Osmanlı Devleti kararı

Devlet belgelerinin en iyi şekilde muhafaza edilmesi ve doğru tasnifinin sağlanması için Cumhurbaşkanlığı'na bağlanan Devlet Arşivleri Başkanlığı, önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini belirledi. 

Osmanlı Devleti kararı

Türkiye Gazetesi’nden Damla Peker’in aktardığına göre Başkanlığın, 2020-2024 dönemine ilişkin stratejileri şu şekilde:

– Devlet Arşiv Ağı ve Devlet Arşivi Veri Merkezi kurulacak. Kamu, özel sektör ve üniversiteler ile işbirliği içerisinde Devlet Arşiv Ağı kurulması için analiz çalışması yapılacak, yetki ve sorumluluk alanları belirlenecek.

– Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait belgeler ile Atatürk ve sonraki cumhurbaşkanlarına ait bilgi-belge kaynakları derlenip araştırmacıların ve toplumun hizmetine sunulacak.

– Yurt dışı arşivleri ile işbirliği yapılarak Osmanlı dönemine ait arşiv belgeleri temin edilecek. Belgelerin gerek kurumlarda, gerekse Devlet Arşivleri Başkanlığında standartlara uygun korunmasına ilişkin gerekli tedbirler alınacak. Tahribe uğramış arşiv materyali aslına uygun bir biçimde restore edilerek bunların gelecek kuşaklara aktarılması sağlanacak.

– Restorasyona ihtiyaç duyulan belgelerin sınıflandırması yapılacak, eski harfli Türkçe (Osmanlıca) ve yıpranmış arşiv belgelerinin tespitine ve devrine öncelik verilecek. Bu yıl içerisinde toplamda 120 arşivlik belgenin restorasyonun tamamlanması planlanıyor.

– Arşivlere ilişkin araştırma, yayın ve tanıtımlar ile toplumun tarihe ilgisi artırılacak. Bu kapsamda, Arşivciliğe ve Devlet Arşivleri Başkanlığına ilişkin tanıtım filmleri ve kamu spotu hazırlanacak, ulusal arşivimizin gerek Türk halkına gerekse uluslararası camiaya tanıtılmasına yönelik sergi ve yayınlar yapılacak. Toplumun tarihe ve arşivlere ilgisini artırmak için sosyal medya ve diğer iletişim araçları da kullanılacak. Orta öğretimde tarih derslerine arşiv belgeleri konusu eklenmesi yönünde çalışma yapılacak.

– Belgeler, katalog programına tanımlanacak. Kişi ve devlet haklarına ilişkin belgeler talepler doğrultusunda karşılanacak. Kişisel bilgilerin korunmasına maksimum özen gösterilerek gizlilik özelliği olan belgelerin yanı sıra ticari gizlilik, telif hakkı ve fikri mülkiyet hakları konularında çalışma yapılacak.