Günün madrabazı: Soner Yalçın

featured

Nihat Genç yazdı…

Bugün sizlere ŞARLATAN kime denir, tane tane öğreteceğim.

Siyaset bilimi ve felsefesi okumadan tarih okursanız tekrar başa dönüp ayılar aptallar çakallar gibi aynı tuzakların içinde bir bin yıl daha debelenirsiniz!

Soner Yalçın, özetle şunu söyledi: Çok karılı Mormonlar gibi çarşaflı şalvarlı İsmailağa’ya da hoşgörü gösterin.

Bu argümanı güçlendirmek için de Mormonların yaşadığı Amerika için modern laik bir ülke, dedi.

Sonrasında da biz muhaliflere akıl veriyor, AKP’nin icraatlarını eleştirin, inanç üzerinden VAHŞİ muhalefet yapmayın….

Bizleri hala enayi yerine koyan bu dangalaklığını asla affetmem.

Bir çıkarı var söyledi her neyse saçma sapan ipe sapa gelmez deyip üstünden atlayamayız.

Bu cümleleri tane tane sökelim!

1. İnsanlar, anayasaya saygılıysa, kimsenin inancıyla kimsenin işi olmaz, insanlar, başkalarının hukukuna da saygılıysa, ister çarşaf giysinler ister tanga kimseyi ilgilendirmez.

Ancak, birileri, dini kisveler giyip dini alet edip devlet imkanlarıyla ‘zenginleşiyorlar’, sorun burada.

Din ve nüfuz ticareti yapıyorlar!

2. Ve kendilerini ve şeyhlerini ‘ayrıcalıklı’ görüyorlar, dokunulmazlık ve imtiyaz istiyorlar, ki, aynen böyle oluyor, dini cemaatlerini soruşturamıyor dava edemiyorsun, şeyhlerine Allah’ın dostu, Peygamberin varisi, evliya gibi payeler verip kendilerini herkesten-hepimizden-yurttaşlardan-başkalarından çok üstün görüyorlar!

3. Amerika Mormonlara hoşgörü gösteriyor, çünkü, hukuk karşısında herkesin eşit olduğunu ve yasa ihlalleri karşısında ayrım-gayrım etmeden yargılayabileceklerine yani kendi yasalarına çok güveniyorlar!

Ki, Amerika’da da kilise kendi hakimlerini bizdeki gibi yetiştirip yüksek mahkemelere atadı ve bugün Kürtaj Amerika’da olacak şey değil hayret ama gerçek: yasaklandı, neden?

Çünkü, Cumhuriyetçi Parti, bizim dinimiz (Tevrat, İncil) kürtaja karşı, dinimize karşı gelemeyiz, diyor  (bu cümleler size tanıdık geldi mi?) ve böylelikle Amerika’da belki de yüzyıl sürecek iç savaş ve karışıklıkların da önü açılmış oldu, ayrı hikaye..

3. Yani, hukukun herkesi ayrım-gayrım demeden yargılama gücü varsa, bizler için de sorun yok, isteyen istediğine inansın pek tabii başımızın üstüne! Ancak, tecavüz ve ihale olaylarında hukukun bu büyük cemaatler karşısında gücünü gösteremediği çok açık aleni çıplak ve çok trajik felaketten öte bir gerçeğimizdir!

4. AKP icraatlarını eleştirmek isteyen bir muhalefetin de ilk icraatı AKP’nin en büyük icraatı olan yasaklanmış tarikat ve cemaatleri büyütmek beslemek ve arka bahçesi haline getirmesi karşısında hukuku ve yasaları yani Cumhuriyet kazanımlarını savunmaktır!

5. Hukuka yasalara anayasaya hoşgörü göstermeyenlere neden ve niçin hoşgörü göstereceğiz, bunun sebebi ancak politik çıkar olabilir, onlardan para aldık, artık onlarla ortağız, onlardan korkuyoruz, biz de onlardan oy talep ediyoruz, vs. değilse nedir?

6. Ve, Soner madrabazı, hoşgörüyü bize tavsiye edeceğine, niçin İsmailağa’ya Menzil’e Süleymancılara Nurculara Fetö’ye vs. öğütlemiyor! Çünkü, bu şeyhlerin hiçbiri bugüne kadar birbirleriyle hiç görüşmedi, birbirlerine hiç selam vermedi, birbirlerine hiç iyi niyette bulunmadı ve aksine hepsi kendi cemaatlerini diğer cemaatlerden üstün gördü, yani, birbirine tahammülsüz olanlar asıl tarikat ve cemaatlerdir… Bu yapılara birbirlerine tahammülü öğreten de çok üzüleceksin ama Soner efendi, hukuk ve yasalardır! Meşhur yüzyıl savaşları yani bitmeyen iç savaşların sebebi de birbirine hiç tahammülü olmayan cemaat ve mezheplerdir! Orta-Doğu topraklarının mahvına sebep de herkes kendi mezhep ve dinini devletin üstüne ve önüne koymasıdır!

7. Soner şarlatanı, ayrıca, neden, o çok meşhur, Türk devleti, ordusu ve hukukunu yıkıp ortadan kaldıran neo-liberallerin ve İslamcıların diliyle konuşuyorsun, yani, bu yapıların imtiyazları ve dokunulmazlıklarını eleştiren bizlere ‘vahşi’ diyorsun. Yani saldırgan. Yani, başka inançlara tahammülü olmayan. Yani liberallerin kırk yıldır kodladıkları tek tipçi Kemalist suçlaması-karalaması-manipülesini diline doluyorsun!

Herkesin karşısında eşit olduğu hukuk talep etmek, ne zaman beri vahşilik oluyor!

Yani, ülke hazinelerini yağmalayanlar vahşi değil, şirketleri devleti otoyolları ormanları vergileri yaylaları hiç üretmeden talan edenler vahşi değil, kendilerine ilahi evliya yüce sıfatlar takan şarlatanlar vahşi değil ve ama devlet ve hukuk düzeni parçalayan bu yapıları eleştirenler: vahşi!

Öyle mi?

8. Ve Soner dangalağı bilmediğimiz ne oldu da birden bu ülkede kırk uzun yıl laik-şeriat tartışması hiç yaşanmamış, hiç ders çıkartılmamış gibi konuşup, suçu yine neo-liberallerin diliyle  ‘laiklerin’ ‘laikliğin’ üzerine atmaya niye başladın?

9. Laiklerin tahammülsüz, vahşi, başka inançlara hiç saygısı olmadığını söyleyecek kadar bilmediğimiz anlamadığımız neler oldu, şahsi hayatında servetinde ilişkilerinde!

10. Velhasıl kardeşlerim! Yine döndük kırk yıl öncesine, başa! Bu ülkede cemaatler İngiliz ve Amerikan ajanı olmamış gibi.

Bu ülkede devletin silahlarıyla halkı hiç öldürmemişler gibi. Cemaatler örgütlenip devleti bakanlıkları hiç soymamışlar gibi.

Müslümanım deyip Suriye’de mezhep savaşları çıkartıp milyonlarca Müslümanı birbirine kırdırtmış ve on milyonları vatanlarından hiç etmemişler gibi.

Ve soygun ve hırsızlıklarını Allah din iman lafızlarıyla hiç örtmemişler gibi, büyük suç yine, laiklerin, büyük suç yine Cumhuriyet Anayasası ve hukukun, suç yine, herkes hukuk karşısında eşittir, dedikçe, dışlanan dövülen yasaklanan ve kovulanların üstüne atılıyor!

11. Soner Efendi, Siyaset bilimi ve felsefesi okumadan tarih okuyup kendi zekanızdaki kitleleri kelime oyunlarıyla kandırmak ne kadar kolay!

Siyaset bilimi ve felsefesi ve hukuk felsefesi, okusaydınız, Cumhuriyet rejimi altında kimsenin imtiyazlı ve dokunulamaz olamayacağını öğrenmen gerekirdi, ve asıl önemlisi.

Cumhuriyet Anayasası ve hukukunun yaşayabilmesi için ‘herkes’ kavramını öğrenirdin..

Herkes, nedir, geneldir, içine Arap, Boşnak, Laz, sünni, şii, vs. herkesi alır…

‘Herkes’ kavramını kullanmadan ‘hukuk’ inşa edilemeyeceğini bilmiyor musun?

Bal gibi biliyorsun, ama, sen de, beni içeri almasınlar, bana dokunmasınlar ya da başka saiklerden, imtiyaz ve dokunulmazlık, istiyorsun!

Hukuk’un herkes karşısında eşit olabilmesi için herkes de hukuk karşısına ‘soyut’ yurttaş kimlikleriyle çıkar, yani, mahkeme salonunda, ben falan şeyhim, falan cemaatim, falan mezhebim, kim olursan ol, beş para etmez…

Yani, insanlar gelenek kültür din inanç istedikleri gibi pekala yaşayabilir ancak iş mahkemeye gelince, iş denetlemeye gelince, iş soruşturmaya dava açmaya gelince, adları sanları kim olursa olsun, hesap vermek zorundadırlar, ister Kürt ister, Müslüman ister Hristiyan…

Yani herkesin hukuk karşısında eşitliğini istemek vahşilik ve hoşgörüsüzlük oldu, öyle mi?

Yani, onlar Peygamber varisi(?!) Mahmut Efendi’nin müritleri diye onları hoş mu göreceğiz!

Hukuk’a hesap vermedikleri ve devletin yasalarını İslam ve Allah düşmanı belledikleri için onları hoş görmeyişimizin adı: vahşilik!

Yani, allem gullem, Cumhuriyet’in adı vahşilik oluverdi, vay maşallah!

Bir zamanlar cemaat gazete ve ekranlarından maaş alan liberaller de sizin gibi konuşuyordu! Bir zamanlar Amerika’nın ve batılı istihbarat ajan düşünce kuruluşlarından beslenen liberaller de sizin aynen bu ‘dilinizle’ konuşuyordu.

Ve hepsinin ortak özelliği, Cumhuriyet’i ve devletini ve hukukunu, yıkmaktı, ve başardılar!

Halk iradesi yerine şeyhleri koydular!

Milli egemenlik yerine, imtiyazlı İslamcı torpilli şirketlerini koydular!

Meclis’in yerine sarayı koydular!

Ve Amerikan altın madenlerinin siyanürü ve şeyhlerinin bokuyla memleketi kalkındıracaklarına inandılar!

Aynı, inanç özgürlüğü palavrası, bir çok modern ülkede, mesela, İsrail’de de Amerika’da da ‘hukuk’ düzenini yıkıyor ve yıktı bile.

İşte Soner Yalçın madrabazı, kendine Atatürkçü deyip Cumhuriyet düşmanlarının dilini kullanmaya hiç utanmıyor!

Utanmazlar!

Çünkü palazlanan nemalanan ya da korkup tırsıp sinen herkesin dili meşrebi sınıfı aynıdır!

Yazık, ki, yazık, vallahi çok merak ettim, dönüp dolaşıp seni, Sevilay Yılman, Nagehan Alçı gibi osuruklarla aynı mevziye getiren şey nedir?

Ayrıca nasıl bir mideniz varmış,12 yaşındaki kızları 70 yaşında adamlara beşinci altıncı kuma olarak veren Mormonları dahi sindirebiliyor!

Geçen, minik yaşta evlendirilen bu kızlardan birine soruldu, yahu, hiç mi rahatsız olmadınız hiç mi itiraz etmediniz, 70 yaşında adamla evlendirilmeye, tıpkı Fetö’cüler gibi konuştu, dedi ki, küçük yaştan beri her gün din derslerinde beynimiz yıkanıyor, biz, 70 yaşındakilerle evlenerek cennete gittiğimizi sanıyorduk!

Gerçekten o çocuklar 12 yaşındaydı ama sen madrabaz Soner altmışına dayandın!

Günün madrabazı: Soner Yalçın

Abonelik

VeryansınTV'ye destek ol.
Reklamsız haber okumanın keyfini çıkar.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

32 Yorum

 1. 2 ay önce

  Bu yazıyı ilköğretim müfredatına koyun

  • 2 ay önce

   Bu cemmatler/güruhlar çok tehlikeli, Türkiye’de giremedikkeri birtek Kuvai milliye kaldı.

 2. 2 ay önce

  Nihat ağabey , bu soner in kaseti falan olmasın

 3. 2 ay önce

  Sizin, kitaplarınızı okudum. Yazılarınızı da okuyorum. Sizin gibi az kalan gerçek kuvvayi-milliyecilere saygılarımı sunuyorum. Sizdeki bu yürek umarım ki gecikmeden büyür. Sizin de ifade ettiğiniz gibi vatan yagmakamasi sürerken, beyinlerin de yagmalanmasi sürdürülüyor.Tebrikler,saygılar…

 4. 2 ay önce

  Hay diline gönlüne sağlık

 5. 2 ay önce

  Ne güzel yazmışsın Sevgili Nihat Genç. Her satırını keyifle ve dehşetle okudum. Yüreğine kalemine sağlık. Gerçek vatansever.

  • 2 ay önce

   Nihat Genç ‘e katılıyorum Soner bey in söyleminin okumamıştım ayıp etmiş yazıklar olsun.

 6. 2 ay önce

  Babam Nihat Genç…

 7. 2 ay önce

  kapak olmuş çorumlu sonere helal olsun….hakikaten adam madrabaz…yazılarında habire amerikadan avrupadan dem vurup mevzuya öyle giriyor…ülkesine bu kadar yabancı bir yazar görmedim….kuvvetle muhtemel foncu bu soner

 8. 2 ay önce

  Bu doğruları yazdığınız için teşekkür ederim. Umarım ilgili şeyler, ne yaptıklarını düşünürler!?

 9. 2 ay önce

  Pat diye yazı bitti yav!

 10. 2 ay önce

  Eyvallahsız dürüst kimliğiniz Cumhuriyetin Kemalist gençlerine örnek olacaktır.Yolumuzda şarlatanlar hep önümüze çıkacak, onlarla mücadele nasıl yapılır, gençler sizden öğrenecek, öğreniyor.

 11. 2 ay önce

  On numara yazı. Dost , düşman okusun.

 12. 2 ay önce

  O adam kendini öğretmen,bizleri de öğrenci falan sanıyor herhalde.Bazı düşünceleri Akp’yle örtüşüyor.Aklını kendine saklasın.Millete öğretmenlik yapmaya kalkmasın.

 13. 2 ay önce

  Dilinize beyninize sağlık . Allah sizden razı olsun . Aynı şeyleri hissetsek bile bu kadar güzel dile getiremezdik. Sağ olun var olun. Karnımızın şişini indiriyorsunuz.

 14. 2 ay önce

  Bravo.baska sozum yok.keske tipislara okusa.ama heyhat

 15. 2 ay önce

  Bravooooo Nihat Genç… Altına imzamı atıyorum!!

 16. 2 ay önce

  Yine 12 den vuruş. Sağ olasın Nihat Genç.
  Dobra adamsın.

 17. 2 ay önce

  Fikir küfretmeye ihtiyaç duymaz; küfür de fikre ihtiyaç duymaz.
  Vesselam

 18. 2 ay önce

  Sonra yalçın saygı öztürk fatih altaylı gibi atatürkçü görünümlü malı götürenler yok mu Ah Ah Tanrım bana mukayyet ol

 19. Hay sağolasın Nihat Genç. O yazıyı okuyup yuh demiştim…100′ lerce insanın katili Hizbullah elemanları serbest bırakılırken, kendi anlayış ve çıkarlarına göre dini yorumlayıp diğerlerine hayatı zindan etmeye çalışırken, anlayış göster diyor, harbiden yuh, akitden ne farkın kaldı..
  Bu konuda iki yazara teşekkürler, M.Kırıkkanat ve N.Genç, gereken cevabı üslubunca verdiler..

 20. 2 ay önce

  Açıktan “devletini yıkıp, yeni devlet kuracağım” diyen ve “elindeki tüm hakları alacağım, seni de kul yapacağım” diye siyasi, kültürel, ekonomik faaliyet gösteren ve hukuğu tanımayan yapılara ne hoşgörüsü istiyor Soner Yalçın! Olay kişiselliğin çok ötesinde. Birbirimizin özel hayatına karışmamak koşuluylaymış! Konu sadece özel hayat mı?

  Yani “Soner Beyin kıyafetine/fularına karışmasınlar ama devleti, toplumu ne yaparlarsa yapsınlar hoşgörü gösterelim” mi diyor…

 21. 2 ay önce

  Şaşırdık mı,ne bekliyorduk ki?

 22. 2 ay önce

  Teşekkürler Adam gibi adam Atatürkün büyüklüğü burada kemikleri sızlamıştır

 23. 2 ay önce

  Sn.Nihat Genç yıllardır Soner Yalçına bir Atatürkçü olarak şüpheyle bakıyordum bu yazınızı okuduktan sonrada hislerimin doğru olduğunu anladım sizi büyük bir zevkle takip ediyorum İyi ki varsınız

 24. 2 ay önce

  Her kelimeniz Türkiye’de Gerçek adaleti arayanların tercümesi

 25. 2 ay önce

  Ülkemizin aydın sorunu var.kendilerini aydın zannedenler bir birlerini ısırıyorlar .

 26. 2 ay önce

  Nihat Abi,

  Saygıyla düzeltmek isterim. Amerika kürtajı yasaklamadı. Sadece çok tartışmalı “Roe V. Wade” kararı geri alındı. Kürtaj, insan hakları kategorisinden çıkarıldı ve kürtaj hakkı, eyaletlere bırakıldı. Amerika’da kürtaj, çoğu eyalette hala yasal olarak uygulanmaktadır.

 27. 2 ay önce

  Nasıl boş bi adamsın sen soner, şu gençlere basacakları sağlam bi dal olsun diye bişeyler üretmen gerekirken , Hep kof boş işler peşindesin . Çok şükür veryansınımız var,

 28. 2 ay önce

  Soner Yalçın’ın eski kulvarı neydi ki yeni kulvarı siyasal islam olacak!? Adam, siyasal islama kendisini beğendirmeye çalışıyor ve işin dozunu iyice kaçırdı… Ancak önce Mine Kırıkkanat, bugün de Nihat Genç, ağzının payını verdiler!
  Soner Yalçın’ın hayatı çizildi, artık bundan sonra ayar tutmaz!

 29. 2 ay önce

  Soner Yalçın saçmalamaya devam ediyor

 30. 2 ay önce

  Küfür ve hakaret olmasaydı…

Giriş Yap

VeryansınTV ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya abone olun!