travma dönemi yaşıyoruz. 

Yaşatılan travmanın faturası ise deizm (dinsizlik ya da dinden bağımsızlık) ile ateizm (tanrı tanımazlık) olarak İslamcı siyasetin önüne konuluyor ama farkında değiller henüz.

Ben, Müslümanların Ortaçağı diye nitelenebilecek bu karanlık süreci adlandırmamız gerektiğine inanıyorum ve dinciliğin estirdiği pörsümeyi ifade için yeni bir kavramın kullanılması gerektiğini düşünüyorum. 

İSLAMİ GÂVURİZM, bu kavramın adı…

Gâvur kavramı, bazılarının zannettiği gibi “dindışılık, dine düşmanlık veya gayrimüslim olma” anlamı taşımaz. En bariz şekilde Anadolu insanının tasavvuruyla, “Zalim, despot, baskıcı, eziyet etmekten mutluluk hatta gurur duyan” psikolojinin karşılığıdır, GÂVURLUK.

GÂVURİZM; kendine ve başkalarına eziyet etmeyi, acı çektirmeyi, kabul edilemez saçmalıklara yönlendirmeyi, insanlığa ihanetleri ilke haline getirme anlayışıdır.

İSLAMİ GÂVURİZM, tüm vahşi anlayış ve icraatlarını İslam’a yamalama ve böylece maddi-manevi nemalanma ahlaksızlığıdır.

İSLAMİ GÂVURİZM’İN BAŞLICA GÖSTERGELERİ

Allah yasakladığı halde zorla dindarlaştırma politikası ve saplantısının adıdır,  İSLAMİ GÂVURİZM.

İslam’da herkes istediği inancı seçer, zorlama yapılamaz ama Müslüman iseniz dinin emir ve yasaklarına mecburen uymalısınız, diyen zorba anlayıştır, İSLAMİ GÂVURİZM.

Dinini KİN ile beslemelisin diyen manyak ruhlu İslamcı teorisyen felsefesi ve siyasetçilerin direktifidir, İSLAMİ GÂVURİZM.

“Yaşamda kişisel tercihler olamaz, dinsel farzlar asıl olan yönelimdir”, diyen despotluktur, İSLAMİ GÂVURİZM.

Sözlerinin arasına ayet ve hadis sıkıştırarak kendilerine karşı gelmenin yollarını “Dini faşizm” ile tıkayan tahammülsüzlüğün adresidir, İSLAMİ GÂVURİZM.

Özgür düşünceye; kâfirlik, münafıklık, zındıklık, fâsıklık, mürtedlik, iblislik şeklinde sıralı kötü sıfatlar takma, varlığını ise müminlik, Müslümanlık, Salih kul oluş, takva, vera sahibi mümtaz nitelik yükleme züppeliğidir, İSLAMİ GÂVURİZM.

Dini zorla yaymak için FETİH ve CİHAT sözcüklerine kendi sadistliklerini harç yaparak sevgisizliği ve radikalliği çağırmaktır, İSLAMİ GÂVURİZM.

Peygamber de böyle giyinirdi, şeklindeki saçma ve iğreti savunmayla, Ebu Cehil ve Ebu Leheb’in de kullandığı yöresel giysileri, hatta onların vazgeçemedikleri aksesuarları dinin giyim kuşam olarak sunan, ayrıca bunları din esası gibi tanıtan zevksizliktir, İSLAMİ GÂVURİZM.

İnsanlık değerlerini, MODERNİZM’İN TUZAĞI yaftasıyla kötülemektir, İSLAMİ GÂVURİZM.

Biyoloji biliminde Darwin’in öncüsü olduğu kurallardan ödün vermediği halde evrim kuramına yobazca karşı çıkıştır, Allah’ı fizik kanunlarından uzak gösterme gafletidir, İSLAMİ GÂVURİZM.

Zekâyı, toplumsal dönüşümü ve sosyal terakkinin kurallarını göz ardı ederek ilahi kahramanları, Mehdi’yi, Mesih’i, Deccal’ı bekleme garibanlığıdır, İSLAMİ GÂVURİZM.

Taraf değilsen bertarafsın, diyen ayrımcılıktır, İSLAMİ GÂVURİZM.

Diğer dinlerin mabetlerini, tam bir Emevi ahlaksızlığı ile sahiplenip İslami tapınağa dönüştürmedir, İSLAMİ GÂVURİZM.

Kendisi tercih etmiyor diye içki içen insana vicdansızca saldıran, üstelik din tarihinde nebiz ve şarap dahil türlü alkollü içkileri tercih eden hazretleri görmeme ayıbıdır, İSLAMİ GÂVURİZM.

Kız erkek birlikteliğine arsızca sarkma, onları dikizlemedir, İSLAMİ GÂVURİZM.

Kadınların örtünüp örtünmeme tercihine saygı duymayıp, tesettür meselesini, sanki Allah’ın “olmazsa olmaz” buyruğuymuşçasına baskı ile kadınların önüne koyma nezaketsizliği ve tek taraflılığıdır, İSLAMİ GÂVURİZM.

Saf dimağları, cemaat ve tarikat sapkınlığına yönlendirme çabasıdır, İSLAMİ GÂVURİZM.

İslam’ın özünü, keşfedilmeyen iç dünyasını, gizemli hakikatını sunma iddiasıyla Yahudi öğretisi Kabalacılığı tasavvufa monte eden, ebced/cifr medyumluğunu gabya dair haber verme metodu diye zihinleri ve itikatları çamurlaştırma gayretidir, İSLAMİ GÂVURİZM.

İnsanlara gına getirircesine, aklı sıra tebliğ ve irşat yaptığını farz eden hayalperestlik ve ısrarcılıktır, İSLAMİ GÂVURİZM.

İnan insana “Tasarruf et!” dediği halde kendisi Romalı zengin terbiyesizleri gibi tıkınıp zıkkımlananların vurdumduymazlığıdır, İSLAMİ GÂVURİZM.

“Faiz haramdır, kumar zinhar büyük günahtır” fetvası verip kendi maaşını bu mecradan alma aymazlığı ve çelişki yumağının mümessilliğidir, İSLAMİ GÂVURİZM.

Millete küfreden yandaş ve haysiyetsiz işadamlarına ihale kıyağı çekmedir, İSLAMİ GÂVURİZM.

Medyayı, iş alanlarını, siyasetin koridorlarını avanta tiplere peşkeş çekmedir, İSLAMİ GÂVURİZM.

Sünnilerin, Sünni olana; Alevi ve diğer mezhep ya da kültürel gruplardan olanların da kendi gönüldaş ve mensuplarına muhabbetle bakmaları, muhalif gördüğü kişilere yanaşmayıp onlarla iş görmeme edepsizliğidir, İSLAMİ GÂVURİZM.

Siyasi tarihin meşru çocuğu olmayan gayrimeşru sokak arası üründür, İSLAMİ GÂVURİZM.

Doktrinleri komplekse veya dinci nefrete dayalı İslamcılığın gerçek yüzüdür, İSLAMİ GÂVURİZM. 

Müslüman Kardeşler’in, El Kaide’nin, Işid’in, El Nusra’nın, Boko Haram’ın, Hizbullah’ın ve terör dışında, namus ile akla dayalı değeri bulunmayan diğer dinci grupların ve İslamcı siyasetin yegane vitrin pozudur, İSLAMİ GÂVURİZM. 

“Vatan, benim seccademi koyduğum yerdir” diyen Meryem Cemile adlı hainin, vatanseverliği tel’in etme kahpeliğidir, İSLAMİ GÂVURİZM. 

Ümmetçilik denen ne idüğü belirsiz dinci kızılelmaya atıf yapıp, Atatürk milliyetçiliğine gıcık olmaya davet etmedir, İSLAMİ GÂVURİZM.

Milli kahramanlara düşman yetiştirilmedir, İSLAMİ GÂVURİZM. 

Milli kazanımlara saygısızlığın dindarlık ölçüsü diye gösterilme küstahlığıdır, İSLAMİ GÂVURİZM. 

Ve beni bu maddeleri yazma mecburiyetinde bırakma, bunların yaşanıyor olduğundan ötürü utanmama neden olma zalimliğidir, İSLAMİ GÂVURİZM.

Twitter hesabım: @NazifAy14