'Maraş namustur, veren namussuzdur'

Sabahattin İsmail yazdı

'Maraş namustur, veren namussuzdur'
'Maraş namustur, veren namussuzdur'

Sayın Ersin Tatar kaç kezdir konuşmalarında şöyle diyor: "Maraş'taki mülkleri Taşınmaz Mal Komisyonu vasıtasıyla eski sahiplerine (Rumlara-yabancılara) vereceğiz. Onlar da isterse dönüp yerleşir, isterse satar"

Diğer yanda ise Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin de desteğiyle milyonlarca TL harcayarak, Maraş'ın vakıf mülkü olduğunu anlatmak için büyük bir kampanya yürütüyor. Videolar, reklamlar, sosyal medya ilanları, yayınlıyor, konferanslar düzenliyor.. Müdür İbrahim Benter bey açıklamalar yapıp söyleşiler veriyor, orijinal belgeler yayınlıyor.

Benim de savunduğum budur. Maraş 'ın Vakıf mülkü olduğuna dair bugüne dek yüzlerce yazı yazdım, konferans verdim, Vakıflardan aldığım orijinal belge kopyalarını defalarca manşet yaptım.

Rahmetli Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş'ın yönlendirmesiyle Vakıflar İdaresi KKTC mahkemelerinde açtığı iki ayrı davada da Maraş’ın Vakıf Mülkü olduğunu ortaya koyan iki tespit kararı elde etti. Yani mahkemelerimizin de bu yönde kararı var. 

Gazimağusalı Çağan Baysan'ın ifadesine göre Bir zamanlar Gazimağusa'da anıtın karşısında surlar üzerinde bir pankartta şöyle yazardı...

"Maraş namustur.
Veren namussuzdur."
Rauf Raif Denktaş

Nitekim Denktaş kendisine Maraş'ı iade baskısı yapıldığı zaman el altından organizasyon yaptırarak "Maraş Verilemez" diye halkı sokağa döker, parti ve kuruluşları ayağa kaldırtırdı.
Maraş’ı Vakıflara iade ederek ekonomiye ve yerleşime açmak için geçmiş Türkiye hükümetleri nezdinde sürekli girişim yapar, onları iknaya çalışırdı.

Şimdi sormak istiyorum;
Kurucu Cumurbaşkanımız Denktaş’ın ifadesiyle "Maraş namusumuz olduğuna" göre,
İki mahkeme kararı ile Maraş'ın Vakıf Mülkü olduğu tespit edildiğine göre,
Vakıflar İdaresi orijinal belgelerle Maraş'ın Vakıf Mülkü olduğunu kanıtladığına ve mülkünü istediğine göre,
Maraş'taki Vakıf mülkleri niye Vakıflara değil de  "eski sahibi" olduğu iddia edilen işgalci Rumlara verilecek?
Sn Tatar neye dayanarak Maraş’taki mülklerin sahiplerinin Vakıflar değil de Rumlar olduğunu iddia ediyor?
Ve neye dayanarak mahkeme kararları ile orijinal Vakıf tapularını geçersiz sayıyor?
Bu hakkı ve yetkiyi nerede buldu?
Doğru olan ve yapılması gereken şudur:

Maraş, asıl sahibi olan Vakıflar idaresine verilmelidir.
Vakıflar İdaresi Vakıf mülkü üzerine "işgalci" statüsüyle mülk inşa eden Rumlara ve yabancılara çağrı yaparak 3 ay içinde Vakıflar İdaresi’ne müracaat etmelerini istemelidir.
Bu müracaatlar incelenerek Vakıf kuralları çerçevesinde kira sözleşmesi ve kiralama yapmalıdır. Bunu kabul etmezlerse Vakıflar İdaresi mülkünü istediği gibi değerlendirmelidir.
Maraş açılacaksa hukuka dayalı olarak ancak böyle açılabilir.
AİHM'in, Abdullah Gül vasıtasıyla, dayatma ile kurdurduğu Taşınmaz Mal Komisyonu yoluyla işgalci Rumlara hem mülk vermek hem de maddi-manevi (kullanım kaybı TAZMİNATI)  ödemek kabul edilemez. Bu yola gidilirse Vakıf mülkünü işgal eden işgalci Rumlara hem en az 20 milyar dolar tazminat ödenecek, hem işgal ettikleri Vakıf  mülkü, Ahkam ül Evkaf kuralları çiğnenerek onlara verilecek, hem de şehrin elektrik, yol, su, kanalizasyon vb. Tüm alt yapısı Rumlar için Türkiye tarafından yapılacaktır...
Bunlar asla kabul edilemez.
Sn. Tatar bu çok yanlış söylemi derhal terk etmelidir.
Vakıflar İdaresi, milliyetçi partiler, örgütler ve herkes susmayarak cesaretle sesini yükseltmelidir.