Temettü nedir, nasıl alınır ve nasıl hesaplanır?

Temettü nedir, nasıl alınır, temettü ile ilgili merak edilen bütün soruların cevapları haberimizde…

Temettü nedir, nasıl alınır ve nasıl hesaplanır?

Temettü, hissedarların şirketin dönemlik kâr miktarından pay alması anlamına gelir.

TEMETTÜ NEDİR?

Kâr payı olarak da isimlendirilen temettü, bir işletmenin yıllık kâr miktarından hissedarlara nakit veya hisse senedi olarak pay verilmesidir. Temettü, önemli bir ortaklık hakkıdır. Şirketteki bütün ortakların sahip olduğu hisse senedine göre işletmenin kârından pay alması anlamına gelir.

Temettü oranları, işletmelerin dönem sonu bilançolarına göre belirlenir. İşletmenin yıllık net dönem kârı, yatırımcılara ödenecek kâr payının belirlenmesini sağlar.

Temettüler hissedarlara iki farklı şekilde verilir: Nakit olarak ortaklara ödenen temettüler ve bedelsiz sermaye artırımına dahil edilerek karşılığında yeni senet dağıtılan temettüler.

Temettü borsa yatırımcısı, ortağı olduğu işletmenin dönemlik kârı üzerinden pay sahiplerine dağıtılacak tutara karar verir.

İşletmelerin bedelsiz sermaye arttırma kararı alması durumunda kâr payı, pay senedi olarak dağıtılır. Temettünün nakit olarak dağıtılması durumunda ödeme peşin veya taksitler halinde yapılabilir.

Kâr payı önce pay sahiplerinin temettü yerini alması şartıyla intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına verilebilir. Borsada işlem gören işletme dönem içinde kâr elde etmiş olsa da temettü dağıtmama hakkına sahiptir. Temettü dağıtma hakkının uygulanmasına yönetim kurulunun teklifi üzerine şirket genel kurulu karar verir.

TEMETTÜ DAĞITIMI

İşletmenin net dönem kârından vergiler ve diğer giderler çıkarıldıktan sonra kalan kısmın %20’sinden az olmamak kaydıyla yatırımcılarına dağıtım yapmasına temettü dağıtımı denir. Temettü dağıtım kararı; yönetim kurulunun teklifi üzerine şirket genel kurulunda alınır.

Temettü verimliliği yüksek olan işletmeler, yatırımcılara güven verdiği için fazlasıyla tercih edilir.

TEMETTÜ NASIL ALINIR?

Temettü hakkına sahip olabilmek için hisse senedi sahibi olması gerekir. Hisse senedi alarak elde edilen ortaklık, işletmenin temettü dağıtım gününde bu hakkın kazanılmasını sağlar. Hisse senedi, işletmenin temettü ödeme gününden bir gün önce alınsa dahi bireylerin temettü alma hakkı olur.

Kâr payı, işletmenin ortaklarının yatırım hesaplarına otomatik olarak yatırılır. Bedelsiz hisse olarak dağıtılacak temettü de yatırım hesabına doğrudan aktarılmaktadır.

TEMETTÜ NASIL HESAPLANIR?

Temettü paylaşımı belirli bir işlem ile hesaplanarak hissedarlara aktarılır. Temettü hesaplamasını şu örnekle açıklayabiliriz:

Şirket 3 TL brüt temettü ödeyecek ve portföyünüzde 200 birim hisse var. Bu durumda 3 × 200'den 600 TL brüt temettü alma hakkına sahipsiniz. Ancak belirtildiği gibi bu rakam brüt. %15 stopaj vergisi sonrası net temettü ödemesi 510 TL olacaktır. Temettü olarak yatırımdan düşülebilen yüzde 15'lik stopaj vergisi, hizmet sonrası ödeme seçeneğinden bağımsızdır. Bu doğrudan yansıtılır ve net tutar hissedarların hesaplarına aktarılır.

BEDELLİ VE BEDELSİZ TEMETTÜ NEDİR?

Bedelsiz temettü, işletmenin elde ettiği iç kaynak gelirlerini kullanarak sermayesini belir bir oranda arttırması ve artırılan sermaye karşılığında hissedarlara bedelsiz olarak dağıtılmasıdır. Bedelli temettü ise, işletmenin esas sermayesine karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri ödendikten sonra genel kurul kararı ile yeni hisse senedi çıkarılarak şirket sermayesinin arttırılmasıdır.

TEMETTÜ ALMAK İÇİN NE ZAMAN HİSSE ALINMALI?

Temettü hakkına sahip olabilmek için hissenin en geç temettü ödeme zamanından önceki işlem gününde alınmış olması gerekir. Hisse fiyatı, temettü ödeme gününde önceki işlem günü kapanış fiyatından brüt temettü miktarı kadar çıkarılarak işleme açılır.