MSB ve MİT için dikkat çeken karar: Diğer kurumlara 'sınırsız' atama

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na bağlı Milli Savunma Bakanlığı personeli ile MİT’in “fiili kadrosu”nda yer alan personellere ilişkin dikkat çeken bir karar alındı. Cumhurbaşkanı kararına eklenen madde ile söz konusu kritik kurumlarda çalışan personellerin, diğer kurum ve kuruluşlarına yapılacak atamaları, “atama sayısı sınırlamalarına” tabi olmayacak.

MSB ve MİT için dikkat çeken karar: Diğer kurumlara 'sınırsız' atama

ERAY ÇELEBİ/VERYANSIN TV

10 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 11’inci maddesinde kurum ve kuruluşların, diğer kurum ve kuruluşlardan açıktan ve nakil yoluyla yapacağı atama sayıları ile bu atamalara tabi tutulmayacak kurumlara ilişkin hususlar belirlenmişti. 

20 Şubat 2020 tarihinde çıkan Cumhurbaşkanı kararı ile de atama sayılarına tabi olmayan kurumlar a’dan n’ye 17 fıkra ile sıralanmıştı. 

Bunların arasında 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askerî personel atamaları ile Milli Savunma Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalar da yer alıyordu. 

CUMHURBAŞKANI KARARINA EK YAPILDI

15 Kasım 2020 tarihli 465 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 17 fıkraya dikkat çeken bir ekleme yapıldı. 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca 4 Kasım’da yapılan duyuruya göre “31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 10'uncu maddesi, 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 19'uncu maddesi ile 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yapılacak atamalar” sınırlamalara tabi olmayacak.

657’YE BAĞLI MSB PERSONELİ 'SINIRLAMALARA' TABİ OLMAYACAK

1325 sayılı kanunun ek 10’uncu maddesinde, “Millî Savunma Bakanlığı fiili kadrosuna dahil 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden Bakanlığın özelliği ve hizmetin gerekli kıldığı şart ve vasıflar göz önüne alınarak Bakanlığa intibak edemedikleri üstlerince teklif edilenlerden Bakanlıkta oluşturulacak komisyona yaptırılacak tahkikat sonucuna göre Millî Savunma Bakanınca uygun görülenler, genel hükümlere göre merkezî yönetim bütçe kanununda öngörülen atama sınırlamalarına tabi olmadan Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı aracılığıyla başka bir kurum veya kuruluşa naklen atanır.” hükmü yer alıyor. 

Böylece 657 sayılı kanuna bağlı Milli Savunma Bakanlığı personelinden, “bakanlığa intibak edemedikleri üstlerince teklif edilenler” bakanlıkta oluşturulacak komisyona yaptırılacak soruşturmaya göre diğer kurum ve kuruluşlara “sınırlamalara” dahil olmadan atanabilecek. 

Soruşturmanın sonucuna göre Milli Savunma Bakanı tarafından uygun görülen isimlerin ataması Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı aracılığıyla yapılacak. 

KARARDA ‘MİT FİİLİ KADROSU’ DA VAR 

Kararla Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 19'uncu maddesi uyarınca yapılacak atamalarda da sınır kaldırıldı. 

Söz konusu madde şu şekilde: 

MİT fiili kadrosuna dahil personelden teşkilatın özelliği ve hizmetin gerekli kıldığı şart ve vasıflar gözönüne alınarak teşkilata intibak edemedikleri üstlerince tescil edilenler, Teşkilat Başkanının teklifi ve Cumhurbaşkanının uygun görmesi üzerine, genel hükümlere göre başka bir kurum veya kuruluşa naklen atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Devlet Personel Başkanlığının yedi gün içinde atama teklifini yapmasını müteakip, ilgili kurum veya kuruluş tarafından on gün içinde atama işlemleri tamamlanarak ilgili personelin MİT ile ilişiği kesilir.”

Eklenen “MİT” maddesine göre “MİT fiili kadrosuna dahil personelden “teşkilata intibak edemedikleri üstlerince tescil edilenler, Teşkilat Başkanının teklifi ve Cumhurbaşkanının uygun görmesi üzerine” diğer kurum ve kuruluşlara atanabilecek.