Sizin ‘Yıkım süreci’ dediğiniz Cumhuriyet…

featured

Av. Sema Aksoy yazdı…

“Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.”  Mustafa Kemal Atatürk

Bu gün, dünyada,  barışın, vatanseverliğin, devlet adamlığının, liderliğin simge ismi büyük deha, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bedenen aramızdan ayrıldığı gün. Rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun.

UNESCO’nun tanımı ile “Atatürk, uluslar arası anlayış, iş birliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir devrimci, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeyen, eşi olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur.”

Dünya basının attığı manşetlerde de belirtildiği gibi; O, “ ..asırları aşan, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adam” dır.

O, “..yalnız Türk Milleti’nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderidir.”

O, “..hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılapçıydı.”

Japonya basınında O, “..asker olarak büyük, fakat devlet adamı olarak daha büyük şaşırtıcı bir kişilik” olarak yerini alıyordu.

Mısır basını O’nu “Çağının, belki de tüm tarihin en olağanüstü kişilerinden biri.” olarak manşetlerine taşıyordu.

Almanya basınında, “Atatürk, bütün dünyanın hayran kaldığı bir kalkınma yapan ilk devlet başkanı olmuştur.” manşetiyle yayımlanıyordu.

ABD başkanı John F. KENNEDY Atatürk’ün ardından şu sözleri söylemiştir. “.. bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır… “

Yunanistan Başbakanı Venizelos, 1933 de “Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir… Bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir.” sözleriyle Atatürk’e hayranlığını dile getirmiştir.

SSCB Başbakanı Kalinin “Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanın yönetimi herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti’nin milli bağımsızlığını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni milli yapısını yaratmıştır.” ifadelerini kullanmıştır.

İngiltere Başbakanı Churchill, 1938 de “Savaşta Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Ulusu’nu yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın O’nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye’nin Ata’sına layık bir tezahürden başka bir şey değildir.” sözleriyle Atatürk’ün vefatı karşısında üzüntülerini dile getirmiştir.

Afgan Kıralı Emanullah Han  “O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.”demiştir.

Mustafa Kemal Atatürk, geçmişte ve bu gün ulusal ve uluslararası zeminde büyük  takdir, sevgi ve saygı ile anılırken, bir süredir  kamuoyuna da yansıyan  bazı kişilerin  ATATÜRK demekten imtina ettiğini, Cumhuriyetin değerlerine ve  kazanımlarına karşı  açıklamalar yaptığını üzülerek takip ediyoruz.

Sloganlarla yaşamaya çalışanların,  bazı değerlerin ve kazanımların içini boşaltmaya çalışmasına asla izin vermeyeceğiz.

Atatürk’ün ifadesiyle;  “Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir. Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslariyle, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. 1936 (Atatürk’ün S.D. I, S. 372)

Cumhuriyet’in Türk Milleti için yarattığı güven ve güvenlik alanından rahatsız olanların varlığı malumunuzdur.

Cumhuriyetin kazandırdığı dille Cumhuriyete laf atanlar, Cumhuriyetin Meclis çatısı altında  Cumhuriyet sürecine  söz söyleyenleri  vefalı, vicdanlı Türk Milleti  kalbinde mahkum etmiştir.

Bilindiği üzere en son olarak HDP eş başkanı Pervin Buldan Cumhuriyetin Gazi Meclisi’nin çatısı altında “ Cumhuriyet 100 yıllık bir yıkım sürecidir “ demiştir.

Pervin Buldan’a seslenmek istiyorum;

-Şu anda bir adınız, soyadınız ve sıfatınız var ve bir “birey” ve “yurttaş” olmuşsanız  o “ yıkım süreci” dediğiniz Cumhuriyet döneminde  oldu. Çünkü 1927 de ilk kez Nüfus sayımında sizin de ailenizdeki kadınlar  sayılarak  nüfus kayıtlarına geçti.

-Üç Devrim Yasası dediğimiz yasalarla, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim birliği sağlanarak  ilk kez kız çocukları  modern eğitim sürecinin bir parçası haline geldi ve laik hukuk düzeni ile pek çok hak yerini aldı.

-Yine Türk Medeni Kanunu ile kadın-erkek eşitliğini sağlama yolunda özgür bir birey olmayı, çalışma hayatına katılmayı, miras hakkından pay alabilmeyi, resmî nikahla evlenebilmeyi, gerekli ise boşanma hakkını kullanabilmeyi, kumalarla aynı evde oturmaktan kurtularak medeni hakların pek çoğuna sahip olmayı sizin “yıkım süreci “ dediğiniz  Cumhuriyet gerçekleştirdi. Cumhuriyet kadın haklarının yuvası, güvencesi ve kadınların özgürlüğüdür.

-ilkokula, ortaokula, liseye…gidip okur yazar olmuş o kürsüde önünüze yazdığınız metni okuyabilmişseniz  sebebi Cumhuriyettir. Cumhuriyet, çağdaş ve laik eğitimin adıdır.

-Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük Projesi olan Cumhuriyet’in aydınlanma devrimleri sayesinde seçme seçilme hakkından yararlanıp bir siyasi partiye üye olabilmişseniz,

-Türkiye’de çok sesliliğin, demokrasinin aracı olan siyasi partilerin varlığı sayesinde bir siyasi partiden milletvekili olabilmişseniz,

-Düşünce ve ifade özgürlüğünü kullanıp, haberleşme ve iletişim özgürlüğünden yararlanarak istediğiniz konuda konuşabiliyor, Cumhuriyetin Milletine emanet ettiği Gazi Meclis’in çatısı altında Cumhuriyet dönemini acımasızca eleştirebiliyorsanız,

BEĞENMEDİĞİNİZ, AMA BİZİM SAHİP ÇIKMAKTAN ONUR DUYDUĞUMUZ , ÖNÜMÜZDEKİ YIL SİZİN GİBİLERE RAĞMEN 100. YILINI  TÜRK MİLLETİ OLARAK BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLAYACAĞIMIZ CUMHURİYET SAYESİNDE OLDU…

Cumhuriyet, egemenliği kişi ve zümrelerin elinden alıp Millete veren, fikri hür vicdanı hür, aklın ve bilimin ışığında nesiller yetişmesini hedefleyen demokrasinin temel taşıdır.

Cumhuriyet, tarihi tersine çevirme başarısıdır. Emperyalizme karşı onurlu duruşun adıdır. Vatanın bütünlüğü ve bölünmezliğidir. Milli direnişin adıdır Cumhuriyet.

Cumhuriyet dili, dini, inancı, etnik kökeni , fikri ne olursa olsun kardeşçe yaşamanın adıdır.

Cumhuriyet ona düşman olanları bile kucaklar. O Cumhuriyet’in mimarı ATATÜRK der ki : “Mutlaka şu ve bu sebepler için, milleti savaşa sürüklemek taraftan değilim. Savaş zorunlu ve hayati olmalıdır. Gerçek kanaatim şudur: Milleti savaşa götürünce vicdanımda azap duymamalıyım, öldüreceğiz diyenlere karşı, ölmeyeceğiz diye savaşa girebiliriz. Lakin millet hayatı tehlikeye maruz kalmıyorsa savaş cinayettir”.

Hem kendi ülkesinde barışı, güven ve huzur içinde yaşamayı hem de dünyada barışı  esas almış bir mimarın en büyük eseridir CUMHURİYET.  Atatürk, küresel dünyanın 1988 de fark ederek, bütün dünyada ileriye gitmenin ön şartının “barış” olduğu yönündeki tespitini,  tüm dünya tarafından hayranlıkla kabul edilen üstün öngörüsü ile 1931 de söylediği  “yurtta sulh cihanda sulh” sözü ve savaş sonrası tavırları ile kanıtlamış bir liderdir.

Dünyaca ünlü tarihçi Profesör Herbert MELZIG “Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk’ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar.” demiştir.

Yunanistan Başbakanı General METAKSA, “Atatürk yalnız Türk tarihinin büyük bir siması değil, aynı zamanda bir büyük barış adamıdır. O’nun yeni Türkiye’yi yaratan eseri, yüzyıllara intikal eden bir anıt olarak kalacaktır.” sözleri büyük bir saygının eseridir.

Bazılarının! “yıkım süreci” dediği Cumhuriyetin en temel ilkesi barıştır, bağımsızlıktır.  Cumhuriyet özgürlüktür, ‘kimsesizlerin kimsesidir, yeni bir hayatın müjdecisidir’, fırsat eşitliğidir.

Cumhuriyet, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Vatanımıza ve Milletimize hediye ettiği en büyük mirastır.

TÜRK MİLLETİ’NİN GEÇMİŞİ, BUGÜNÜ VE YARINI OLAN CUMHURİYET HEP VAR OLACAK, CUMHURİYETİN MİMARI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TÜRK MİLLETİ’NİN KALBİNDE SONSUZA DEK YAŞAYACAK, TÜRK MİLLETİNİ BÖLMEYE  KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEKTİR.

 

 

 

 

Sizin ‘Yıkım süreci’ dediğiniz Cumhuriyet…

Abonelik

VeryansınTV'ye destek ol.
Reklamsız haber okumanın keyfini çıkar.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

2 Yorum

  1. Meclis catisinin altindaki PKKlar Cumhuriyete kinini kusmus. Secim hesaplarindan dolayi bu bolucu ve asalayici sozlere sorusturmayi birakin
    ne AKP ne MHP agizlarini acmis degiller. Saudilerin siyasi islamin simgesi olan Turbana bir laf soyleseydi ayaga kalkarlardi. Hamaset iste budur.

  2. 3 hafta önce

    Vatan nedir, toprak nedir, hurriyet nedir, insanlik nedir bilmeyen capsizlara fazla geldi Ataturk ve inkilaplari.

Giriş Yap

VeryansınTV ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya abone olun!