‘Bilinç altı’ mı ‘bilinçaltı’ mı? Doğrusu nasıl yazılır? TDK

Dil bireylerden bağımsız, bireyi aşan, bireyin doğduğunda verili bir olgu olarak bulduğu bir toplum ürünüdür.

‘Bilinç altı’ mı ‘bilinçaltı’ mı? Doğrusu nasıl yazılır? TDK

Dil bireye değil birey dile bağlıdır. Birey dili istediği gibi değiştiremez. Birey dile değil dil bireye buyurur. Dil bilgisel kurallar da böyledir. Dil değiştirmek zordur. Dil değiştirme toplumun bir dili tümce ya da sözcüğü ve sözcük öbeklerini toplumsal bir uylaşımla değiştirmesidir.

Bilinçaltı ad sözcüğü, yeni bir ihtiyaçtan doğmuş ve toplum tarafından uylaşmayla kabul edilmiştir.

Bilimsel bir deyimi karşılamak üzere yaratılmış iki Türkçe sözcükten oluşmaktadır.

TDK Sözlüğüne göre, bilinç dışı olmakla birlikte, dilendiğinde kapsamındakilerin bilince çağrılabildiği zihin bölgesi, “şuuraltı”, “tahteşşuur”; ruh bilimi anlamındadır.

BİLİNÇALTI DOĞRU NASIL YAZILIR?

“bilinç altı” (YANLIŞ)

“bilinçaltı” (DOĞRU)