İstanbul Sözleşmesi’nden son karar çıktı… Danıştay reddetti

Danıştay İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının iptal istemini reddetti.

featured

Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi‘nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti.

SAVCI ‘HUKUKA AYKIRI’ DEMİŞTİ

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptali istemiyle açılan davada Danıştay savcısı, çekilme kararının hukuka aykırı olduğunu açıklamıştı.

3’E KARŞI 2 OYLA

Danıştay 10. Dairesinin, İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptal isteminin reddine ilişkin kararının gerekçesinde, uluslararası andlaşmalardan çekilme konularının cumhurbaşkanının yetkisinde olduğu belirtildi.

Dairenin 2 üyenin karşı oyuna karşı 3 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesinde, Anayasanın 104. maddesine göre, uluslararası andlaşmaları onaylama yetkisinin açıkça Cumhurbaşkanına verildiği kaydedildi.

Andlaşmalar, devletin uluslararası sorumluluğunu doğurduğundan, Cumhurbaşkanının, gerek zamanlama açısından gerekse uluslararası alanda değişen ya da gelişen yeni koşullar itibarıyla andlaşmanın onaylanmasını erteleyebileceği gibi, onaylamaktan tamamen de vazgeçebileceği kaydedilen gerekçede, “Anayasa’nın onaylama yetkisini Cumhurbaşkanına vermiş olması, milletlerarası andlaşmaların Türkiye Cumhuriyeti’nin güncel menfaatleri yararına olup olmadığı konusunda son değerlendirmenin Cumhurbaşkanı tarafından yapılacağını ortaya koymaktadır. Milletlerarası andlaşmaların onaylanması veya sona erdirilmesine yönelik işlemler, nitelikleri itibarıyla hem iç hukukta hem de milletlerarası hukukta sonuç doğurmakta olup, Cumhurbaşkanına devletin başı olması nedeniyle bu işlemlere dair yetkiler tanınmıştır.” denildi.

‘DEVLET BAŞKANININ TEMSİL YETKİSİ İÇERİSİNDE’

Dava konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye bakımından feshedilmesi öngörülen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin 80. maddesinde, “Her taraf, istediği zaman Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne yapacağı bir bildirimle bu Sözleşme’yi feshedebilir. …” hükmünün yer aldığı hatırlatılan gerekçede, “TBMM söz konusu Sözleşmenin onaylanmasını uygun bulurken, anılan Sözleşmenin feshedilebilmesi hususunda ‘taraflara’ bu arada yürütme organına/Cumhurbaşkanına Sözleşmeyi feshetme yetkisini de verdiğinde tereddüt bulunmamaktadır.” tespiti yapıldı.

Anayasa uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti’nin, devletin başı olan ve yürütme yetkisine sahip Cumhurbaşkanı tarafından “devlet başkanı” sıfatıyla temsil edildiği aktarılan gerekçede, “Yabancı ülkelerle Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin yürütülmesi, bu kapsamda milletlerarası andlaşmaların imzalanması, müzakere edilmesi, onaylanması, onaylanmış bulunan milletlerarası andlaşmaların feshedilmesi, sona erdirilmesi ve andlaşmalardan çekilme hususları da Cumhurbaşkanının Türkiye Cumhuriyeti’ni “devlet başkanı” sıfatıyla temsil yetkisi içerisinde kalmaktadır” denildi.

‘HUKUKA AYKIRILIK YOK’

Anayasa uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin milletlerarası andlaşmalara ilişkin yetkisinin andlaşmanın onaylanmasını bir kanunla uygun bulmaktan ibaret olduğu belirtilen gerekçede, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. maddesinde de milletlerarası andlaşmaları sona erdirmenin Cumhurbaşkanı kararı ile olacağının düzenlendiği hatırlatıldı.

Gerekçede, “Uygun bulma kanunu sonrasında milletlerarası andlaşmayı onaylayıp onaylamama konusunda takdir yetkisi bulunan Cumhurbaşkanının yürütme faaliyetine ilişkin sona erdirme yetkisini kullanırken yasama organının bir işlem tesis etmesine gerek bulunmaması nedenleriyle, dava konusu Cumhurbaşkanı Kararında yetki ve şekil unsurları yönünden hukuka aykırılık görülmemiştir.” tespitine yer verildi.

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurlarının korunması amacıyla iç hukukta, Anayasa ve 6284 sayılı Kanun başta olmak üzere birçok düzenleme bulunduğuna işaret edilen gerekçede, bu düzenlemelere dayalı uygulamaların da belirlenen plan dahilinde hayata geçirildiği aktarıldı.

Gerekçede, “Bu itibarla, Anayasa tarafından verilen temsil yetkisi ve 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinede verilen yetkiye istinaden tesis edilmiş olan dava konusu Cumhurbaşkanı Kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ve davanın reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.” denildi.

KARŞI OY GEREKÇELERİ

İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının iptal edilmesine yönelik oy kullanan Daire üyeleri İbrahim Topuz ve Ahmet Saraç’ın karşı oy gerekçelerinde ise “İstanbul Sözleşmesi’nin “uluslararası sözleşme” niteliğinde bulunduğunun şüphe götürmez bir gerçek olduğu belirtildi.

Somut olayda, sözleşmenin feshine dair Cumhurbaşkanlığı Kararının, TBMM’ye gönderilerek bir kanunla uygun bulunması veya sözleşmeye katılmanın uygun bulunduğuna dair 6251 sayılı Kanunun yürürlüğünün ortadan kaldırılması gerekirken bu usulün izlenmediği ifade edilen karşı oy gerekçelerinde, şu değerlendirmelere yer verildi:

“TBMM’nin ‘uygun bulma kanunu’ uyarınca onaylanarak yürürlüğe giren uluslararası sözleşmelerin sadece yürütme organı işlemiyle feshedilmesi mümkün değildir. Bu itibarla, TBMM’nin ‘uygun bulma kanunu’ uyarınca onaylanarak yürürlüğe giren bir uluslararası sözleşmenin feshi ancak TBMM’nin ‘uygun bulma kanununu’ yürürlükten kaldırması veya sona erdirmeyi uygun bulduğuna ilişkin yeni bir kanun çıkarması sonrasında alınacak bir Cumhurbaşkanı kararı ile mümkün olabilecektir. Bu nedenle dava konusu Cumhurbaşkanı Kararında yetkide ve usulde paralellik ilkesi uyarınca hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

İstanbul Sözleşmesi’nden son karar çıktı… Danıştay reddetti

Abonelik

VeryansınTV'ye destek ol.
Reklamsız haber okumanın keyfini çıkar.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

2 Yorum

  1. 2 ay önce

    Şuraya bakın. Ülkenin onca sorununda yerinden kıpırdamayan barolar, dernekler, odalar hep birlikte oradalar. “Toplumsal cinsiyet” denen malum mahfillerde üretilmiş kavramların peşine düşen, AB fonlarıyla semirip emperyalist akılla yaşayanlar bunlar. Farklı bir şey söyleyeni avrasyacı, gerici, yandaş diye etiketlerler. Yaygaraları gerçek güçlerinin yüz katıdır. “Kadına şiddeti durduralım” diye yola çıkıp eşcinselliğin normalleşmesi, trans çocuklar rezilliği, üçüncü cinsiyetin legalleşmesi ve nihayet eşcinsel evliliklerin yolunu açmanın peşinde olan Atlantikçilerin kuyruğundadılar. Akape de 2011’den bu yana bunların önünü açmıştır.

    Bu konuda gözünü açmak isteyenler Atlantik tarafına değil, Rusya, Polonya ve Macaristan’a baksın. Slavlar bizden çok daha dikkatliler aileyi koruma konusunda. Sağcı ol solcu ol, dinci ol, laik ol, önce aileden ve ahlâktan yana ol. Gerisi teferruat.

  2. 2 ay önce

    Cumhuriyet rejiminde tüm vatandaşlar hukuk önünde aynı haklara sahiptir. Pozitif ayrımcılık demek, bir kesime hukuk önünde negatif ayrımcılık uygulamak demektir. Öğrenin bunları, cahil adamdan Cumhuriyetçi değil hiçbir halt olmaz.

    Cevapla
Giriş Yap

VeryansınTV ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya abone olun!