Hükümetten tepki çekecek yeni adım… O müzik korolarından 'Türk' ismi kaldırıldı!

“Andımız” kararının ardından tepki çeken bir adım daha atıldı. 4 kentteki müzik korosu topluluğundan "Türk" ismi kaldırıldı.

Hükümetten tepki çekecek yeni adım… O müzik korolarından 'Türk' ismi kaldırıldı!

Danıştay’ın yoğun tepkilere neden olan “Andımız” kararının ardından hükümet “Türk” ismini bazı korolardan kaldırdı. 

Habererk’in haberine göre; Elazığ'daki Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü "Elazığ Kürsübaşı Müzik Topluluğu Müdürlüğü", Şanlıurfa'daki Devlet Türk Halk Müziği Korosu "Şanlıurfa Sıra Gecesi Müzik Topluluğu", Diyarbakır'daki Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Diyarbakır Medeniyetler Müziği Korosu", Edirne'deki Devlet Türk Müziği Topluluğu "Edirne Rumeli Müzikleri Topluluğu" olarak değiştirildi. 

Değişiklik, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç’ın  23.03.2021 tarihli yazısına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un “olur” vermesinin ardından yapıldı. 

İşte o yazı: 

Düzenlemeye tepkiler de geldi.

İsim yazılmadan yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“32 yıldan beridir Elazığ Musiki Cemiyetinde temelleri atılan, devrin Kültür ve Turizm bakanı N.Kemal Zeybek zamanında kadrolaşan bu koronun yerel mahiyete dönüştürülmesini olumlu ve gecikmiş bir karar olarak düşünmekteyiz.

Ancak Kürsübaşı ifadesinin salt müzik yapısı olarak değerlendirilmesi gerek koronun bu isimle adlandırılması ve konumlandırılması otantik Kürsübaşı geleneğinin muhtevasına uygun bir adım olmaktan uzaktır, zira Kürsübaşı umumun vakıf olduğu üzere sosyal denge sistemi olarak Harput’ta yaşatılmış ve müzik bu yapıda her vakit kullanılmamıştır.

İshak Sunguroğlunun “Harput Yollarında” isimli eserinde tafsilatlı olarak bulunduğu gibi Kürsübaşıları sadece müzik icra edilen alan değildir.

Ayrıca geniş katılımlı Kürsübaşlarında, sıra gecelerinde, kadın erkek bir arada bulunmamış olmakla mevcut korolardaki bayan kadrolarının varlığı istifhamlara yol açabilecektir.

Bunu yerine “Harput Müziği Topluluğu” isminin daha uygun olacağı kanaatindeyiz.

Benzer durum “Şanlıurfa Sıra Gecesi Müzik Topluluğu” olarak ismi değişen koro içinde düşünülebilir.

Devlet korosu sanatçılarının saygınlığı devlet korolarının hükmi şahsiyetleri isim değişikliklerine kurban edilmemelidir.

Ayrıca Diyarbakır Klasik Türk Müziği Korosunun Medeniyetler Müziği Korosu olarak değişmesi milli birlik beraberliğimize en çok ihtiyacımızın olduğu bu günlerde suiistimale açık bir alan olarak kullanılabilir.

Edirne’deki Devlet Türk Müziği Topluluğu Müdürlüğünün isminin Edirne Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürlüğü olarak değiştirilip, Samsun, Sivas, Mersin, Bursa, Konya, gibi illerdekilerin mevcut isim ve yapılarının korunması kendi içerisinde tezat oluşturmakla birlikte itirazımıza bahis konusudur.

Samsun Klasik Türk Müziği korosunun “Karadeniz Türküleri Müzik Topluluğu” olarak talep edilse acaba genel müdürlük nasıl pozisyon alacak merak etmekteyiz.

İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosunun isminden Türk Müziği ifadesinin alınarak halk müziği araştırma ve uygulama korosu olarak değişmesinin de Sayın Cumhurbaşkanımızın “Tek Devlet, Tek Millet, Tek Vatan, Tek Bayrak” Rabiası anlayışına uygun görmemekteyiz.

Bu yapısal değişikliğin kültür ve sanat camiasında kabul görmüş duayen usta sanatçılar STK’lar ve diğer paydaşların görüşleri alınmadan yapılmış olmasını da eksiklik olarak ifade etmek istiyoruz.

Bu tespitlerimiz ve itirazlarımız kültürümüzün yarına daha sağlıklı aktarımı temennimizin tezahürüdür.

Zira Hz Ömer’in “Bizi uyarmazsanız sizde hayır yoktur, uyarınızı dinlemezsek bizde hayır yoktur” sözünü buraya nakleder selam ve muhabbetlerimizi arz ederiz.”