Yeni NATO stratejisi neyi amaçlayacak?

Nejat Eslen yazdı...

Yeni NATO stratejisi neyi amaçlayacak?

14 Haziran tarihinde NATO liderler zirvesi yapılacak ve liderler NATO’nun yeni stratejisini onaylayacaklar.

NATO’nun yeni stratejisi neyi mi amaçlayacak?                             

Henüz görmediğimiz NATO’nun yeni stratejisinin neyi amaçlayacağını, yazının başında ifade edeyim;

ABD’nin güdümünde hazırlanan yeni NATO stratejisi, ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurumları ile beraber kurduğu ve liderliğini yaptığı, liberal ekonomiyi esas alan, kurallara dayalı dünya düzenini korumayı amaçlayacak.

Peki, NATO’nun yeni stratejisi, ABD’nin liderliğini yaptığı dünya düzenini kime karşı koruyacak?

ABD’nin revizyonist güçler olarak tanımladığı ve dünya düzenini değiştirmeyi amaçladıklarını iddia ettiği Çin’e ve Rusya’ya karşı.

ABD’nin yeni NATO stratejisi, bir Biden inisiyatifidir. Biden, ‘’NATO’nun modasının geçtiğini’’ iddia eden Trump’ın aksine, sıkı bir NATO’cudur ve ‘’NATO’nun, Amerika’nın güvenliğinin kalbi olduğunu’’ söylemiştir.

NATO zaten, ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurduğu dünya düzeninin kurumlarından birisidir ve NATO, her şartta ve mutlaka Amerikan çıkarlarına hizmet etmek için tesis edilmiştir.

Öncelikli hedef ülke Rusya olduğuna göre, ABD, önümüzdeki süreçte NATO ile Baltık ülkeleri-Polonya-Romanya- Karadeniz hattında Rusya’yı çevrelemeye devam edecektir. 

ABD, önümüzdeki süreçte, Beyaz Rusya’yı düşürerek, Ukrayna ve Gürcistan’ı NATO üyesi yaparak, Rusya’yı çevreleme hattını Baltık ülkeleri-Beyaz Rusya-Ukrayna-Karadeniz-Gürcistan olarak yeniden tanzim etmek isteyecektir.

ABD’nin NATO ile bu jeostratejik hamlesi başarılı olursa, Karadeniz’i NATO denizine dönüştürebilecek, Türkiye’yi NATO ile kuzey komşusu Rusya arasında sıkıştırabilecektir.

Küresel liderlik mücadelesinde, ABD’nin asıl rakibi Çin’dir. Bu nedenle de dünya düzeninin korunması mücadelesinde de ABD’nin asli hedefi de Çin’dir.

ABD’nin Asya-Pasifik bölgesinde Çin’e karşı kullanabileceği NATO gibi bir ittifak mevcut değildir. Bu nedenle de ABD, yeni stratejisi ile NATO’nun Çin’e karşı bölge ülkeleri Avusturalya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore ile işbirliği yapmasını isteyecektir.

SON SÖZ:

ABD’nin, siyasi-askeri bir kurum olan NATO ve bu ittifakın yeni stratejisi  ile dünya düzenini, revizyonist güçler olarak tanımladığı Rusya ve Çin’e karşı koruması mümkün müdür?

Kesinlikle değildir.

Çünkü, ABD’nin mevcut dünya düzenini koruma gayretleri meselesi askeri mesele değil, ekonomik meseledir, üretim  ve ihracat kapasitesi ile ilgilidir.

ABD yönetiminin, çareyi NATO’da değil, üretim ve ticaret  kapasitesini artırmada araması gerekmektedir.

Ayrıca, kendilerini aynı tehdit karşısında gören Avrasya lideri Rusya ile Asya-Pasifik lideri Çin, zaman içinde Atlantik yapısı karşısında işbirliğini geliştirerek dünyayı iki kutuplu jeopolitik düzene dönüştürebilecektir. 

Eğer, ABD güdümündeki NATO, yeni stratejisi ile Amerika’nın liderlik yaptığı dünya düzenini koruyacaksa, Türkiye’nin bunda çıkarı nedir?

Başka bir ifade ile süregelen bu dünya düzeni, Türkiye’nin lehine midir?