Bolivya’da işçi sınıfı darbecilere karşı sahaya çıkıyor

Bolivya Sendikalar Konfederasyonu COB '24 saat içinde anayasal düzene dönülmemesi halinde süresiz genel grev ilan edeceklerini' açıkladı.

Bolivya’da işçi sınıfı darbecilere karşı sahaya çıkıyor

Bolivya Sendikalar Konfederasyonu COB ’24 saat içinde anayasal düzene dönülmemesi halinde süresiz “genel grev ilan edecekleri”ni açıkladı.


Bolivya ekonomik açıdan zengin hidrokarbon yataklarına sahiptir ve ihracatının % 50’den fazlasını doğalgaz oluşturmaktadır. Kahve ihracatı ikinci ekonomidir. Zengin lityum yataklarına sahiptir.

Bütün bu ekonomik yapı düşünülünce Bolivya işçi sınıfının ülkedeki ağırlığı ve sendikalarının sert yapısını da ekleyince COB’un oldukça etkili olduğu söylenebilir.