Meclis'e 'tarikat' önergesi: Devlet kadrolarındaki tarikatçılar araştırılsın

CHP, kamu hizmetine giriş ve kamuda yükselmede tarikat, cemaat ve çıkar gruplarının etkisinin araştırılması, bu etkiyi sıfırlayacak önlemlerin alınması, kamu hizmetine girişte objektif ve şeffaf kriterlerin belirlenebilmesi amacıyla Meclis araştırması istedi. 

Meclis'e 'tarikat' önergesi: Devlet kadrolarındaki tarikatçılar araştırılsın

GATA kapatıldıktan sonra kurulan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekim Yardımcılığı görevini yapan Dr. Ali Edizer'in Medeni Kanun hedef alarak yaptığı "çok eşlilik" çağrısı, devlet kadroları içindeki tarikat yapılanmalarını yeniden gündeme getirmişti. Tepkiler üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından görevinden alınan ve doktorluğuna son verilen Edizer'in Menzil tarikatı mensubu olduğu biliniyordu.

CHP, kamu hizmetine giriş ve kamuda yükselmede tarikat, cemaat ve çıkar gruplarının etkisinin araştırılması, bu etkiyi sıfırlayacak önlemlerin alınması, kamu hizmetine girişte objektif ve şeffaf kriterlerin belirlenebilmesi amacıyla Meclis araştırması istedi. 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, FETÖ'nün kamuya giriş sınavlarında üyelerine soruları çalıp verdiği ve görevinden alınan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekim yardımcısı Dr. Ali Edizer'in sosyal medyaya yansıyan ifadeleri hatırlatıldı. 

Ali Edizer'in sosyal medyaya yansıyan ifadelerinin kendisinin liyakat kriterlerine göre değil, bir cemaat, tarikat mensubiyeti üzerinden kamuda yükselebildiğini kanıtladığı savunulan önergede, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın bazı cemaat ve tarikat yapılanmalarıyla anıldıkları iddia edildi. 

Bu sürecin, yürütme erkini kullananların aynı hataları tekrarladığının işareti olduğu öne sürülen önergede, "Aynı hataların tekrarlanmaması, başka cemaat ve tarikatların kamuyu ele geçirmemesi ve kamu işleyişinde liyakatin hakim olabilmesi için kamuya giriş ile tayin ve terfi sisteminde nesnel kriterlerin hakim olması gerektiği görülmektedir." ifadesine yer verildi.

Önergede, kamu hizmetine giriş ve kamuda yükselmede tarikat, cemaat ve çıkar gruplarının etkisinin araştırılması, bu etkiyi sıfırlayacak önlemlerin alınması, kamu hizmetine girişte objektif ve şeffaf kriterlerin belirlenebilmesi amacıyla meclis araştırması açılması talep edildi.