Servet transferi nedir?

Bülent Esinoğlu yazdı...

Servet transferi nedir?

2020 yılında Rolls Roys satışları tüm zamanların en yüksek rekorunu kırdı.

Hatırlarsınız.... Askıda ekmek konusunu yaşadığımız günlerde, lüks otomobil satışlarında da kuyruklar vardı.

Bir tarafta ekmek kuyruğu, öte yandan lüks otomobil kuyruğu... Bu iki kuyruğun aynı anda yaşanmasının sebebi, alt sınıflardan üst sınıflara servet transferinin hızlandığı günleri yaşamamızdı.

Finans kapital, kapitalizmin en anarşik yapılanmasıdır. Finans kapital süreçleri, sermaye sınıfının, sosyal devleti yıkıp, yerine servet sınıfının egemen olduğu devleti oluşturma süreçleriydi.

Servet sınıfının önündeki tüm engellerin kalktığı, servet sınıfının halkların birikimlerine özellleştirmeler yoluyla el koyduğu süreçlerdi.

Finans kapitalin egemen olduğu ülkelerde, yasaları devlet ve parlamentolar yapıyormuş gibi görünse de arka planda, servet sınıfının yasalaşmasını istediği konular yasalaşır.

Özelleştirmeler sadece ekonomik alanda faaliyet gösteren kamu malları üzerinde olmadı. Asıl özelleştirilen şey, paranın özelleştirilmesiydi.

Daha önce yazmıştım, okuyanlar bilir. Asıl servet transferi paranın özelleştirilmesi yolu ile gerçekleşir.

Merkez Bankaları ekonomiye karşılık gelen paranın sadece %10-15’ni basar, geri kalanını ülkemizdeki 80 ticari banka üretir. Amerikancası Fiat Currincy, Türkçesi kaydı paradır.

Siz bankaya 100 lira yatırdığınızda, banka bu paranın %10’unu zorunlu karşılık olarak Merkez Bankası'na verir. Ve 100 liraya karşılık 900 liralık başkalarına kredi verebilir. Bu işlemleri hem dolar için hem de lira için yapabilir.

Bir anlamda olmayan parayı kredi olarak vermiş olur. 900 liralık piyasada alım gücü yaratmış olur.

900 lira kredi olan kişi borcunu bankaya faizi ile birlikte ödediğinde, banka faizi banknota dönüştürür. (Merkez Bankası parasına) Böylece üretmeden, kâğıt alıp satarak kazanç elde etmiş olur.

Yukarıda sözünü ettiğim servet transferi mekanizması, servet transferi toplam miktarının belli bir kısmını oluşturur.

Asıl servet transferi ise bono ve tahvil piyasalarında gerçekleşir.

Merkez Bankası ürettiği banknotları, doğrudan Hazine'ye veremez. Lizbon Anlaşması 123 madde gereğince…

Merkez Bankası bastığı parayı, belli bir faiz (politika faizi) ile ticari bankalara verir. Ticari bankalar Merkez Bankası'ndan aldıkları paraları ve bono ve tahvil çıkaran Hazine tahvillerini satın alır. Hazineden aldığı tahvilleri de piyasada alım ve satıma sürer.

Politika faizi ne kadar yüksekse bankaların kazancı da o kadar yüksek olur.

Servet transferi böylece gerçekleşmiş olur.

Tahvil ve bono ticaretine benzer bir ticaret de döviz üzerinden gerçekleşir.

Bildiğiniz gibi diğer finans transfer araçlarından birisi de enflasyondur.

Enflasyon da finans kapitalde alt sınıfların bir anlamda vergilendirilmesidir. Benzine gelen zam servet sınıfına da alt sınıflara da aynen uygulanır.

Servet sınıfının alt sınıflara karşı kullandığı temel silah enflasyondur.

Enflasyon ne kadar yüksekse, servet sınıfına transfer edilen servet miktarı o kadar yüksektir.

Servet sınıfının egemen olduğu devletlerde, vergi alt sınıflardan alınır üst sınıflara teşvik, ucuz kredi, doğrudan destek, istihdamı kurtarmak adı altında şirketlere doğrudan destek şeklinde verilir.

Görünen ve sözde yasal olan servet transferlerinin dışında, servet sınıfına servet aktarmak yasal değildir.

128 milyar dolar konusu; "kâğıt al kâğıt sat, üretmeden kar et" mekanizmasının bir örneğidir. Yasal gibi görünen soygun mekanizmalarındandır.