Yap-işlet-devret projelerine Bakanlıktan borç garantisi geliyor

AKP, ekonomiye ilişkin bazı düzenlemeleri içeren yeni bir torba yasa teklifini TBMM’ye sundu. Bloomberg HT’nin haberine göre teklifte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bazı yap işlet devret projelerinde borç garantisi vermesine ilişkin düzenleme öne çıktı.

Yap-işlet-devret projelerine Bakanlıktan borç garantisi geliyor

AKP, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren yeni torba yasa teklifini TBMM'ye sundu.

Bloomberg HT’nin haberine göre, teklif metninde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, özel bütçeli idarelerce yürütülen yap-işlet-devret altyapı projelerinde yabancı kreditörlerce sağlanan finansman için ilave teminat sağlayabilmek adına borç üstlenim anlaşmalarına taraf olabileceği belirtildi.

TBMM’ye sunulan ve yap işlet devret ile ilgili yasaya eklenen geçici madde uyarınca, 15 Mart 2020’den sonra ihalesi yapılan ancak henüz uygulama sözleşmesi imzalanmayan, yurtdışından finanse edilmesi planlanan projeler kapsamında bakanlığa bağlı özel bütçeli kamu idarelerinin imzalayacakları borç üstlenim anlaşmalarına bakanlık taraf olabilecek.

Maddenin gerekçesinde, Türkiye’de 11 Mart 2020’de görülmeye başlanan Kovid-19 salgınıyla birlikte sözü edilen durumdaki projelerin finansman sürecinde aksaklıklar yaşandığı, özel sektörün finansman temininde zorlandığı belirtildi. Bu durumda yabancı kreditörlerin özel bütçeli idarelerin harcama ve gelirlerinin birbirini karşılayamayacağı ve idarenin yükümlülüklerini ifa etmekte yetersiz kalabileceği konusunda tereddüt yaşadığı belirtildi.