Torba yasadaki ‘kıdem’ tehlikesi

AKP, Meclis’e sunduğu “torba teklif” ile kıdem tazminatını hedef alan “belirli süreli sözleşmelerinin” çerçevesini genişletti. Bu sözleşmeler nedeniyle işçinin kıdem tazminatı alabilmesi zorlaşacak.

Torba yasadaki ‘kıdem’ tehlikesi

Cumhuriyet’în haberine göre 25 yaşını doldurmayan veya 50 ve üzeri yaşta olan işçilerle hiçbir koşul olmadan “belirli süreli iş sözleşmesi” imzalanabilecek. Oysa yasada “belirli süreli sözleşmeler” için bazı koşullar gerekiyordu. 

25 yaşını doldurmayan işçilerle yapılacak belirli süreli iş sözleşmesinin süresi, işçinin 25 yaşını doldurduğu tarihi geçemeyecek. Belirli süreli iş sözleşmelerinin toplam süresi 2 yılı aşamayacak. Mevzuatta, “belirli süreli iş sözleşmeleri” istisna olarak uygulanıyordu. Aslolan “belirsiz süreli sözleşmelerdi”. 

“Belirli süreli sözleşmelerde” belirlenen sürenin sonunda sözleşme kendiliğinden sona erdiği için işçinin kıdem tazminatı alabilmesi zora giriyor. 

Pakette işverene ise destek var. Öneriyle yurtdışındaki para, altın ve döviz gibi kaynağı Türkiye’ye getirenler ile yurtiçindeki işletme kayıtlarında yer almayan para, altın ve dövizi kayda geçirenler hakkında hiçbir vergi incelemesi yapılmayacak.