Küresel Haydut ABD, köle katliamı üzerine de kurulmuştur

Küresel Haydut ABD, köle katliamı üzerine de kurulmuştur

ABD’de Kızılderililere yapılan soykırımı ele aldığım yazıya, “Bir soykırımı saklamak için başka bir soykırımın arkasına saklanmayın” türünden tepkiler aldım.
Böylesi eleştirileri yapanların samimiyetlerini göstermek için en azından “Bu adam Ermeni iddiaları konusunda ne yazmış?” diyerek konu hakkında yayınlanmış yüzlerce makaleme ve 3 kitabıma bakabilirlerdi.
Ama amaç “Üzüm yemek değil de bağcıyı dövmek” olunca ortaya böylesi eleştiriler çıkıyor.
Yeri geldiğinde Ermeni soykırımı iftirasına ilişkin tamamen Fransız, İngiliz, Rus ve Amerikan gizli arşiv belgelerine dayanan yazılar paylaşıp, dönemin sömürgeci güçlerinin kurduğu ve bırakın yabancıları ömründe tek bir tarihi belge görmemiş ülkemizdeki bazı kişilerin de, kulaktan dolma kirli bilgilere inanıp, savunduğu kumpası anlatacağım.
Bu yazıda ise küresel haydut ABD’nin siyahi kölelere yönelik katliamlarından birkaç örnek vereceğim.
Bugünkü Amerika Birleşik Devletleri topraklarına ilk siyahi köleler 1619 yılında Hollandalılar tarafından getirilerek, İngiliz kolonisi Jamestown’a yerleştirildi.
Büyük çiftliklerin işgücü ihtiyacını karşılamakta kullanılan köleler insanlık dışı koşullarda yaşıyorlardı. Kötü muamele ve işkence gören, iyi beslenemeyen, hastalıklardan kırılan kölelerin isyanları 1700’lü yıllarda başlayacaktır.
İsyanların bastırılmasında ise tarihte eşi benzeri görülmemiş ölçüde vahşet yaşanmıştır. Güney Carolina’da, 1739 yılında, yaklaşık 100 kölenin katılımıyla çıkan isyan 2 haftada bastırılmıştır. Çevredeki çiftlikleri basarak silahlanan kölelerin, Florida’ya doğru yürüyüşü durdurulmuştur. Öldürülen 44 köle dâhil tüm isyancıların kafası Charlestown’a dönüşte her kilometrede kesilerek, örnek olsun diye direklere asılmıştır.
Amerika Birleşik Devletleri topraklarındaki ilk geniş çaplı siyahi köle ayaklanması 1800 yılında Virginia’da yaşandı. İsyana, Gabriel Prosser adlı bir kölenin liderliğinde yaklaşık 1000 siyahi (bazı kaynaklar bu sayıyı 5 bine kadar vermektedir) katılmıştır. Cephanelikleri ele geçirerek silahlanan isyancıların lideri Gabriel Prosser’in hedefi Amerika kıtasındaki ilk siyahi devletini kurmaktı. Daha sonraki yıllarda ABD Başkanı olacak bölge valisi James Monroe’nun bastırdığı ayaklanmanın ardından aralarında Gabriel Prosser’in de bulunduğu 34 isyancı 7 Ekim 1800 tarihinde idam edildi.
Bir başka önemli ayaklanma da, yine Virginia’da meydana gelmiştir. Siyahileri özgürleştirmek için seçilmiş olduğuna inanan Nat Turner adlı bir köle, yanına aldığı 7 arkadaşı ile 14 Ağustos 1831 tarihinde başlattığı isyanda, önce sahibini ve 55 beyazı öldürdü. Ayaklanmanın duyulmasının ardından başka kölelerinin de katılımıyla grup sürekli olarak büyüdü. Köle sahipleri ve tüccarlarının örgütlenmesiyle harekete geçen beyazlar isyanı bir süre sonra bastırdı. Binlerce siyahi öldürüldü. Kaçmayı başaran Turner ise 30 Ekim 1831 tarihinde yakalandı. Daha sonra 11 Kasım’da asılarak idam edilen Turner’in derisi yüzüldü, cesedi 4 parçaya ayrıldı.
Bastırılan isyana ilişkin dönemin Virginia Valisi John Floyd’a, Eyalet Güvenlik Komitesi sorumlusu George Moore (Bazı Amerikan kaynaklarında Richmond Şerifi) tarafından sunulan 30 Kasım 1831 tarihli raporda, “Öldürebildiğimiz kadar isyancı köle öldürdük. İsyana karışmamış, ama ileride sorun olabilecek köleleri de öldürdük. İntikam duyguları içinde büyümemeleri için kölelerin erkek çocuklarını da ortadan kaldırdık. Siyahiler de, Kızılderililer gibi insan değil vahşi hayvanlardır. Bizim görevimiz de, yola gelmeyen itaat etmeyen vahşi hayvanları ortadan kaldırmaktır” demektir.
Amerika kıtasına getirilen Afrikalıların kaderini değiştiren en önemli olaylardan biri de, Amerikan iç savaşıdır. Abraham Lincoln’un köleliği kaldırma vaadiyle 1860’daki seçimi kazanması dönüm noktasıdır. Lincoln’un Amerikan Başkanı olması köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana ve Texas’tan oluşan 7 eyaletin bağımsızlıklarını ilan etmesine yol açtı. Kölelik yüzünden 1861-1865 yılları arasında yaşanan ve 600 bin ile 800 bin arasında Amerikalının hayatını kaybettiği iç savaşın sona ermesinden sonra Amerikan anayasasına 6 Aralık 1865’te köleliği yasaklayan düzenleme 13. Madde olarak eklendi. Böylece kölelik resmen yasaklandı. Ülkede yasayan her birey Amerikan vatandaşı kabul edildi ve oy kullanma başta olmak üzere her tüm hakları garanti altına alındı.
Ama bu da siyahilerin çektiği acıları ve katliamları bitirmedi. Çünkü sahneye bu kez kısaca KKK olarak bilinen Ku Klux Klan adlı yapılanma çıktı. KKK, Amerika’da yaşanan iç savaştan sonra 24 Aralık 1865’te 6 eski konfederasyon askeri tarafından kurulmuş bir örgüttür. Gizli örgütün amacı, Amerikan iç savaşının ardından güney eyaletlerde siyahilere tanınan hakları engellemek, özgürlüğe kavuşanlara tekrar köle şeklinde yaşatmak, beyaz olmayanlara eziyet ve işkence etmekti.
Ku Klux Klan’ın siyahilere yönelik katliamları başlı başına ayrı bir yazı konusudur.